2 KGT Th. 6.2 Voedselrelaties

Wat weten we nog?
1 / 20
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wat weten we nog?

Slide 1 - Slide

Ecologie
  • Het onderzoeken van de relatie tussen dieren en hun milieu: Ecologie
  • In de natuur hebben we biotische en abiotische factoren:

Slide 2 - Slide

Biotische factoren
Abiotische factoren

Slide 3 - Slide

Niveau's van ecologie

Slide 4 - Slide

Voedselrelaties

Slide 5 - Slide

Leerdoelen
Je kunt een voedselketen en een voedselweb maken

Je kunt de groepen organismen in de kringloop van stoffen onderscheiden

Je kunt biologische afbreekbaar afval en niet biologische afbreekbaar afval onderscheiden

Slide 6 - Slide

Begrippen uit de paragraaf

Planteneters en vleeseters
Voedselketens en voedselweb 
Alleseters
Producenten, consumenten en reducenten

Slide 7 - Slide

Planteneters (eten planten): konijnen bijv
Vleeseters (eter vlees): een wezel bijvoorbeeld
Alleseters: eten zowel vlees als planten

Slide 8 - Slide

voedselketen 
schakel = deel van een voedselketen.

De eerste schakel van een voedselketen is altijd een plant.
De tweede schakel is altijd een planteneter. 
De derde schakel is altijd een vleeseter 

Slide 9 - Slide

VOEDSELWEB
Noem eens een voedselketen uit dit voedselweb? 

Slide 10 - Slide

Producenten
Halen koolstofdioxide
uit de lucht en zetten
die om naar voedsel 
voor consumenten.

Slide 11 - Slide

Basisstof 9 - autotroof en heterotroof
producent
consument
consument
consument

Slide 12 - Slide

voedselketen
consument van de eerste orde

consument van de tweede orde
consument van de derde orde
consument van de vierde orde
producent
  

Slide 13 - Slide

Reducenten
Bacteriën en schimmels
ruimen dode organismen
op. --> reducenten

Hierbij komen 
voedingsstoffen vrij

Slide 14 - Slide

Reducenten

Slide 15 - Slide

Biologisch afbreekbaar afval
Afval dat wordt afgebroken door bacterien en schimmels
Biologisch afbreekbaar
afval dat door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 16 - Slide

Niet biologisch afbreekbaar afval
Afval dat niet door bacterien en schimmels wordt afgebroken.
Niet biologisch afbreekbaar
afval dat NIET door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 17 - Slide

Biologisch afbreekbaar en niet-biologisch afbreekbaar afval onderscheiden.  
Biologisch afbreekbaar afval 
van planten en dieren, kan wel worden afgebroken door reducenten.  

Niet-biologisch afbreekbaar afval van kunststof, glas, metaal, steen, kan niet worden afgebroken door reducenten.

Slide 18 - Slide

Vragen?

Slide 19 - Slide

Maken van de opdrachten
Th. 6.2 Voedselrelaties  1   t/m  8
Klaar? Test jezelf *alles voldoende*

De opdrachten worden gecheckt. Foute antwoorden goed rekenen is niet toegestaan!!


Slide 20 - Slide