Methodiek - H9 Wat is methodisch werken? (les 2)

Methodiek
Les 2: 9.6 t/m 9.8
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Methodiek
Les 2: 9.6 t/m 9.8

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen?
 • Terugblik
 • Theorie 9.6 t/m 9.8
 • Aan de slag 

Verwerkingsopdracht 1 moet nog ingeleverd worden door:
Amy, Tara, Mila, Iris, Mick, Noell, Siebe, Quinn, Britt Slag, Sterre, Lucas.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Door methodisch handelen leer je op een gestructureerde manier je doel te bereiken.
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Het PDCA-principe zorgt ervoor dat je je houdt aan de doelen die je hebt vastgesteld.
timer
0:30
A
Onjuist
B
Juist

Slide 4 - Quiz

Je kunt meten of je op de goede weg zit. Het helpt je om de kwaliteit te toetsen van wat je doet. 
timer
0:30
Wat vind jij belangrijk in de ondersteuning en begeleiding van cliënten?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Visie op methodisch werken
Je eigen visie, de manier waarop je aankijkt tegen dingen, verandert mee met de maatschappelijke ontwikkeling, zo ook de visie van de instelling.

Een visie = een bepaalde kijk op iets, een 
gezichtspunt, een richtinggevende zienswijze. 

Slide 6 - Slide

Bv. er wordt tegenwoordig anders gekeken naar clienten met een verstandelijke beperking. Vroeger was de visie dat zij niet bij de maatschappij horen en buiten het dorp of stad moesten wonen. 
Waardoor wordt de visie van MZ beïnvloed?
 • Cultuur: bv. hebben het tegenwoordig over verstandelijke beperkten en niet meer over zwakzinnigen of geestelijke gehandicapten. 
 • Wetenschappelijke ontwikkelingen: ontwikkelingen in de technologie en medische wetenschap.
 • Demografische gegevens: gegevens over de samenstelling van de bevolking. 
 • Politieke en economische krachten: hebben invloed op de wetgeving, beschikbare hoeveelheid geld en verdeling hiervan. 
 • Inzichten in de sociale wetenschappen : visies veranderen n.a.v. wetenschappelijkle onderzoeken. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Diverse visies op zorg en hulpverlening 
Medische visie = een traditionele visie, waarin een cliënt gezien wordt als een patiënt met zichtbare problemen en beperkingen. 

 • Er wordt gekeken naar beperkingen en niet naar mogelijkheden
 • Client heeft weinig/ geen inspraak, hulpverlener bepaald wat goed is
 • We noemen dit aanbod gerichte zorg
 • De zorg wordt zo efficiënt en gestructureerd mogelijk aangeboden
 • Er wordt gewerkt met schema's, afvinklijstjes en invullijsten

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 9 - Video

This item has no instructions

00:26
In de holistische visie worden cliënten gezien als één psychosociale-somatische eenheid. De volgende drie aspecten zijn onlosmakend met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend: psychisch, sociaal en lichamelijk.
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Diverse visies op zorg en hulpverlening 
Holistische visie= De cliënten worden gezien als één psychosociale-somatische eenheid. De drie aspecten psychische, sociale en lichamelijk zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden.  

 • Ieder mens is uniek en heeft eigen behoeftes, verwachtingen en mogelijkheden.
 • Als hulpverlener kijk je naar de totale mens.
 • Activiteiten en werkzaamheden worden afgestemd met de cliënt.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Diverse visies op zorg en hulpverlening
Emancipatorische visie= de cliënt wordt gezien als uniek en als iemand die zelf richting geeft aan zijn leven, dus ook aan zijn zorg. 

 • Client staat centraal
 • Cliënten zijn geëmancipeerd en mondig, met gelijke rechten en met eigen verantwoordelijkheid
 • De professionele zorg is aanvullende zorg in de vorm van ondersteuning
 • Het gaat vooral om wat cliënten nog kunnen en willen
 • Zorg is op maat

Visie is niet altijd mogelijk omdat de cliënt bijv. niet altijd in staat is zijn wensen aan te geven.

Slide 12 - Slide

In deze visie, die ook de holistische visie in zich draagt, staat de cliënt centraal. De cliënt wordt gezien als een uniek wezen en geeft richting aan zijn eigen leven. De verantwoordelijkheid ligt bij de cliënt. De cliënt heeft een actieve rol in het richting geven van de zorg.

De emancipatore visie is de meest toegepaste visie.
Dit komt door:
Toenemende marktwerking in de zorg
Toenemende klantgerichtheid
Toenemende complexiteit van de zorg
Multiculturele samenleving
Is de emancipatorische visie altijd mogelijk?
timer
0:30
A
Ja
B
Nee

Slide 13 - Quiz

Visie is niet altijd mogelijk omdat de cliënt bijv. niet altijd in staat is zijn wensen aan te geven.
2

Slide 14 - Video

This item has no instructions

00:50
De visie van deze organisatie is veranderd vergeleken met 30 jaar geleden door een bepaalde ontwikkeling. Welke ontwikkeling is dit?
timer
0:30
A
Inzichten in sociale wetenschappen
B
Demografische gegevens
C
Politieke krachten
D
Wetenschappelijke ontwikkelingen

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

02:05
Bij welke visie past de uitspraak van de vrouw.
De uitspraak: zelfstandig wordt ik ervan.
timer
0:30
A
Medische visie
B
Holistische visie
C
Emancipatorische visie

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Individualisering en de participatiesamenleving
Ondanks de participatie is onze samenleving sterk geïndividualiseerd.

“Het individu staat veel meer centraal dan de groep”.
Door het individualiseren, zijn de sociale contacten minder geworden waardoor het terugvallen op je omgeving ook minder is geworden.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

2

Slide 18 - Video

This item has no instructions

00:07
De term participatiesamenleving betekent dat de overheid uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van ieder individu en dat alle burgers, naast recht op zorg en andere voorzieningen, ook de plicht hebben om op te komen voor zichzelf en hun omgeving.
timer
0:45
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

01:32
Individualisering en de participatiesamenleving spreken elkaar tegen.
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Het methodiekdocument
Iedere instelling heeft zijn eigen visie en doelstelling. 

Vanuit deze visie en doelstelling werken zij met bepaalde methodieken die hierbij passen.

In het document wordt vertelt waar de organisatie voor staat, hoe er gewerkt wordt en wat de cliënt mag en kan verwachten. Ook wordt er beschreven wat de organisatie van de cliënt verwacht.

Voorbeelden van methodiekdocumenten zijn onder ander een zorgleefplan, een begeleidingsplan en een ondersteuningsplan.
Als hulpverlener werk je niet alleen maar met je cliënt en samen met je collega’s.
Daarom is het heel erg belangrijk dat je methodiekdocument zo duidelijk mogelijk is beschreven.
Dit maakt het document overdraagbaar en verhoogt de kwaliteit van het werk.
Slide 21 - Slide

This item has no instructions

We gaan aan de slag met het schrijven van een visie.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Zoek een bestaande visie van een instelling binnen de MZ, bv. die van je PEP
timer
3:50

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Schrijf jou eigen visie op sociale media binnen de maatschappelijke zorg.
timer
10:00

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Huiswerk
 • Alle opdrachten van 3.9 Wat is methodisch werken. Alleen de opdracht van het interview hoeft niet gemaakt te worden, de rest wel! Vergeet niet om het gemaakte huiswerk bij de docent af te laten tekenen.

Uiterlijk donderdag 27 af en afgetekend. 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions