Degrees of comparison

1 / 19
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2-4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Degrees of comparison 
De trappen van vergelijking
Today´s goal is to learn and practise with this grammar item.
1.   I know about the different rules and exceptions. 
2.  I can apply the different rules and exceptions.

Slide 2 - Slide

Comparatives and superlatives
Trappen van vergelijking
- Comparative: vergrotende trap
- Superlative: overtreffende trap
Box A is small.
     Box B is smaller than box A.
Box C is the smallest of all.
A
B
C

Slide 3 - Slide

Comparatives and superlatives
Woorden van 1 lettergreep/syllable:
- Comparative: -er
- Superlative: -est
old
older
oldest

Slide 4 - Slide

Comparatives and superlatives
Woorden van 2 of meer lettergrepen:
- Comparative: more more
- Superlative: most
expensive
more expensive
most expensive

Slide 5 - Slide

Comparatives and superlatives
Woorden van 2 lettergrepen die eindigen op le/er/ow/y krijgen ook 
+ er  / + est
yellow - yellower than - the yellowest
gentle - gentler than - the gentlest

Let op! Woorden die eindigen op een medeklinker + y krijgen ier/iest
happy - happier than - the happiest 
lucky - luckier than - the luckiest 

Slide 6 - Slide

Comparatives and superlatives
Uitzonderingen!
  1. good - better - best 
  2. bad - worse - worst 
  3. little - less - least 
  4. much/many - more - most 

Slide 7 - Slide

Quiz
Vul alleen het woord/de woorden in die op de lijntjes moeten komen te staan. 
Let op de woorden 'the' of 'than' die je een hint geven of het een vergrotende of overtreffende trap moet worden. 

Slide 8 - Slide

My house is (nice)
...
than yours.

Slide 9 - Open question

Who is the (good) ..... football player in the world?

Slide 10 - Open question

This is the .....(interesting)
book I have ever read.

Slide 11 - Open question

Is Mrs Jones the ..... (rich)
woman on earth?

Slide 12 - Open question

The weather this summer is even
(bad) ... than last summer.

Slide 13 - Open question

What is your (bad) ...... subject at school?

Slide 14 - Open question

This flower is........ (beautiful)
than that one.

Slide 15 - Open question

A holiday by the sea is (good) ...
than a holiday in the mountains.

Slide 16 - Open question

The .... (intelligent) students are doing this quiz right now!

Slide 17 - Open question

I use little sugar in my tea, but my sister uses even .... (little) in hers.

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Link