Geschiedenis & inrichting van de pluriforme samenleving

'Pluriforme samenleving'
Geschiedenis & inrichting 
1 / 39
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 40 min

Instructions

Maatschappijleer havo hoofdstuk 5.1 en 5.2 (Seneca)
'De pluriforme samenleving', geschiedenis & inrichting.

Items in this lesson

'Pluriforme samenleving'
Geschiedenis & inrichting 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Stelling: We zijn nu in Nederland erg tolerant tegenover mensen die anders denken en anders zijn.
Stelling: We zijn nu in Nederland erg tolerant tegenover mensen die anders denken 
en anders zijn.
Eens
Oneens

Slide 2 - Poll

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
Ik leer...
  • over de geschiedenis van de pluriforme     samenleving
  • over de multiculturele samenleving 
  • over de inrichting van de pluriforme samenleving
  • over het cultuurdilemma 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

§ 5.1 Geschiedenis van de pluriforme samenleving

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

1581: Plakkaat van Verlatinghe 
1. Nederland mocht zijn eigen staatshoofd kiezen.

2. Nederlanders kregen godsdienstvrijheid.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

In de eeuwen na het Plakkaat van Verlatinghe vluchtten Joden en Hugenoten naar Nederland. Waarom was dat zo?
In de eeuwen na het Plakkaat van Verlatinghe  vluchtten Joden en Hugenoten naar Nederland.  Waarom was dat zo?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

19e & 20e eeuw
Centrale overheden in Europa werden machtiger 
Industriële revolutie & wereldoorlogen
Nederlandse politici: schoolstrijd
1917: Pacificatie 
Verzuiling

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Een belangrijke vraag bij de schoolstrijd: moet de overheid alle soorten onderwijs betalen?
Een belangrijke vraag bij de schoolstrijd: moet de overheid alle soorten onderwijs betalen? 

Ja
Nee

Slide 9 - Poll

This item has no instructions


Waarom zorgde de Pacificatie uiteindelijk voor de verzuiling?
Waarom zorgde de Pacificatie uiteindelijk voor de verzuiling? 

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Na de Tweede Wereldoorlog
Ontzuiling, individualisering, 
secularisering en globalisering
Verschillende groepen migreerden naar Nederland
Surinamers
Gastarbeiders vanuit de landen rond de Middellandse zee
Vluchtelingen 

Slide 12 - Slide

Klik op de oogjes voor afbeeldingen en uitleg over migranten. 

Bronnen: Nationaal Archief, Trouw, NOS
Multiculturele samenleving
Multiculturele
samenleving

Slide 13 - Mind map

This item has no instructions

Vanaf 1970 / 1980: Multiculturele samenleving
De PVV ziet de multiculturele samenleving als een risico en is bang dat Nederland verdwijnt en teveel beïnvloedt wordt door mensen van andere andere culturen met andere levensstijlen en opvattingen. 
Er is ook kritiek op de multiculturele samenleving:

Slide 14 - Slide

Klik op het vraagteken om extra uitleg te krijgen. 

Op 11 september 2001 waren er terroristische aanslagen in New York door middel van gekaapte passagiersvliegtuigen. De Saoedi-Arabische multimiljonair Osama bin Laden en zijn terreurorganisatie Al Qaida (een Islam-geïnspireerde terreurgroepering) worden voor deze aanslagen verantwoordelijk gehouden.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Na 9/11 groeide de kritiek op de multiculturele samenleving. Hoe komt dat denk je?
Na 9/11 groeide de kritiek op de multiculturele samenleving. Hoe komt dat denk je? 

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Joden vluchten uit Portugal en Oost-Europa naar Nederland
1581
1600
1700
1800
1900
2000
Sleep de juiste gebeurtenis naar de juiste plek op de tijdlijn. 
Klik op de tekstballonnen voor de gebeurtenissen. 
Plakkaat van Verlantinghe 
Hugenoten vluchten naar Amsterdam 
Pacificatie 
Multiculturele samenleving
Proces van natievorming
Schoolstrijd 

Slide 17 - Drag question

Soms zijn er meerdere antwoorden mogelijk!


