Herhaling Projectdocumenten - Projectplan

Herhaling projectdocumenten - Projectplan
Herhaling Projectdocumenten
Projectplan
1 / 11
next
Slide 1: Slide
EvenementenorganisatieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Herhaling projectdocumenten - Projectplan
Herhaling Projectdocumenten
Projectplan

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Link

Het Projectplan
Elk project heeft een projectplan en wordt in de tweede fase (definitiefase) geschreven. Een projectplan is een document dat het hele project meegaat en kan nog altijd veranderen. Het projectplan bestaat meestal uit 4/5 hoofdstukken. De startnotitie maakt deel uit van het projectplan. 

Het projectplan schrijf je meestal voor:
* Opdrachtgever
* De leden van je projectteam
* Partijen rondom het project (de omgeving)
* Jezelf

Slide 3 - Slide

Welke hoofdstukken komen meestal terug in het projectplan
A
Algemeen - Startnotitie - Resultaat - Doelen
B
Fasering - Plan van aanpak - Evenement ontwerp - Organisatie - Begroting
C
Startnotitie - Beslisdocument - Fasering - Organisatie
D
Algemeen - Projectorganisatie - Resultaat - Fasering - Beheersing van het project

Slide 4 - Quiz

Globale opzet Projectplan
1) Algemeen --> projectnaam + project nummer
2) Projectorganisatie --> opdrachtgever, projectleider, projectteam, (in-externe) adviseurs
3) Resultaat (startnotitie) --> resultaat, afbakening, probleem, aanleiding, doel, haalbaarheid, risico's, neveneffecten, randvoorwaarden
4) Fasering --> initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase, realisatiefase, nazorgfase
5) Beheersing --> tijd, geld, kwaliteit, organisatie (verwijzing naar h2), informatie, veiligheid

Slide 5 - Slide

Wie zijn in-of externe adviseurs
voor het fifa toernooi?

Slide 6 - Mind map

Wat zijn de randvoorwaarden
voor het fifa toernooi?

Slide 7 - Mind map

Welke projectdocumenten zijn er nog meer (naast de startnotitie en projectplan)?

Slide 8 - Open question

Fasering
De wetten van projectmatig werken
1) Eerst denken, dan doen
2) Werken van grof naar fijn

* Initiatieffase --> start met een probleem of idee --> beslismoment + document: Startnotitie
* Definitiefase --> projectteam wordt gevormd, grove fasering en planning, inventarisatie, risicoanalyse en haalbaarheidstudie --> beslismoment + document: Projectplan
* Ontwerpfase --> Hoe gaan we het doen, evenementontwerp --> beslismoment + document: Evenementontwerp
* Voorbereidingsfase --> uitwerking, acties --> beslismoment + document: Activiteitenplan + Plan van aanpak
* Realisatiefase --> uitvoering
* Nazorgfase --> afwikkeling, evaluatie, effectmeting

Slide 9 - Slide

In welke fase zitten jullie met het
fifa toernooi?
Initiatieffase
Definitiefase
Ontwerpfase
Voorbereidings-fase
Realisatiefase
Nazorgfase

Slide 10 - Poll

Rondvraag
Vragen?

Slide 11 - Slide