Psychose

Psychose
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Psychose

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen:
- Wat is een psychose
- Hoe vaak komt het voor
- wanen en hallucinaties

Slide 2 - Slide

Wat is een psychose?
een psychose is een toestandsbeeld met stoornissen in het denken, en de zintuiglijke waarneming.
De realiteitstoetsing is gestoord. (Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen)

Slide 3 - Slide

Jullie ervaringen

Slide 4 - Slide

Wat zijn wanen?

Slide 5 - Open question

Soorten wanen
Armoedewaan
Grootheidswaan
Betrekkingswaan
Achtervolgingswaan
Paranoïde waan
Vergiftigingswaan
Erotomane waan
Jaloersheidswaan

Slide 6 - Slide

Wat zijn hallucinaties?

Slide 7 - Open question

Soorten hallucinaties
Visuele hallucinaties
akoestische hallucinaties
imperatieve hallucinaties
haptische hallucinaties
gustatoire (smaak) hallucinaties
olfactoire (reuk) hallucinaties

Slide 8 - Slide

Hoe ga je om met iemand die  psychotisch is.

Slide 9 - Slide

Positieve en negatieve symptomen
positieve symptomen
negatieve symptomen
Wanen
initiatiefverlies en apathie
hallucinaties
affectvervlakking
katatonie
gedachte- en spraak armoede
anhedonie (innerlijke leegte)

Slide 10 - Slide

Bij hoeveel procent van de bevolking komt stemmen horen voor?
A
2%
B
7%
C
5%
D
10%

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Oorzaken van een psychose
- erfelijkheid
- drugs gebruik
- migranten
- een eenling zijn of een minderheid
- grote hormoonschommeling
- het wonen in een achterstandswijk
- reactie op een burnout, depressie of trauma
- Lange tijd onder grote stress staan

Slide 14 - Slide

Wat te doen 
- medicatie
- therapie
- In gesprek gaan met de patiënt
- Betrek familie en naasten
- Psycho-educatie
- Lotgenoten contact
- Moderne technologie

Slide 15 - Slide

Schizofrenie
- Vaak chronisch
- Meerder psychotische episode
- begint vaak op de leeftijd tussen 16 en 40 jaar


Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Einde
Zijn er nog vragen?

Slide 19 - Slide