§ 5.2 Inrichting van de pluriforme samenleving

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Cultuurdilemma
Pluriformiteit
Pluriforme samenleving
Diversiteit
Eenheid

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Dit filmpje kwam uit 2017. Wat denk jij, hoe wordt diversiteit nu gezien in Nederland?
Dit filmpje kwam uit 2017. Wat denk jij, hoe wordt diversiteit nu gezien in Nederland?
😒🙁😐🙂😃

Slide 21 - Poll

This item has no instructions

Heb jij het gevoel dat je 'anders' kan zijn in Nederland?
Heb jij het gevoel dat je 'anders' kan zijn in Nederland?
Ja
Nee

Slide 22 - Poll

This item has no instructions

Soms wordt gezegd dat Nederland 'verbonden is in diversiteit'. Wat zou hiermee bedoeld kunnen worden en hoe past dit bij het cultuurdilemma?
Soms wordt gezegd dat Nederland 'verbonden is in diversiteit'. Wat zou hiermee bedoeld kunnen worden en hoe past dit bij het cultuurdilemma?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Wetten 
Artikel 1: Gelijke behandeling, discriminatie is niet toegestaan
Artikel 6: Recht op individuele godsdienst en levensovertuiging
Artikel 7 (lid 1, 2 & 3): Vrijheid van meningsuiting
Artikel 23: Recht op het stichten van een school of onderwijs te kiezen die past bij jezelf of je kinderen

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

In artikel 7 staat dat de vrijheid van meningsuiting geldt 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'. Wat betekend dit denk je?
In artikel 7 staat dat de vrijheid van meningsuiting geldt 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'. Wat betekent dit denk je? 

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Sleep de afbeeldingen naar het juiste artikelen van de Grondwet. 
Artikel 1
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 23

Slide 26 - Drag question

Bronnen afbeeldingen: Amnesty International, NRC, Wikipedia & NOS


Instituties 
Gelijkheidsbeginsel
Vrijheid van Godsdienst
Vrijheid van meningsuiting
Persvrijheid 
Bijzonder onderwijs 

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Bij welk artikel van de Grondwet hoort het gelijkheidsbeginsel?
Bij welk artikel van de Grondwet hoort het gelijkheidsbeginsel? 
A
Artikel 1
B
Artikel 7
C
Artikel 6
D
Artikel 23

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Instellingen 
College voor de Rechten van de Mens
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
Raad voor de Journalistiek 
Scholen  

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

Voor welke institutie kun je niet direct terecht bij het college van de rechten van de mens?
Voor welke institutie kun je niet direct terecht bij het College voor de Rechten van de Mens?
A
Vrijheid van Meningsuiting
B
Gelijksheidsbeginsel
C
Vrijheid van Godsdienst
D
Bijzonder onderwijs

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

Stelling: De overheid moet alleen geloofsneutraal onderwijs promoten.
Stelling: De overheid moet alleen geloofsneutraal onderwijs promoten.
Eens
Oneens

Slide 32 - Poll

Bron: Debatunie 

Slide 33 - Link

Achtergrondinformatie bij de lesstof vindt u op onze 'online portal'.

Slide 34 - Video

Samenvattingsvideo over de geschiedenis van de pluriforme samenleving. 

Slide 35 - Video

Samenvattingsvideo over de inrichting van de pluriforme samenleving.


Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 36 - Open question

This item has no instructionsWat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

Wat leerde ik deze les?
Ik leerde...
  • over de geschiedenis van de pluriforme   samenleving
  • over de multiculturele samenleving 
  • over de inrichting van de pluriforme samenleving
  • over het cultuurdilemma 

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Einde van de les 'Geschiedenis & inrichting van de pluriforme samenleving'
De volgende Seneca-les 
gaat over:
Het aanleren van 
een cultuur

Slide 39 - Slide

This item has no instructions