Hoofdstuk 6 - Projectmanagement

Hoofdstuk 6
Projectmanagement
1 / 15
next
Slide 1: Slide
VitaliteitBeroepsopleiding

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hoofdstuk 6
Projectmanagement

Slide 1 - Slide

Welke activiteiten kan/kon je als een project kunnen oppakken bij je BPV(stage)?

Slide 2 - Open question

6.1 Kenmerken van een project

Slide 3 - Mind map

Kenmerken van een project zijn:

 • Eenmalig en tijdelijk
 • Resources beschikbaar
 • Resultaat
 • Managementomgeving 

Slide 4 - Slide

6.2 Projectmatig werken
Typerend voor projectmatig werken is:

 • Resultaatgericht
 • Je werkt in fasen
 • Elke fase wordt afgesloten met een beslismoment
 • Beheersmatig

Slide 5 - Slide

6.3 Projectfasen
 1. Initiatieffase
 2. Definitiefase
 3. Ontwerpfase
 4. Voorbereidingsfase
 5. Realisatiefase
 6. Nazorgfase 

Slide 6 - Slide

Opdracht
Maak een casus die alle projectfasen doorloopt

Slide 7 - Slide

1. Initiatieffase
Tijdens deze fase werk je een plan van aanpak of projectplan uit. Hierin beschrijf je wat je wilt bereiken en hoe je daarnaartoe gaat werken.

Slide 8 - Slide

2. Definitiefase
In deze fase leg je alle eiden en wensen vast die aan het product worden gesteld. 

Slide 9 - Slide

3. Ontwerpfase
In deze fase bepaal je hoe het product er uit gaat zien.

Slide 10 - Slide

4. Voorbereidingsfase
Als je weet wat je gaat realiseren, is het tijd om de voorbereidingen te treffen zodat je het product ook echt kan maken. 

Bijv. mankracht inhuren, vergunning aanvragen, materialen inkopen, etc.

Slide 11 - Slide

5. Realisatiefase
In deze fase maak je het product. Als leidinggevende heb je in deze fase vooraal een aansturende en controlerende rol. 

Slide 12 - Slide

6. Nazorgfase
In deze fase rond je het project af. 

Bijv. opleveren van het eindproduct, presenteren van het eindproduct, financieel afhandelen van het project.

Slide 13 - Slide

De projectgroep ontvangt van Fred en Gino verschillende ontwerpen voor een nieuwe opleiding 'Leidinggeven'. Projectgroep brengt in kaart hoe de opleiding er uit moeten komen te zien in relatie met de verwachtingen.
In welke fase bevindt het project zich?
A
2.Definitiefase
B
3.Ontwerpfase
C
4.Voorbereidingsfase
D
5.Realisatiefase

Slide 14 - Quiz

6.4 Projectmanagement
Beheersmatig werken bij projecten: TGKIO
T: Tijd = totale duur project (doorlooptijd) & hoeveelheid manuren
G: Geld = budget voor het project opstellen & bewaken
K: Kwaliteit = resultaat moet voldoen aan de eisen en wensen 
I: Informatie = afspraken over het delen van informatie (verslaglegging)
O:Organisatie = Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de organisatie van het project. Denk hierbij aan verdelen van de taken & verantwoordelijkheden en afstemmen met de opdrachtgever.

Slide 15 - Slide