Thema 6 BS 2-1 Voedselrelaties en kringlopen 2V

BS 2 Voedselrelaties en kringlopen - deel 1
1 / 21
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

BS 2 Voedselrelaties en kringlopen - deel 1

Slide 1 - Slide

Doel BS 2
  • Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven
  • Je kunt de groepen organismen in de kringlopen van stoffen beschrijven
  • Je kunt de ophoping van gifstoffen in een voedselketen verklaren

Slide 2 - Slide

Voedsel
Indeling in de Biologie naar
welk type voedsel je eet:
1. planteneters
2. vleeseters
(3. alleseters)
Kijk even goed naar dit plaatje,
wat zijn de vleeseters?

Slide 3 - Slide

Wat zijn de vleeseters in dit plaatje?
A
Alleen de zeehond
B
Zeehond en kabeljauw
C
Zeehond, kabeljauw en haring
D
Zeehond, kabeljauw, haring en krill

Slide 4 - Quiz

Rollen in een voedselketen
Producenten:
Planten (en algen) staan altijd 
onderaan een voedselketen.


Zij zijn in staat tot fotosynthese:
water + koolstofdioxide + zonlicht -> glucose + zuurstof

Slide 5 - Slide

Producenten
Uit die glucose kan de plant allerlei andere stoffen maken om te groeien (vruchten, bloemen, 
bladeren, stengel). 
Hiervoor heeft hij ook mineralen 
uit de bodem nodig.
Je noemt de planten producenten.

Slide 6 - Slide

Rollen in een voedselketen
Dieren eten de planten en 
gebruiken de stoffen die de 
planten hebben geproduceerd.
Die dieren heten consumenten.
Ook dieren die dieren eten heten
consumenten.

Slide 7 - Slide

Consumenten
Je kunt de consumenten op 
volgorde in de voedselketen 
nummeren. Producenten 
worden gegeten door 
consumenten van de eerste orde
Die worden gegeten door consumenten van de tweede orde, enz.

Slide 8 - Slide

Welke rol heeft de leeuw in dit voedselweb?

Slide 9 - Slide

Welke rol heeft de leeuw in dit voedselweb?
A
Consument van de 1e orde
B
Consument van de 2e orde
C
Consument van de 3e orde
D
Consument van de 4e orde

Slide 10 - Quiz

Welke rol(len) heeft de baviaan in dit voedselweb?

Slide 11 - Slide

Welke rol(len) heeft de baviaan in dit voedselweb?
A
Consument van de 2e orde
B
Consument van de 2e en de 4e orde
C
Consument van de 3e orde
D
Consument van de 3e en de 5e orde

Slide 12 - Quiz

Rollen in een voedselketen
Dode planten en dieren worden 
gegeten door afvaleters 
(pissebedden, regenwormen, enz).
Dit zijn ook consumenten.

Slide 13 - Slide

Rollen in een voedselketen
De laatste schakel wordt gevormd door de reducenten
de schimmels en bacteriën 
die het dode materiaal 
helemaal omzetten naar 
mineralen, water en 
koolstofdioxide.

Slide 14 - Slide

Kringloop
De producenten, 
consumenten, 
afvaleters en 
reducenten vormen 
een kringloop

Slide 15 - Slide

Autotroof en heterotroof
Organismen die als voedsel 
geen andere organismen 
nodig hebben noem je 
autotroof.
Auto = zelf
Troof = voeden

Slide 16 - Slide

Autotroof en heterotroof
Organismen die als voedsel 
wel andere organismen nodig 
hebben noem je heterotroof.

Hetero = ander
Troof = voeden

Slide 17 - Slide

Bamboe is (1) en een panda is (2)
A
(1) autotroof, (2) autotroof
B
(1) autotroof, (2) heterotroof
C
(1) heterotroof, (2) autotroof
D
(1) heterotroof, (2) heterotroof

Slide 18 - Quiz

Herhaling

Slide 19 - Slide

Doel BS 2
  • Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven
  • Je kunt de groepen organismen in de kringlopen van stoffen beschrijven
  • Je kunt de ophoping van gifstoffen in een voedselketen verklaren

Slide 20 - Slide

Huiswerk
Opdracht 1,2,6,7 van BS 2
Deadline 25 mei

Slide 21 - Slide