Politieke partijen & de toekomst

De verzorgingsstaat
'Politieke Partijen & de Toekomst'
1 / 35
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De verzorgingsstaat
'Politieke Partijen & de Toekomst'

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
Terugblik vorige les
 • wat de vier functies van de verzorgingsstaat zijn: verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden
 • wat de WRR is en doet
 • wat cohesie met de verzorgingsstaat te maken heeft

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
Ik leer...
 • Over politieke partijen en hun keuzes voor solidariteit, bestaanszekerheid of eigen verantwoordelijkheid
 • Wat de participatiesamenleving is
 • Wat volgens het SCP de terreinen zijn waarop mensen kunnen participeren 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Politieke partijen en de verzorgingsstaat

Slide 4 - Slide

§4.4 in het lesboek van Seneca maatschappijleer havo. 
Bestaanszekerheid
De politiek over het welzijnsdilemma
Eigen verantwoordelijkheid
vs.
Solidariteit
vs.

Slide 5 - Slide

In de politiek is er veel discussie over het welzijnsdilemma. Sommige partijen zijn meer voor 'bestaanszekerheid' , anderen meer voor 'solidariteit' en 'eigen verantwoordelijkheid', of een combinatie!
 
De politiek over het welzijnsdilemma
Links
Midden
Rechts
Bestaans-
zekerheid
Eigen verantwoordelijkheid
Solidariteit

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

Bestaanszekerheid, solidariteit of eigen verantwoordelijkheid?
Positie SP
 • Gegarandeerde bestaanszekerheid
 • Hervedeling rijkdom: sterkste schouders dragen de zwaarste lasten
 • Progressief belastingstelsel
Positie VVD
 • Verantwoordelijkheid om in eigen levensonderheid te voorzien
 • Overheid ondersteunt tijdelijk waar nodig
 • Lage belastingen

Slide 7 - Slide

Bespreek de standpunten van de SP en VVD in het welzijnsdilemma. Zie de volgende slides voor een fragment uit de beginselprogramma's van deze partijen. 
Wie niet in staat is betaald werk te
verrichten, of daarvan vrijgesteld is, moet aanspraak kunnen maken op een gegarandeerde bestaanszekerheid, die het mogelijk maakt volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het belastingstelsel moet bijdragen aan een herverdeling van de rijkdom, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat vereist een sterk progressief belastingstelsel op inkomen, vermogens, (vermogens)winst en erfenissen.’

Slide 8 - Slide

Deze tekst en die op de volgende slide kunt u leerlingen laten lezen. Daarna volgt hier namelijk een opdracht over. 
Iedereen heeft de verantwoordelijkheid in zijn eigen levensonderhoud te
voorzien. Wie daar niet in slaagt, kan een beroep doen op de overheid. Ondersteuning door de overheid is tijdelijk en is erop gericht dat mensen zo
snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Belastingheffing is onvermijdelijk.
Maar de belastingdruk wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat hardwerkend Nederland zoveel mogelijk van het verdiende geld naar eigen keuze kan besteden. De vrije marktorde is in economische zin de uitdrukking van het liberale uitgangspunt dat het individu zoveel mogelijk naar eigen keuze over zijn lot moet kunnen beschikken.’

Slide 9 - Slide

Over de twee teksten van de SP en VVD komt hierna een opdracht. 
Eigen 
verantwoordelijkheid
Bestaanszekerheid
Solidariteit
Eigen 
verantwoordelijkheid
?
?
?
?
?

