Grip op de groep: Theorie en praktijk

Grip op de groep: Theorie en praktijk
1 / 19
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Grip op de groep: Theorie en praktijk

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van deze les heb je meer inzicht in groepsvorming en dynamiek in de klas, en heb je meer handvatten om grip te krijgen op je groep.

Slide 2 - Slide

Begin de les met het benoemen van het leerdoel en leg uit wat je aan het einde van de les van de studenten verwacht.
Wat weet je al over groepsvorming en dynamiek in de klas?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Groepsvorming
Groepsvorming is een natuurlijk proces waarbij individuen zich verenigen tot een groep.

Slide 4 - Slide

Bespreek de verschillende fases van groepsvorming en hoe dit zich uit in de klas. Laat studenten voorbeelden geven van hun eigen ervaringen.
Fasen van Luitjes (2011)
Luitjes onderscheidt in zijn model vijf verschillende fases: oriëntatie, conflict, groei, stabilisatie en afscheid.

Slide 5 - Slide

Leg het model van Luitjes uit en bespreek hoe dit kan helpen bij het begrijpen van de groepsdynamiek in de klas. Laat studenten reflecteren op welke fase hun eigen groep zich bevindt.
De gouden weken
De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor het opbouwen van een veilige en positieve groepsdynamiek.

Slide 6 - Slide

Beschrijf het concept van de gouden weken en geef praktische tips voor het organiseren van activiteiten in deze periode.
Speciaal onderwijs versus regulier onderwijs
In speciaal onderwijs is er vaak meer aandacht voor individuele begeleiding en minder nadruk op groepsprocessen.

Slide 7 - Slide

Beschrijf de verschillen tussen speciaal en regulier onderwijs en bespreek hoe dit van invloed kan zijn op de groepsdynamiek.
Verbaal en non-verbaal gedrag van de leerkracht
De manier waarop de leerkracht communiceert en omgaat met de leerlingen heeft invloed op de groepsdynamiek.

Slide 8 - Slide

Leg uit hoe verbaal en non-verbaal gedrag van de leerkracht kan bijdragen aan een veilige en positieve groepsdynamiek. Bespreek voorbeelden van effectieve communicatie.
Veilige dynamiek in de klas
Een veilige en positieve groepsdynamiek is belangrijk voor het welzijn van de leerlingen en voor hun leerprestaties.

Slide 9 - Slide

Bespreek hoe een onveilige groepsdynamiek kan ontstaan en geef praktische tips voor het creëren van een veilige en positieve sfeer in de klas.
Groepsvorming theorie van Tuckman (1965)
Tuckman onderscheidt in zijn model vier fases: forming, storming, norming en performing.

Slide 10 - Slide

Beschrijf het model van Tuckman en bespreek hoe dit kan helpen bij het begrijpen van de groepsdynamiek in de klas. Laat studenten reflecteren op welke fase hun eigen groep zich bevindt.
Dynamiek en vorming binnen groepen in het algemeen
Groepsdynamiek is niet alleen van toepassing op de klas, maar ook op andere groepen waarin mensen samenwerken.

Slide 11 - Slide

Bespreek hoe groepsdynamiek werkt in andere situaties en geef voorbeelden. Laat studenten reflecteren op hun eigen ervaringen in verschillende groepen.
Praktijkvoorbeelden
Bespreking van praktijkvoorbeelden en hoe je als leerkracht kunt omgaan met bepaalde situaties.

Slide 12 - Slide

Laat studenten praktijkvoorbeelden bespreken en geef ze de ruimte om te reflecteren op hun eigen ervaringen. Bespreek samen hoe je als leerkracht het beste kunt omgaan met bepaalde situaties.
Interactieve opdracht
Interactieve opdracht om studenten te laten oefenen met het herkennen van groepsdynamiek en het toepassen van kennis.

Slide 13 - Slide

Geef studenten een opdracht waarbij ze zelf aan de slag gaan met het herkennen van groepsdynamiek en het toepassen van kennis uit de les. Bespreek de uitkomsten samen.
Activerende werkvorm
Activerende werkvorm om studenten te laten reflecteren op hun eigen rol en communicatie in de groep.

Slide 14 - Slide

Geef studenten een activerende werkvorm waarbij ze reflecteren op hun eigen rol en communicatie in de groep. Bespreek de uitkomsten samen en geef feedback.
Samenvatting
Samenvatting van de belangrijkste punten uit de les.

Slide 15 - Slide

Maak een samenvatting van de belangrijkste punten uit de les en benoem nogmaals het leerdoel. Laat studenten vragen stellen als er nog onduidelijkheden zijn.
Afsluiting
Bedankt voor jullie aandacht en inzet. Veel succes met het toepassen van de kennis en vaardigheden in de praktijk!

Slide 16 - Slide

Sluit de les af met een bedankje en wens studenten succes met het toepassen van de kennis en vaardigheden in de praktijk.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 17 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 18 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 19 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.