Hoofdstuk 2 Wie leven er in Nederland?

Hoofdstuk 2
Wie leven er in Nederland? 
1 / 41
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 4

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 2
Wie leven er in Nederland? 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Waar denk jij aan bij de Nederlandse cultuur? Zoek daar een foto van.
Waar denk jij aan bij de Nederlandse cultuur? Zoek daar een foto van.

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
 • welke zaken voor verschillen tussen (groepen) mensen zorgen
 • het verschil tussen nature en nurture kenmerken
 • de betekenis van socialisatie en socialisatoren
Terugblik vorige les

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Verschillen worden bepaald door:
Nature kenmerken
Nurture kenmerken 
 • Aangeboren
 • Genen (DNA)
 • Huidskleur, lengte
 • Aangeleerd
 • Invloed van anderen
 • Met bestek eten, taal

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • de betekenis van cultuur
 • het verschil tussen een dominante cultuur, subcultuur en tegencultuur
 • de betekenis van een pluriforme samenleving
Ik leer...

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Dominante cultuur
De grootste cultuurgroep in een land.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Past het bij de Nederlandse dominante cultuur?
Elfstedentocht schaatsen
Oliebollen eten
Roken
Haast hebben
Gay pride
Beschuit met muisjes
Dominante cultuur
Niet dominante cultuur

Slide 8 - Drag question

This item has no instructionsWaarom voel jij je wel/geen Nederlander?
Noem daarbij een kenmerk van de Nederlandse cultuur.
Waarom voel jij je wel/geen Nederlander? Noem daarbij een kenmerk van de Nederlandse cultuur.

Slide 9 - Open question

This item has no instructions
Nederlands spreken in het openbaar behoort
tot de dominante cultuur van Nederland.
Nederlands spreken in het openbaar behoort tot de dominante cultuur van Nederland.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quiz

Dit is een norm


Gamen is onderdeel van de dominante cultuur van Nederland.
Gamen is onderdeel van de dominante cultuur van Nederland.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

Dit is niet waar. Gamen is namelijk onderdeel van een subcultuur

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Gothics
Motorrijders Hells Angels
Cheerleaders
Musici klassieke muziek
Jood
Subculturen in Nederland

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Behoor jij tot een subcultuur? Zo ja, welke?

Behoor jij tot een subcultuur? Zo ja, welke?

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions


Is er iets uit de Nederlandse cultuur wat niet bij jou past
of waar je het niet mee eens bent? Leg uit.
Is er iets uit de Nederlandse cultuur wat niet bij jou past of waar je het niet mee eens bent? Leg uit.

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

0

Slide 16 - Video

This item has no instructions


Wat vind jij ervan dat een groep mensen op deze manier
laat weten het niet eens te zijn met de huidige cultuur?
Wat vind jij ervan dat een groep mensen op deze manier laat weten het niet eens te zijn met de huidige cultuur?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Tegencultuur
Zet zich af tegen waarden en normen van de dominante cultuur.

Slide 18 - Slide

Groepen mensen die het niet eens zijn met de waarden en normen van de dominante cultuur.
Klimaatactiviste Greta Thunberg
Getatoëerde man
Backpackers
Kerstdiner
Sleep de afbeelding naar de juiste soort cultuur.
Koningsdag
Dominante cultuur
Subcultuur
Tegencultuur

Slide 19 - Drag question

This item has no instructions

5

Slide 20 - Video

This item has no instructions

02:46Waar gaat deze video over?
Waar gaat deze video over?

Slide 21 - Open question

Deze video gaat over de Hijra gemeenschap in India. De transgender cultuur in India kent een lange traditie met eigen normen en waarden. 
02:46


Hoe verschilt de positie van transgenders
in India ten opzichte van Nederland?
Hoe verschilt de positie van transgenders in India ten opzichte van Nederland?  

Slide 22 - Open question


In Nederland worden transgenders geaccepteerd, maar niet gezien als halfgoden. In India worden de transgenders gezien als halfgoden en een religieus fenomeen. 
06:13


Welke gewoontes hebben de hijra's in India?
Welke gewoontes hebben de hijra's in India?

Slide 23 - Open question

De Hijra's hebben een eigen familie, met weer mensen onder zich. Ze verdienen hun geld aan ceremonies. Ze kunnen vloeken en zegenen. Ze bestaan al eeuwenlang en mensen zien hen als halfgoden. 
06:13
Traditie
Gewoonte voor groep mensen die al lang bestaat.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

06:13
Bekijk de video. Hoe gedragen andere mensen zich ten opzichte van de Hija's?

Slide 25 - Slide

This item has no instructionsHoe gedragen andere mensen zich ten opzichte van Hija's?
Hoe gedragen andere mensen zich ten opzichte van Hija's?

Slide 26 - Open question

De mensen geven geld ook al willen ze dit niet. Ze doen dit omdat ze bang zijn anders vervloekt te worden. Ze geloven dus dat Hija's halfgoden zijn. 
Norm
Regel die hoort bij een waarde.

Slide 27 - Slide

Het geven van geld aan de Hija's is een voorbeeld van een norm. 
De waarde die erbij hoort is bijvoorbeeld dat je halfgoden moet vereren/helpen. 

Leg hierbij ook uit wat waarde is: een ideaal, iets wat mensen belangrijk vinden. 
Cultuur
Een groep mensen die dezelfde waarden, normen en tradities heeft.

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Welke positie hebben Hijra's in de Indische gemeenschap? 

Slide 29 - Slide

Hijra's zijn een subcultuur. Ze maken een klein onderdeel uit van de Indische cultuur. 
0

Slide 30 - Video

This item has no instructionsWat is de overheersende cultuur in India? Wat zijn de overeenkomsten met de Hijra's?
Wat is de overheersende cultuur in India? Wat zijn de overeenkomsten met de Hijra's?

Slide 31 - Open question

Mensen hangen het hindoeisme aan en geloven in verschillende goden. De Hijra's zijn hierbinnen een subgroep en zien zichzelf als halfgoden. 

Een overeenkomst is dus het geloof in verschillende goden. Een verschil is dat de mensen in India over het algemeen andere tradities hebben, niet geloven in de derde sekse en andere goden aanhangen.

Slide 32 - Video

This item has no instructions

Migratieachtergrond
Wat valt op in de tabel? 

Slide 33 - Slide

Mensen die in Nederland wonen, maar niet in Nederland zijn geboren of een ouder hebben die in het buitenland geboren is.

In Nederland wonen ook veel mensen met een migratieachtergrond. 
0

Slide 34 - Video

Debat: Leg in 25 woorden uit wat Maxima bedoelt met 'De echte Nederlander...'

In deze bekende toespraak van Maxima vertelt ze wat zij ziet van de Nederlandse cultuur.


Pluriforme samenleving
In Nederland leven mensen met verschillende achtergronden. 

Slide 35 - Slide

Een samenleving met mensen met verschillende culturen die met elkaar in gesprek gaan over verschillen.

Hoe herken je de pluriforme samenleving in de toespraak van Maxima?
Hoe herken je de pluriforme samenleving in de toespraak van Maxima?

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

Slide 37 - Video

This item has no instructionsWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 38 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 39 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • de betekenis van cultuur
 • het verschil tussen een dominante cultuur, subcultuur en tegencultuur
 • de betekenis van een pluriforme samenleving
Ik leerde...

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

De volgende Seneca-les gaat over:
Hoe denken we over elkaar? 
Einde van de les 'Wie leven er in Nederland?'

Slide 41 - Slide

This item has no instructions