begeleid zorgvragers thema 10

thema 8 en 9 uit boek begeleiden
1 / 38
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

thema 8 en 9 uit boek begeleiden

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

thema 10
begeleiden bij ziekte of stoornis
*ziek zijn of een beperking hebben
*leven met een beperking
*leven met pijn

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

lesdoelen
De student kan na deze les in eigen woorden vertellen wat de betekenis is van de begrippen ziekte; stoornis, beperking en handicap
*De student weet hoe hij contact kan aangaan met een zorgvrager die verstandelijke beperking heeft 
*De student kan in eigen woorden vertellen wat je als verzorger kan waarnemen bij  een zorgvrager met een lichte verstandelijke beperking, matig verstandelijke beperking en ernstige verstandelijke beperking .


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

timer
1:00
gezondheid is.....

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

timer
1:00
ziekte is....

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen een Stoornis, een Beperking en een Handicap
timer
7:00

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Vul het juiste woord in: Als een orgaan of lichaamsfunctie ontbreekt, afwijkingen vertoont of beschadigd is, spreek je van een.......
timer
0:20

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Vul het juiste antwoord in:
Het gevolg van een stoornis is een bepaalde .........
timer
0:20

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

stelling 1
Mensen met een verstandelijke beperking moet je niet indelen in groepen.
Doe je dat wel, dan benadruk je te veel dat ze een beperking hebben, en dat ze
anders zijn. 
Je gaat te veel uit van wat ze niet kunnen en te weinig van hun
uniciteit, van hun mens-zijn (net als jij en ik).
 Een indeling in niveaus suggereert dat je mensen met een verstandelijke beperking van hetzelfde niveau op dezelfde manier kunt benaderen en begeleiden. 
In de werkelijkheid is dit echter niet zo.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Bart heeft een matige verstandelijke beperking. Hij is in het ziekenhuis opgenomen,
omdat diabetes is vastgesteld. Verpleegkundige Inge informeert hem over zijn ziekte.
Ze ziet dat Bart verdrietig is. Als ze daarnaar vraagt, zegt Bart: ‘Mijn hoofd doet het
niet goed en nou is ook mijn lichaam nog kapot.’
Beschrijf de gevoelens van Bart en beschrijf hoe je hem hierin gaat begeleiden

Slide 20 - Open question

Bart kan boos zijn en hij is verdrietig. De diabetes kan
minderwaardigheidsgevoelens versterken. Ook kan het zijn dat Bart sterk het
gevoel heeft ‘anders dan anderen’ te zijn (eenzaamheid).
Het is belangrijk begrip te tonen en dat hij een verstandelijke beperking plus
diabetes heeft niet te ontkennen. Actief luisteren en doorvragen kan van nut zijn.
Belangrijk is ook de informatie aan te passen aan zijn verstandelijk niveau.
1

Slide 21 - Video

This item has no instructions

5

Slide 22 - Video

de gevolgen voor mensen met een verstandelijke beperking  door Corona
wat neem je mee uit deze les?
(Top/Tip)

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

7

Slide 24 - Video

This item has no instructions

opdracht: HOZ
 ga naar de site: http://kennisbundel.vilans.nl/herstelondersteunende-zorg-herstel.html

1: benoem de 4 fase van herstel
2:kijk het fragment van herstellen: 8 minuten(duur)
beschrijf na dit fragment vanuit de tegelspreuken hoe cliënten de fase van herstel zien.
3:Noem de vormen van herstel en geef een voorbeeld bij elke vorm van herstel
4:beschrijf wat verstaan wordt onder empowerment
5: beschrijf de kenmerken die een verpleegkundige moet hebben om te kunnen werken vanuit het HOZ principe
6: wat wordt verstaan onder WRAP
7: wat staat centraal bij Het Strengths Model
8: beschrijf wat verstaan wordt onder: Shared Decision Making
9:beschrijf de begrippen IRB & SRH en wat het verschil is tussen beiden
10: benoem de 3 kerntaken van ervaringsdeskundigen
lever deze opdracht in via Ms teams in de chat van deze les.
timer
30:00

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

01:23
Hoe zag Mo haar toekomst voordat ze ziek werd?

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

02:18
welke opleiding volgde Mo en bij welke organisatie was zij de woordvoerster?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

03:35
beschrijf welke klachten Mo had voordat ze werd opgenomen.
beschrijf welke 2 onderzoeken ze kreeg

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

06:40
Beschrijf wat Mo nu allemaal kan, nu ze met de revalidatie gestart is.

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

08:14
Wat heeft Mo het meeste gemist, tijdens haar verblijf in intramurale zorg?

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

09:58
welke sociale steun krijgt ze van haar omgeving?

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

14:17
Hoe kan de Clonus bij Mo aan haar linkerbeen verholpen worden?

Slide 32 - Open question

This item has no instructions

03:43
Welk gedrag is bij Sjors zichtbaar, noem er 2

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

04:42
wat heeft Sjors nodig om zich veilig te voelen?

Slide 34 - Open question

Nabijheid( samen liggen lepeltje lepeltje)
07:10
Wat is het voordeel dat Gideon zich niet bewust is van deze pandemie?

Slide 35 - Open question

geen angst
08:59
Welke afwegingen wordt er gemaakt om "ouders" duidelijk te maken dat bezoek, activiteiten e.d. niet kunnen

Slide 36 - Open question

afweging:
gezondheid van de bewoners
gezondheid van de begeleiders
voorkomen van verspreiding van het virus
11:30
wat kan je doen , dat ouders en hulpverleners het vol kunnen houden om de juiste ondersteuning te bieden

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

00:26
beschrijf wat verstaan wordt onder zwaar(ernstig)verstandelijke beperking

Slide 38 - Open question

Zeer ernstige beperking leven in hun eigen wereld zintuigelijke waarneming is essentieel

Ernstige beperking is enige verbale communicatie en zelfredzaamheid mogelijk, zintuigelijke waarneming en kan eenvoudige dingen begrijpen (vaste structuur)