Les 1 sfeer in de groep

                              Klassenmanagement
Klassenmanagement Module 3 Organisatie van het onderwijs
 
Hoort bij de werkprocessen:
B1-K1
P3-K1

Oftewel, dit vak speelt een rol bij de examens; A, B, C en D!!!!!

 

1 / 26
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

                              Klassenmanagement
Klassenmanagement Module 3 Organisatie van het onderwijs
 
Hoort bij de werkprocessen:
B1-K1
P3-K1

Oftewel, dit vak speelt een rol bij de examens; A, B, C en D!!!!!

 

Slide 1 - Slide

Welke leerstof gebruiken we?
Onderwijs Assistent School en Didactiek PW
Thema 3 - Organisatie van het onderwijs 
Hoofdstuk 5 Klassenmanagement
Bladzijde 162 t/m 189

Kunnen jullie online in het boek of heb je het boek bij je???

Slide 2 - Slide

  Les 1: Sfeer in de groep
Doelen: de student kent/weet:
 • wat klassenmanagement is
 • de basisvoorwaarden voor een goede groepssfeer (VIP)
 • een ander woord voor pedagogisch klimaat
 • verschillende opvoedmiddelen te noemen
 • de definitie van opvoeden
 • aspecten, waarmee je het opvoedingsproces positief kunt beïnvloeden.
 • het verschil tussen gezag en macht
 • wat de invloed van inrichting kan zijn op het pedagogisch klimaat

Slide 3 - Slide

Wat is klassenmanagement?
Noem eens 3 woorden,
die bij je opkomen.

Slide 4 - Mind map

Wat is klassenmanagement?
Klassenmanagement is het creëren van een positieve en ordelijke omgeving voor leerlingen, zodat de voorwaarden optimaal zijn voor goed functioneren en leren.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Basisvoorwaarden voor een goede groepssfeer (VIP)
 • Veiligheid
 • Invloed
 • Persoonlijk contact 

Slide 7 - Slide

Hoe zorgt de leerkracht van het filmpje voor veiligheid in de groep?

Slide 8 - Open question

Wat helpt om de student zich veilig(er) te laten voelen?

Slide 9 - Slide

Reis om  de wereld in 80 sec
 • zoek iemand uit en oefen steen-papier-schaar
 • lukt het bij iedereen?

 • nou verzamelen we allemaal in Europa
 • doe met iemand steen-papier-schaar. Win je? Dan mag je door naar het volgende werelddeel. 
 • Verlies je 2x achter elkaar? Dan moet je een werelddeel terug. 
 • Wie is de wereld rond binnen 80 sec?

Slide 10 - Slide

Bedenk eens een ander woord voor pedagogisch klimaat?

Slide 11 - Mind map

Ander woord voor pedagogisch klimaat
is opvoedklimaat.
Wat versta je onder 'opvoeden'?

Slide 12 - Open question

Opvoedingsmiddelen

Slide 13 - Slide

Definitie van opvoeden:
Opvoeding is het proces waarin een persoon - meestal een kind - wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder (in ons geval, dat van de leerkracht) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft. De wetenschapsdiscipline die zich met opvoeding bezighoudt, heet opvoedkunde of pedagogiek.

Slide 14 - Slide

Opdracht
Maak groepjes van 2 of 3 studenten en bedenk samen een tip voor Nick.
Nick doet zijn tweede BPV in het speciaal onderwijs. Hij vindt het lastig. Zijn vorige BPV was op een gewone basisschool. Dat ging prima, het ging hem zelfs gemakkelijk af. Op deze school voelt hij zich onzeker, de kinderen zijn anders, ze proberen hem uit. De aanpak die hij gewend was bij zijn vorige BPV werkt hier niet. Vanmiddag had hij zelfs een aanvaring met een leerling. Daar schrok hij zo van. Meestal weet hij spanningen op te lossen met een grap, maar hier lukt dat niet. Wat kan hij nog meer proberen?

timer
5:00

Slide 15 - Slide

Aspecten, waarmee je het opvoedingsproces 
positief kunt beïnvloeden:
 • Relatie 
 • Pedagogisch klimaat (omstandigheden, gebeurtenissen en aanwezige personen)
 • Hanteren van situaties (structuur aanbrengen, afspraken maken over omgang en materiaal)

Slide 16 - Slide

Wat is het verschil tussen gezag en macht?

Slide 17 - Open question

Gezag en macht
Gezag is gebaseerd op wederzijds respect.
Gezag kent geen verliezers.
Bij macht wil je dat een kind doet wat je zegt.

Slide 18 - Slide

Invloed van inrichting
 • Sfeervol en verzorging
 • Verlichting (stemming en concentratie)
 • Voldoende, uitdagende materialen op niveau (niet verouderd)
 • Voldoende ruimte

Slide 19 - Slide

Hoe kan de inrichting van een lokaal invloed hebben op het pedagogisch klimaat (hoe kinderen zich gedragen en hoe zij zich ontwikkelen)?

Slide 20 - Open question

Aandachtspunten die de sfeer verbeteren
timer
5:00
Kies drie punten uit en bedenk daarbij een situatie, die je meegemaakt hebt op stage en vertel ons hierover.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Wat vinden we hiervan?

Slide 23 - Slide

Hoe vind jij de sfeer in onze groep?
Bedenk voor jezelf een tip en een top.
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

      Als het goed is...
                                         Weet je nu:

 • wat klassenmanagement is
 • de basisvoorwaarden voor een goede groepssfeer (VIP)
 • een ander woord voor pedagogisch klimaat
 • verschillende opvoedmiddelen te noemen
 • de definitie van opvoeden
 • aspecten, waarmee je het opvoedingsproces positief kunt beïnvloeden
 • het verschil tussen gezag en macht
 • wat de invloed van inrichting kan zijn op het pedagogisch klimaat
VRAGEN?

Slide 25 - Slide

School/huis-werk
School/huiswerk: 
 • Lees bladzijde 161  t/m 167
 • Kijk nu eens naar je eigen groep op stage, wat kun je zeggen over de sfeer in de groep volgende week

Slide 26 - Slide