Slide 10 - Drag question

Waar horen de VVD en de SP? Sleep de VVD en de SP naar de juiste plek. 
2

Slide 11 - Video

This item has no instructions

01:57
Bij welke waarde van het welzijnsdilemma passen de uitspraken van Van der Staaij (SGP)
over de avondklok?
Bij welke waarde van het welzijnsdilemma passen de uitspraken van Van der Staaij (SGP) 
over de avondklok?
A
Bestaanszekerheid
B
Solidariteit
C
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

02:43
Bij welke waarde van het welzijnsdilemma passen de uitspraken van Rutte (VVD)
over de avondklok?
Bij welke waarde van het welzijnsdilemma passen de uitspraken van Rutte (VVD) 
over de avondklok?
A
Bestaanszekerheid
B
Solidariteit
C
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

In het fragment praten Veldman (VVD) en Van Haga (FvD) over de 'indirecte' vaccinatieplicht. Welke waarde van het welzijnsdilemma past daarbij?
In het fragment praten Veldman (VVD) en Van Haga (FvD) over de 'indirecte' vaccinatieplicht. Welke waarde van het welzijnsdilemma past daarbij?
A
Bestaanszekerheid
B
Solidariteit
C
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Slide 16 - Video

Samenvattingsvideo over de politieke partijen & de verzorgingsstaat
De toekomst van de verzorgingsstaat

Slide 17 - Slide

§4.5 in het lesboek van Seneca maatschappijleer havo. 

Slide 18 - Video

This item has no instructions


Stelling: Mensen zouden geen uitkeringen moeten krijgen, iedereen zou verzekerd moeten zijn van een 'basisbaan'.
Stelling: Mensen zouden geen uitkeringen moeten krijgen, iedereen zou verzekerd moeten zijn van een 'basisbaan'.
A
Eens
B
Oneens

Slide 19 - Quiz

Bron: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wrr-geen-uitkeringen-maar-baan-voor-iedereen-als-vangnet~b06754c3/
Verzorgingsstaat
Participatiesamenleving
 • mensen worden steeds zelfstandiger
 • de overheid moet gaan bezuinigen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

'Participatiesamenleving'
samenleving waarin  burgers  meer  verantwoordelijkheid nemen voor elkaars welzijn en de overheid ondersteunt hen daarbij

Slide 21 - Slide

This item has no instructionsWelke twee waarden van het welzijnsdilemma combineert de overheid in de participatiesamenleving?
Welke twee waarden van het welzijnsdilemma combineert de overheid in de participatiesamenleving?

Slide 22 - Open question

Eigen verantwoordelijkheid en solidariteit. 
1

Slide 23 - Video

This item has no instructions

01:25
Kun je een manier bedenken
waarop jij bijdraagt
aan de participatiesamenleving?
Kun je een manier bedenken
waarop jij bijdraagt
aan de participatiesamenleving?

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Hoe kunnen we participeren?
Arbeid
Mantelzorg
Vrijwilligerswerk
Beleidsbeïnvloeding

Slide 25 - Slide

Terreinen uit het essay van het Sociaal en Cultureel Planbureau waarop mensen kunnen participeren. 
Mantelzorg
Vrijwilligerswerk
Beleids-
beïnvloeding
Arbeid

Slide 26 - Drag question

Sleep de teksten naar de bijpassende foto's.


Bronnen afbeeldingen:
 • https://welzijnvorden.nl/vrijwilligerswerk/
 • https://sbjsamensterk.nl/mantelzorg/
 • https://www.amnesty-international.be/help-mensen-die-groot-risico-lopen-zorg-voor-allen
2

Slide 27 - Video

This item has no instructions

01:19
Waarom gaat het hier om de participatiesamenleving?
Waarom gaat het hier om de participatiesamenleving?

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

01:25
Om welke manier van participeren gaat het hier?
Om welke manier van participeren gaat het hier?
A
Arbeid
B
Mantelzorg
C
Vrijwilligerswerk
D
Beleidsbeïnvloeding

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Slide 30 - Video

Samenvattingsvideo over de toekomst van de verzorgingsstaat

Slide 31 - Link

Link naar achtergrondinformatie bij de lesstof. De 'online portal' bij lesmethode Seneca. 


Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 32 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Wat leerde ik deze les?
Ik leerde...
 • Over politieke partijen en hun keuzes voor solidariteit, bestaanszekerheid of eigen verantwoordelijkheid
 • Wat de participatiesamenleving is
 • Wat volgens het SCP de terreinen zijn waarop mensen kunnen participeren 

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Einde van hoofdstuk 4 'Verzorgingsstaat'

Slide 35 - Slide

This item has no instructions