H5: Veiligheid en preventie

H5: veiligheid en preventie
p 153 - 156
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 5

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

H5: veiligheid en preventie
p 153 - 156

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat is preventie?

Slide 2 - Mind map

Lees de krantenkoppen op p 150.
Wat versta jij onder preventie?

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Ongevallen komen voor:
  • thuis
  • werkvlak
  • school
  • verkeer

Voorkomen ongevallen is noodzakelijk.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Preventie                               p 154

Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door op voorhand in te grijpen.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Preventiemaatregelen

Elke actie die je neemt om een probleem te voorkomen.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Welke preventiemaatregelen nemen dokters om zelf niet ziek te worden of ziektekiemen door te geven?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Welke preventiemaatregelen neem jij om hygiënisch te werken in de keuken.

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Geef voorbeelden van preventiemaatregelen die je neemt thuis of op school

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

5.2 Veiligheid
p 156

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Veiligheid op werk

Vroeger: Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Link

Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming

Slide 13 - Video

voorbeeld van wat er in arab stat
Veiligheid op het werk
Nu: Codex welzijn op het werk


Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Link

This item has no instructions

Som de 10 boeken over welzijn op het werk op

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

5.3 Gevaarsymbolen
p 156 - p 157

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Welke chemische producten heb jij in huis?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Wat betekent dit pictogram?
A
Lange termijn gevaarlijk
B
irriterend
C
oxiderend
D
milieuschadelijk

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Wat betekent dit pictogram?
A
Lange termijn gevaarlijk
B
irriterend
C
oxiderend
D
milieuschadelijk

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Opdracht
  • Zoek de betekenis van de gevaarsymbolen op p 155 op.
  • Google classroom:
  1. Doe de gevaarsymbolen memory
  2. Beluister de podcast

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions