§1 Zijn wij allemaal Nederlanders?

1 / 10
next
Slide 1: Video
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

De Nederlandse identiteit?

Slide 2 - Mind map

Pluriforme samenleving
Een samenleving waarin mensen met verschillende leefstijlen en culturen met elkaar (samen)leven
- Waarden en overtuigingen
- Normen
- Symbolen en uiterlijkheden
Deze dimensie gaat over waarden. Welke opvattingen zijn juist en moeten daarom worden nagestreefd? Dit hoort bij de impliciete cultuur
Dit gaat over het 'uiterlijk' van een cultuur. Denk aan symbolen, gebruiken, traditities en gebouwen. Dit hoort bij de expliciete cultuur
Deze dimensie gaat over normen. Normen vloeien voort uit waarden.
Ze gaan over welk gedrag je hoort na te streven op grond van de waarden die je hebt. Dit hoort bij de expliciete cultuur

Slide 3 - Slide

Sociale cohesie
Het gevoel dat mensen met elkaar verbonden zijn; er heerst een wij-gevoel

Gedeelde kenmerken zijn daarom belangrijk. Zonder deze overeenkomsten zouden we elkaar slecht begrijpen

Slide 4 - Slide

Culturen binnen cultuur
Dominante cultuur
Subcultuur
Tegencultuur
Wanneer subculturen erg afwijken van de dominante cultuur en zich openlijk verzetten tegen de dominante cultuur
Groepen die duidelijk een andere levenswijze hebben en zichzelf ook als anders zien
De gedeelde waarden, normen en gebruiken van de meeste mensen in een samenleving

Slide 5 - Slide

De eerste grote kloof
arm - rijk

Welke dimensie van cultuur gaat dit voornamelijk aan?
Wat heeft dit voor consequenties voor de sociale cohesie?

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

De eerste grote kloof
We hebben gekeken naar de welvaartsverdeling in de Verenigde Staten van Amerika. Hoe is deze welvaartsverdeling in Nederland?
Maak gebruik van betrouwbare sites!
Hoe ziet de site eruit? Professionele kleuren en lettertypes?
Wat is de bron van de informatie?
Sprake van hoor en wederhoor?
Wordt de informatie op meerdere sites gedeeld?

Slide 8 - Slide

Resultaten onderzoek

Slide 9 - Open question

Lees
Lees nu zelf de tekst in je boek
Pluriforme samenleving (vierde thema)
Paragraaf 1
Maak hierbij een mindmap

Slide 10 - Slide