les 3 Module Participeren: Motiveren en activeren

Module Participeren
 
Les 3

1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Module Participeren
 
Les 3

Slide 1 - Slide

Programma 

 • Theorie -  Begeleidingsmethodieken begeleidingstechnieken, motivatietechnieken en STRAK - methodiek
 • Evalueren op proces en product
Slide 2 - Slide

Doel van de les
Toepassingsdoelen: 

Je laat zien hoe je de cliënt doelbewust motiveert om moeilijkheden te overwinnen. 
Je laat zien hoe je de cliënt doelbewust motiveert om moeilijkheden te accepteren 

Kennisdoelen: 
- Je legt uit wat de begrippen re-integratie/ resocialisatie/ rehabilitatie inhouden 
- Je legt uit hoe je mogelijkheden schept voor cliënten om zich te ontwikkelen Slide 3 - Slide

Dagbesteding
is een doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden?
                                Theoretisch gedeelte

Slide 4 - Slide

Begeleidingsmethodiek en -techniek
 • Begeleidingsmethodiek
Geheel van op theorieën gebaseerde begeleidingsmethoden die worden gebruikt om een doel te bereiken. De methodiek bestaat uit handelingsrichtlijnen, praktische handvatten, etc.

 • Begeleidingstechniek
Kennis, vaardigheid en hulpmiddelen die je inzet in de begeleiding om een doel te bereiken


Slide 5 - Slide

Begeleidingsmethodieken

 • Het 8 fasenmodel
 • Empowerment
 • Systematisch werken
 • Motiverende gespreksvoering
 • Oplossingsgericht werken
 • Belevingsgerichte zorg
 • Muzisch agogisch werken

Welke begeleidingsmethodieken worden er binnen jullie organisatie gebruikt?
Let op: je dient dat te onderzoeken voor je eindopdracht

Slide 6 - Slide

Begeleidingsmethodieken
 • 1 Validation (dementie, vergevorderd stadium)
 • 2 ROB (dementie, vroeg stadium)
 • 3 Vlaskamp (ernstig verstandelijk beperkt)
 • 4 Active Support (licht en matig verstandelijk beperkt)
 • 5 Triple C (gehandicaptenzorg, ASVZ)
 • 6 Methode Urlings (ernstig verstandelijk beperkt)
 • 7 Reminiscentie (dementie)
 • 8 Gentle Teaching (dementie, gehandicaptenzorg)
 • 9 EIM (licht en matig verstandelijk beperkt)
 • 10 Totale Communicatie (ernstig meervoudig beperkt)
 • 11 Herstelondersteunende zorg (psychiatrie)
 • 12 Empowerment (psychiatrie, gehandicaptenzorg)
 • 13 Rehabilitatie (psychiatrie)

Slide 7 - Slide

opdracht
Verspreid door het lokaal liggen de verschillende methodieken. Zoek op wat het inhoudt en schrijf dat erbij.

Slide 8 - Slide

Begeleidingstechnieken
 • Motiveren
 • Stimuleren
 • Activeren

Technieken kunnen onderdeel zijn van een methodiek, zoals gedragsmodificatie:
 • Straffen
 • Belonen
 • Negeren


Slide 9 - Slide

Begeleidingstechnieken
Andere technieken zijn:
 • Structuur bieden
 • Nabijheid bieden
 • Time-out
 • Terughalen naar de werkelijkheid

Welke begeleidingstechnieken worden er binnen jullie organisatie gebruikt?
Let op: je dient dat te onderzoeken voor je eind opdracht!

Slide 10 - Slide

Motivatietechnieken

Slide 11 - Slide

STRAK - methodiek
 1. Situatie: Vertel kort de situatie 
 2. Taak: Wat is jouw taak?
 3. Resultaat: Wat is het resultaat van jouw handelen?
 4. Aanpak: Hoe heb je dat aangepakt in die situatie?
 5. Keuzes: Welke keuzes heb je gemaakt? 

Verantwoorden beschrijf je door de de onderstaande vragen te beantwoorden:
 • Wat heb ik gedaan? of Wat was mijn handelen?
 • Hoe heb ik het gedaan? of Hoe heb ik gehandeld?
 • Waarom ik dat zo gedaan? of waarom heb ik zo gehandeld zo als ik heb gehandeld?

Slide 12 - Slide

Separaties
Separeren houdt in dat een cliënt met of zonder toestemming wordt verzorgd, verpleegd en behandeld in een beveiligde afzonderingsruimte. Als dit gebeurt zonder toestemming van de patiënt dan heet dit dwangbehandeling. 
Het betekent dus afzonderen. 

Ondanks dat een cliënt gesepareerd is kan hij/zij participeren, maar hoe?
Slide 13 - Slide

Normalisatie
Het ontstaan van patronen en omstandigheden in het dagelijks leven die zo veel mogelijk lijken op die van de meeste andere mensen, zodat mensen met bijv. een verstandelijke beperking zo veel mogelijk alleen kunnen

Slide 14 - Slide

Rehabilitatie  
Rehabilitatie is in de psychiatrie een vorm van hulpverlening aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek.

Het gaat hier dus om ondersteuning bij het herstelproces. 

Slide 15 - Slide

Resocialisatie 
Een proces waarbij cliënten weer stap voor stap deelnemen aan de maatschappij

Slide 16 - Slide

Inclusie  
Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie.

Wie zijn die achtergestelde groepen?

Slide 17 - Slide

Evalueren op procesEvalueren op product 
''Heb je tijdens de les onduidelijkheid ervaren?''
''Ik kan de begrippen die wij in de les hebben behandeld uitleggen''

Slide 18 - Slide

Huiswerk
Ga naar de eindopdracht van deze module. Beantwoord de volgende vragen:
 1. Sluiten de activiteiten aan bij de mogelijkheden, wensen en behoeften?
 2. Wil de cliënt verder oefenen met oude vaardigheden?
 3. Wil de cliënt oefenen met nieuwe vaardigheden?
 4. Welke keuzemogelijkheden of alternatieve activiteiten bied je aan aan de cliënt?
 5. Geef voorbeelden voor de cliënt om activiteiten in te vullen.
 6. Welke voorwaarden zijn er waardoor de cliënt zijn mogelijkheden en behoeften kan realiseren?
 7. Adviseer de activiteiten die in het kader van werk, scholing of vrije tijd kunnen worden ondernomen.
 8. Plan de activiteiten die de cliënt gaat ondernemen. 

Slide 19 - Slide