6.1 Mensenrechten en criminaliteit

'Mensenrechtendilemma'
Mensenrechten en criminaliteit
1 / 48
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 4

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes, text slides and 9 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

'Mensenrechtendilemma'
Mensenrechten en criminaliteit

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Welke mensenrechten spreken jou aan? 
Bekijk de video

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructionsWelke mensenrechten in de video spreken jou aan?
Welke mensenrechten in de video spreken jou aan?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Wat leerde ik vorig hoofdstuk?
 • De verschillende basisbehoeften
 • Sociale ongelijkheid
 • Maatschappelijke ladder
 • Welzijnsdilemma
Terugblik vorige hoofdstuk

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Zet het voorbeeld bij de juiste basisbehoefte.
Beter worden in wat je doet
Te horen krijgen dat je het goed doet
Je omgang met mensen binnen en buiten het bedrijf
Spaargeld hebben voor onverwachte problemen
Elke week boodschappen kunnen doen omdat je geld verdient

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

Drie soorten ongelijkheid
Ongelijke verdeling van macht

 • Invloed die mensen hebben
 • Rol in overheid
 • Hoge functie
Ongelijke verdeling van bezit

 • Geld: inkomen, hoogte bankrekening
 • Spullen: dure auto, boot
Ongelijke verdeling van aanzien

 • Status door functie
 • Status door kwaliteiten
 • Status door prestaties

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • Verschillende vormen van strafbaar gedrag
 • Het verschil tussen een overtreding en een misdrijf
 • De bevoegdheden van de politie
 • Het verschil tussen repressie en preventie
Ik leer...

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

 Strafbaar gedrag
Het overtreden van wetsregels.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Waar denk jij aan bij strafbaar gedrag?

Waar denk jij aan bij strafbaar gedrag?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Overtreding
Een licht strafbaar feit.

Voorbeeld: door rood fietsen.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Misdrijf
Een ernstig strafbaar feit.

Voorbeeld: inbraak.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wanneer is iemand volgens jou een crimineel? 
Wanneer is iemand volgens jou een crimineel?

Slide 15 - Mind map

This item has no instructionsIemand die een overtreding begaat is een crimineel.
Iemand die een overtreding begaat is een crimineel.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Sleep de afbeelding naar de juiste plek.
Misdrijf
Overtreding

Slide 17 - Drag question

Shuttershock: 1579680697 (diefstal)
Criminaliteit
Alle misdrijven volgens de wet.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Verdachte
Als de politie denkt dat je een strafbaar feit hebt gepleegd.

Slide 19 - Slide

Dit kan zowel gaan om een misdrijf als een overtreding.


Om te zorgen voor veiligheid mag de politie meer dingen doen dan jij. Bedenk een aantal voorbeelden.
Om te zorgen voor veiligheid mag de politie meer dingen doen dan jij. Bedenk een aantal voorbeelden.

Slide 20 - Open question

Dit is een inleiding op de bevoegdheden van de politie. 
Antwoorden kunnen zijn: 
- Fouilleren
- Mensen arresteren
- Met een wapen op straat lopen
- Mensen ondervragen
- Door rood rijden bij spoed
etc.

Slide 21 - Video

This item has no instructionsLeg uit dat de politie hier verschillende dingen doet die jij als jongere niet zomaar zou mogen doen.
Leg uit dat de politie hier verschillende dingen doet die jij als jongere niet zomaar zou mogen doen.

Slide 22 - Open question

De politie heeft de bevoegdheid om door rood te rijden en harder te rijden dan de toegestane snelheid. 
Dit mag alleen als de politie daar een goede reden voor heeft.

* ff naklets moment met de klas ( discussie vraag

Slide 23 - Link

Video over de arrestatie van Geoge Floyd
Bevoegdheden politie
 • ID-kaart controleren
 • Fouilleren
 • Arresteren
 • Huis doorzoeken

Slide 24 - Slide

Benadrukken dat regels hiervoor wel streng zijn en dat de politie niet boven de wet staat. Het is in Nederland namelijk ook van belang dat de privacy van burgers beschermd wordt. 
Discussie 
Jullie hebben net het filmpje van de arrestatie van George Floyd gezien en je weet welke bevoegdheden de politie heeft. Bedenk een argument waarom de politie wel en een argument waarom de politie niet juist heeft gehandeld. 

