De advertentie

Doel van de les
Je weet waar je bij het examen Nederlands en bij de toets 
op moeten letten bij
DE ADVERTENTIE.

BLZ. 57
1 / 21
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Doel van de les
Je weet waar je bij het examen Nederlands en bij de toets 
op moeten letten bij
DE ADVERTENTIE.

BLZ. 57

Slide 1 - Slide

De advertentie
De derde tekst op het examen is altijd een reclameadvertentie.

Een reclameadvertentie 
- brengt een product, 
dienst of idee onder de aandacht.

- bestaat vaak uit tekst en beeld.

Slide 2 - Slide

TWEE SOORTEN RECLAME
Commerciële reclame: probeert je over te halen om een product te kopen.

Ideeële reclame: Probeert je gedrag, je manier van denken te veranderen.

Slide 3 - Slide

functies van de afbeelding

-aandacht trekken
-informatie toevoegen
-de naam van de  adverteerder toelichten
-de tekst verduidelijken.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Beantwoorden vragen over 
de advertentie op blz. 57

opdracht 1 t/m 6 blz. 57-59
Vraag vooraf: "Wat betekent "tolerantie"? En "kousenband"? 

Slide 9 - Slide

nakijken opdr. 2 t/m 6
blz.  58

Slide 10 - Slide

KLAS 4TB
VRIJDAG 2 DECEMBER

Slide 11 - Slide

Na deze les...
 
kun je examenvragen over advertenties 
beantwoorden

Slide 12 - Slide

De doelgroep bij een advertentie
Voor wie is de reclame bedoeld?

ouderen, jongeren, mensen met een bepaalde hobby?

Dit blijkt uit tekst en/of plaatje.

Slide 13 - Slide

Mogelijke tekstdoelen van een advertentie
- hoofddoel commerciële reclame: de lezer activeren/  aansporen/ overhalen om iets te kopen. 
- Hoofdoel ideële reclame: de lezer te overtuigen/  een mening te laten overnemen
- subdoel: de lezer amuseren
- subdoel: de lezer informeren

VAAK HEEFT EEN ADVERTENTIE MEERDERE DOELEN

Slide 14 - Slide

tekstdoel?

A. de lezer aansporen om iets  te kopen  
B. de lezer amuseren  
C. de lezer informeren  
D.  overtuigen  

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Je krijgt twee advertenties uit het examen

Beantwoord de vragen over de twee advertenties

Slide 17 - Slide

Tekst 1
Moet de smartphone ook
in Nederland worden
verboden?

(CSE vmbo GT 2022-1)

Slide 18 - Slide

Aan de slag met examenstof over advertenties

blz. 61

opdr 10 t/m 12
opdr 14 en 15
opdr 18, 19, 21, 22

Slide 19 - Slide

Doel van de les:
Je oefent met een examentekst van 2018
en dus met de theorie voor a.s. maandag.

Slide 20 - Slide

Examentekst 2018
over
Vloggers & reclame maken
BLZ. 42
Beantwoord vraag 43 t/m 46

Als je klaar bent, kijk je de opdrachten na met punten
timer
20:00

Slide 21 - Slide