Semaine 13 Unité 3, Afronding en test

La semaine 13: le vingt-huit, le vingt-neuf et le trente mars
 

Herhalen, en leren voor toets

1 / 51
next
Slide 1: Slide
FransVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 2

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

La semaine 13: le vingt-huit, le vingt-neuf et le trente mars
 

Herhalen, en leren voor toets

Slide 1 - Slide

Le programme d'aujourd'hui:
Vandaag: Herhalen stof

1. Questions en huiswerkcontrole
2. Quizlet alle apprendre 
3. Optie: zelf aan de slag of meedoen met herhalingsopdr.
4. Devoirs: ler. stof toets volgende week:  Apprendre 1,2,4,6,8,10 F/N  Apprendre 3,5, begrijpen en kunnen  toepassen 

Slide 2 - Slide

Le but d'aujourd'hui: 
Aan het eind van de les ken je de stof voor het proefwerk en heb je al je vragen gesteld.


Slide 3 - Slide

Overhoring apprendre 1
1. les cheveux                          8. rond
2. la bouche                             9. lourd
3. la peau                                  10. le batîment
4. les yeux
5. en bois
6. décrire
7. l'endroit


Slide 4 - Slide

Het bijvoeglijk naamwoord
Vormt zich naar het zelfstandig naamwoord. 
De standaard regel: 

Mannelijk enkelvoud:                                     grand
Vrouwelijk enkelvoud:    + e                               grande
Mannelijk meervoud:      + s                               grands
Vrouwelijk meervoud:  + es                             grandes

Slide 5 - Slide

Vul de juiste vorm in:
la _________________ maison
A
petit
B
petite
C
petits
D
petites

Slide 6 - Quiz

Vul de juiste vorm in:
les amis _____________________
A
américain
B
américaine
C
américains
D
américaines

Slide 7 - Quiz

Vul de juiste vorm in:
une personne __________________
A
élégant
B
élégante
C
élégants
D
élégantes

Slide 8 - Quiz

Vul de juiste vorm in:
la mer ___________________ (bleu)

Slide 9 - Open question

Vul de juiste vorm in:
les filles _______________ (charmant)

Slide 10 - Open question

Vul de juiste vorm in:
la mer ___________________ (bleu)

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

Vul de juiste vorm in:
Laura est _________________ (heureux)

Slide 13 - Open question

Vul de juiste vorm in:
La semaine _____________ (dernier)

Slide 14 - Open question

Vul de juiste vorm in:
Les mères _________________ (actif)

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

Let op bij klinkerbotsing

nouveau wordt nouvel
un nouvel ami
beau wordt bel
un bel hôtel
vieux wordt vieil
un vieil homme
;

Slide 17 - Slide

Vul de juiste vorm in:
la ______________ grand-mère
A
vieux
B
vieille
C
veielle
D
vieilles

Slide 18 - Quiz

Vul de juiste vorm in:
Mon _________________ copain
A
nouveau
B
nouvelle
C
nouveaux
D
nouvelles

Slide 19 - Quiz

Vertaal:
J'ai deux (mooie) _________ sœurs.

Slide 20 - Open question

Vertaal:
Le prof porte un pantalon (wit) _______

Slide 21 - Open question

Vertaal:
La voiture est très (oud) _____________

Slide 22 - Open question

Vul de juiste vorm in:
"J'ai une (bon) _____________ idée!"

Slide 23 - Open question

Vul de juiste vorm in:
C'est une région (dangereux) ___________________

Slide 24 - Open question

Plaats van het bijvoeglijk naamwoord
Het bijvoeglijk naamwoord komt ACHTER het zelfstandig naamwoord. 
Behalve het rijtje hieronder, de zogenaamde 12 musketiers. Die moet je uit je hoofd leren. Alleen deze staan dus VOOR het zelfstandig naamwoord:

Bon / Beau / Joli
Haut / long / petit
Jeune / grand
Vieux / mauvais 
Nouveau / Gros

Slide 25 - Slide

(wit) une.... page......

Slide 26 - Open question

(nieuw)
un..... jean......

Slide 27 - Open question

(knap)une....actrice.......

Slide 28 - Open question

Tom porte un                                blouson.
Elle a une jupe                                            . 
Il a des baskets                                           .
J'habite dans une                              ville.
Je porte mes                               bottines.
Paul porte son pull                                    .
rouge
petite
noir
nouveau
jolies
bleues

Slide 29 - Drag question

Slide 30 - Slide

Geef de vertaling van het werkwoord: mettre
A
leggen
B
zetten
C
aandoen
D
in doen

Slide 31 - Quiz

mettre - présent
dus.. je mets etc

Slide 32 - Mind map

wij hebben gelegd
A
on a mis
B
vous avez mis
C
nous avons mis
D
ils ont mis

Slide 33 - Quiz

maak het volgende rijtje af:
j'ai mis

Slide 34 - Mind map

Slide 35 - Slide

Aujourd'hui le teste..
Bonne chance!!!

Slide 36 - Slide

Le programme d'aujourd'hui:
Vandaag: Intro Unité 4

1. Questions?
2. Intro Unité 4
3. Civilisation
4. Évaluation
5. Faire: Apprendre 1 F/N - ex. 4.1: 1 et 2

Slide 37 - Slide

Le but d'aujourd'hui: 
iets vertellen over de Franse gezondheidszorg en het eten in de schoolkantines in Frankrijk.

Slide 38 - Slide

mannelijk enkelvoud
vrouwelijk enkelvoud
mannelijk meervoud
vrouwelijk meervoud
belle
beau
belles
beaux
nouveau
nouvelle
nouveaux
nouvelles
vieille
vieux
vieilles
vieux

Slide 39 - Drag question

La santé

Slide 40 - Mind map

Samen lezen 4.0, intro, noteer in je persoonlijke woordenlijst de woorden die je niet kent..

Slide 41 - Slide

Wat is er aan de hand als een Franse dokter je naar het ziekenhuis verwijst pour faire une radio?

Slide 42 - Open question

« Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. » Waar roept deze slogan toe op?

Slide 43 - Open question

Slide 44 - Slide

4

Slide 45 - Video

00:56
De neus
A
Le nez
B
Les yeux
C
L'oreille
D
La bouche

Slide 46 - Quiz

01:03
De buik
A
La peau
B
Les muscles
C
La jambe
D
Le ventre

Slide 47 - Quiz

01:19
Een mond
A
Une bouche
B
Un nez
C
Des cheveux
D
Un dos

Slide 48 - Quiz

l'epaule
les oreilles
le ventre
le nez
les dents
les ongles
les yeux
la jambe
la tete

Slide 49 - Drag question

Les devoirs: 
Apprendre 1 F/N - ex. 4.1: 1 et 2

Slide 50 - Slide

00:56
Het been
A
Le pied
B
La jambe
C
La main
D
La tête

Slide 51 - Quiz