1.3 Zuivere stoffen & Mengsels

1.3 Zuivere stoffen en mengsels
1 / 13
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1.3 Zuivere stoffen en mengsels

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt op micro- en macroniveau uitleggen wat zuivere stoffen en wat mengsels zijn.
 • Je kunt smelt- en kookdiagrammen van mengsels op microniveau verklaren.
 • Je kunt op micro- en macroniveau het verschil uitleggen tussen homogene en heterogene mengsels.
 • Je kunt een aantal mengsels op macro- en microniveau beschrijven.
 • Je kunt berekeningen uitvoeren aan de samenstelling van mengsels: massa%, volume% en gram per liter. 

Slide 2 - Slide

Zuivere stoffen en mengsels
 • Een zuivere stof is één soort stof met één soort moleculen. Bijvoorbeeld kristalsuiker of aluminium.
 • Een mengsel is een combinatie van stoffen, met meerdere soorten moleculen. Bijvoorbeeld brons (koper + messing)

 • De meeste stoffen die wij gebruiken zijn mengsels.

Slide 3 - Slide

Melk is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 4 - Quiz

Kraanwater is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 5 - Quiz

Koper is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 6 - Quiz

Brons is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 7 - Quiz

Homogeen en heterogeen
 • In een homogeen mengsel zitten stoffen in dezelfde fase (vast, vloeibaar, gas) en kun je de verschillende deeltjes niet zien (ook niet met microscoop)

 • In een heterogeen mengsel zitten stoffen in verschillende fasen.

  Slide 8 - Slide

  Smelt- en kooktraject

  Slide 9 - Slide

  Homogene mengsels
  • Oplossing (suiker in water)
  • Legering (brons)
  • Gasmengsel (lucht)

  Slide 10 - Slide

  Heterogene mengsels
  • Suspensie (chocolademelk), vaste stof in vloeistof
  • Emulsie (melk), twee vloeistoffen die niet mengen
  • Rook, vaste stof (roet) in gas (lucht) 
  • Nevel (mist), vloeistof in gas
  • Schuim (bier), gas in vloeistof of vaste stof

  Slide 11 - Slide

  Rekenen aan mengsels
  • Massapercentage (massa%)

  • Volumepercentage (volume%)

  • Gehalte (gram per liter) 

  Slide 12 - Slide

  Leerdoelen
  • Je kunt op micro- en macroniveau uitleggen wat zuivere stoffen en wat mengsels zijn.
  • Je kunt smelt- en kookdiagrammen van mengsels op microniveau verklaren.
  • Je kunt op micro- en macroniveau het verschil uitleggen tussen homogene en heterogene mengsels.
  • Je kunt een aantal mengsels op macro- en microniveau beschrijven.
  • Je kunt berekeningen uitvoeren aan de samenstelling van mengsels: massa%, volume% en gram per liter. 

  Slide 13 - Slide