De advertentie

Doel van de les
Je weet waar je bij het examen Nederlands op moeten letten bij
DE ADVERTENTIE.

BLZ 57
1 / 18
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Doel van de les
Je weet waar je bij het examen Nederlands op moeten letten bij
DE ADVERTENTIE.

BLZ 57

Slide 1 - Slide

De reclameadvertentie
De derde tekst op het examen is altijd een reclameadvertentie.

Een reclameadvertentie 
- brengt een product, 
dienst of idee onder de aandacht.

- bestaat vaak uit tekst en beeld.

Slide 2 - Slide

TWEE SOORTEN RECLAME
Commerciële reclame: probeert je over te halen om een product te kopen.

Ideeële reclame: Probeert je gedrag, je manier van denken te veranderen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

functies van de afbeelding

-aandacht trekken
-informatie toevoegen
-de naam van de  adverteerder toelichten
-de tekst verduidelijken.

Slide 11 - Slide

De doelgroep
Voor wie is de reclame bedoeld?

ouderen, jongeren, mensen met een bepaalde hobby?

Dit blijkt uit tekst en/of plaatje.

Slide 12 - Slide

mogelijke tekstdoelen van een advertentie

- de lezer aansporen om iets te kopen (= hoofddoel)
- de lezer amuseren
- de lezer informeren
- overtuigen
- de lezer een mening laten overnemen
VAAK HEEFT EEN ADVERTENTIE MEER DOELEN

Slide 13 - Slide

Bij meerdere goede antwoorden, moet je argumenten noemen.

A. de lezer aansporen om iets  te kopen 
B. de lezer amuseren 
C. de lezer informeren 
D.  overtuigen 

Slide 14 - Slide

tekstdoel?

A. de lezer aansporen om iets  te kopen  
B. de lezer amuseren  
C. de lezer informeren  
D.  overtuigen  

Slide 15 - Slide

Na deze les...
weet je hoe examenvragen over advertenties eruit zien.

Slide 16 - Slide

begrippen uit de vorige les
doel van de advertentie
doelgroep bij de advertentie
functie van de afbeelding
commerciële reclame
ideeële reclame

Slide 17 - Slide

Aan de slag met advertenties
blz. 57

opdr. 1 t/m 7
opdr 10 t/m 12
opdr 14 en 15
opdr 19, 21, 22

Slide 18 - Slide