Slide 25 - Slide

Een idee is om de klas vervolgens op te delen in twee groepen, waarbij de ene groep vindt dat de politie juist heeft gehandeld en de andere groep vindt dat de politie onrechtmatig heeft gehandeld. 
Laat de leerlingen vervolgens met elkaar in discussie gaan. 

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Preventie
Maatregelen om criminaliteit te voorkomen. 

Slide 27 - Slide

This item has no instructionsWaarom is bureau Halt een vorm van preventie?
Waarom is bureau Halt een vorm van preventie? 

Slide 28 - Open question

Bureau Halt is een vorm van preventie omdat hiermee jongeren beter gedrag aangeleerd wordt. Er wordt geprobeerd te voorkomen dat jongeren in de toekomst strafbare feiten plegen. 
1

Slide 29 - Video

This item has no instructions

01:40
Welke vorm van straffen wordt hier besproken? Waarom past dit niet bij preventie?

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

Hoe herken je preventie in deze video?

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

Repressie

Het bestraffen van criminaliteit in de vorm van gevaningsstraf, taakstraf of hoge boete.

Slide 32 - Slide

This item has no instructionsPreventie of repressie?
Ilse moet een bonnetje halen bij de conciërge
omdat ze te laat in de les was.
Preventie of repressie? 
Ilse moet een bonnetje halen bij de conciërge omdat ze te laat in de les was.
A
Preventie
B
Repressie

Slide 33 - Quiz

Uit het boek: pagina 166


Preventie of repressie?
Langs sommige wegen hangen snelheidsmeters
waarop je je eigen snelheid kan zien in
een rode of groene kleur.
Preventie of repressie? 
Langs sommige wegen hangen snelheidsmeters waarop je je eigen snelheid kan zien in een rode of groene kleur.
A
Preventie
B
Repressie

Slide 34 - Quiz

This item has no instructionsPreventie of repressie?
Twee jongeren hebben een taakstraf gekregen
voor het verspreiden van een naaktfoto van een klasgenoot.
Preventie of repressie? 
Twee jongeren hebben een taakstraf gekregen voor het verspreiden van een naaktfoto van een klasgenoot. 
A
Preventie
B
Repressie

Slide 35 - Quiz

This item has no instructionsPreventie of repressie?
Jongeren worden naar bureau Halt gestuurd als
zij vuurwerk afsteken voor oudjaarsdag.
Preventie of repressie? 
Jongeren worden naar bureau Halt gestuurd als zij vuurwerk afsteken voor oudjaarsdag. 
A
Preventie
B
Repressie

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

1

Slide 37 - Video

This item has no instructions

01:53
Bedenk hoe seksueel geweld tegengaan kan worden.

Slide 38 - Open question

This item has no instructions

Slide 39 - Video

This item has no instructions

Tweesporen-beleid
In Nederland besteden we zowel aandacht aan preventie als repressie.

Slide 40 - Slide

This item has no instructionsBedenk hoe preventie kan helpen om seksueel
geweld tijdens het uitgaan aan te pakken.
Bedenk hoe preventie kan helpen om seksueel geweld tijdens het uitgaan aan te pakken. 

Slide 41 - Open question

Voorbeeld: 
- Camera's ophangen
- Codetaal 
- Voorlichting/ cultuurverandering te weeg brengen 


Bedenk hoe repressie kan helpen om seksueel
geweld tijdens het uitgaan aan te pakken.
Bedenk hoe repressie kan helpen om seksueel geweld tijdens het uitgaan aan te pakken. 

Slide 42 - Open question

- Meer politie op straat
- Jongeren bestraffenBij welk mensbeeld past preventie?
Bij welk mensbeeld past preventie? 
A
Links
B
Rechts

Slide 43 - Quiz

Uitleggen dat preventie beter past bij een links mensbeeld en repressie bij een rechts mensbeeld. 

Links mensbeeld gaat uit van het positieve van de mens en hierbij past de gedachte dat het beter is misdaad te voorkomen. Het rechtse mensbeeld gaat meer uit van het negatieve in de mens en vindt dat je criminaliteit hard moet bestraffen. 

Slide 44 - Video

This item has no instructionsWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 45 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 46 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • Verschillende vormen van strafbaar gedrag
 • Het verschil tussen een overtreding en een misdrijf
 • De bevoegdheden van de politie
 • Het verschil tussen repressie en preventie
Ik leerde...

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

De volgende Seneca-Les gaat over:
§6.2 Mensenrechten in Nederland
Einde van de les 'Mensenrechten en criminaliteit'

Slide 48 - Slide

This item has no instructions