H1 §3 Ontwikkeling in verschillende snelheden

H1 Wereldeconomie: winnaars en verliezers 
§1: Kantelt het economisch wereldbeeld? 
1 / 28
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

H1 Wereldeconomie: winnaars en verliezers 
§1: Kantelt het economisch wereldbeeld? 

Slide 1 - Slide

Goedemorgen! 
Let op: telefoon in de telefoontas, boeken op tafel.

Log vast in op lessonup (maar leg je device nog even aan de kant). 

Slide 2 - Slide

Programma
Leerdoelen §3
Wat weet je nog? 
Uitleg bij §3 - interne oorzaken
Aan de slag - verwerking
Afsluiting

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
 1. Je weet een aantal interne en externe oorzaken voor het verschil in ontwikkeling te noemen. 
 2. Je begrijpt dat in- en externe oorzaken van armoede met elkaar samenhangen.
 3. Je kunt door het vergelijken van kaarten aantonen dat een land arm is. 

Belangrijke begrippen: politieke systeem, ongelijkheid, exploitatiekoloniën, vestigingskolonie

Slide 4 - Slide

Waarom is het ene land rijk en het andere arm? 

Slide 5 - Slide

Arm of rijk?
Of een land arm of rijk is kunnen we deels verklaren door te kijken naar: 
Interne oorzaken: oorzaken die in het gebied zelf te vinden zijn.

Externe oorzaken zijn oorzaken die buiten het gebied te vinden zijn. Bij externe oorzaken wordt de reden voor de lage welvaart gezocht in het soort relatie dat een ontwikkelingsland heeft met de rijke landen. 

Slide 6 - Slide

Intern: natuurlijke oorzaken
 • Vruchtbare grond
 • Niet te bergachtig
 • Voldoende neerslag
 • Aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen 
 • Ligging aan zee

Slide 7 - Slide

Intern: menselijke oorzaken
Het politieke systeem is de manier waarop een land wordt bestuurd. 

Kenmerken van het politieke systeem in arme landen:
 • Weinig of niet democratisch
 • Corruptie 
 • Vriendjespolitiek

Kenmerken van het politieke systeem in rijke landen:
 • Democratische rechtstaat 
 • Ondernemen stimuleren
 • Privébezit beschermen
 • Zorg dragen voor goed onderwijs en een goede gezondheidszorg. 


Slide 8 - Slide

Intern: menselijke oorzaken
De bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw. 

Voor de ontwikkeling van een land is een bevolking met een grote, jonge beroepsbevolking het meest ideaal. 

Toch is dit vaak niet het geval...
In rijke landen hebben we te maken met vergrijzing en in arme landen met een snel groeiende bevolking. 

Slide 9 - Slide

Armoede en ongelijkheid
'Je kunt in je ééntje arm zijn, maar je kunt niet in je ééntje ongelijk zijn.'

Armoede: ergens een tekort aan hebben.
Ongelijkheid: een groep mensen krijgt niet dezelfde kansen of toegang tot eenzelfde middel.

Slide 10 - Slide

Intern: menselijke oorzaken
De mate van ongelijkheid. 

Op het moment dat een land zich ontwikkelt, neemt de ongelijkheid toe. Sommige mensen profiteren meer van de groeiende welvaart dan anderen. 

Sociale ongelijkheid kan zorgen voor onrust, met als gevolg dat toeristen wegblijven en buitenlandse investeerders zich terugtrekken.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Wat valt je op aan deze kaart?

Slide 13 - Slide

Externe oorzaak: koloniale verleden
Veel landen die nu arm zijn, waren vroeger een exploitatiekolonie

Deze koloniën leverden grondstoffen, landbouwproducten en later laagwaardige industriegoederen aan het moederland.

Veel landen spelen deze rol nu nog steeds, waardoor ze arm blijven. 

Slide 14 - Slide

Externe oorzaak: koloniale verleden
Landen die als vestigingskolonie werden gebruikt, zoals de VS of Australië, spelen nu een grote rol in de wereldeconomie en hebben zich ontwikkeld tot rijk land.

Waarom is het vestigingskoloniën wel gelukt om zich tot rijk land te ontwikkelen? 

Slide 15 - Slide

Externe oorzaak: rol in de wereldeconomie
De rol van een land in de wereldeconomie bepaalt voor een deel ook of een land zich kan ontwikkelen tot rijk land. MNO's spelen hierin een heel belangrijke rol. 

Of een MNO zich zal vestigen in een arm land heeft te maken met: 
 • De bereikbaarheid
 • Hoe hoog de lonen zijn
 • Hoe hoog de mensen zijn opgeleid
 • De stabiliteit van een land 

Is een land niet aantrekkelijk voor MNO's dan zal het zich op eigen kracht moeten ontwikkelen. 

Slide 16 - Slide

3

Slide 17 - Video

00:27
Welke twee zeeën worden door het 193 kilometer lange Suezkanaal verbonden?
A
Atlantische Oceaan & Indische Oceaan
B
Middellandse Zee & Indische Oceaan
C
Middellandse Zee & Rode Zee
D
Noordzee & Rode Zee

Slide 18 - Quiz

00:50
Waardoor werd het Suezkanaal meteen na de aanleg belangrijk voor de internationale handel?
timer
1:00

Slide 19 - Open question

02:00
Hoe kun je door het vastgelopen containerschip letterlijk zien dat het Suezkanaal tegenwoordig ook erg belangrijk is voor de wereldhandel?


timer
1:00

Slide 20 - Open question

1. Over welk gebied gaat de figuur?

2. Waar gaat de figuur over?

3. Wat staat er precies op de verticale as en wat op de horizontale as?

4. Met welke maat/eenheid wordt in de figuur gewerkt?

5. Wat kun je uit de figuur lezen?

6. Welke centrale boodschap spreekt uit het beeld of wat is de conclusie?

7. Welke andere opvallende zaken zijn nog uit de figuur af te lezen?

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Noem 2 natuurlijke oorzaken die de ontwikkelkansen van een land vergroten.

Slide 23 - Open question

Waarin verschilt het politieke systeem in arme landen met het politieke systeem in rijke landen?

Slide 24 - Open question

Wat is het nadeel van een hoog geboorte cijfer in arme landen?

Slide 25 - Open question

Waarom is een grote, jonge beroepsbevolking die hoog opgeleid is ideaal voor een land?

Slide 26 - Open question

Waarom zorgt een grote sociale ongelijkheid voor een negatief effect op de ontwikkelkansen van een land?

Slide 27 - Open question

Aan de slag!
Wat? §3 verkorte leerroute
Hoe? je mag samenwerken met je buur
Hulp? Je buur en eventueel de atlas.

Slide 28 - Slide