Reanimatie maart 2024

Reanimatie
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Reanimatie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Kan de student uitleggen wat reanimeren is.
Kan de student uitleggen waarom reanimeren belangrijk is.
Heeft de student de basisprincipes van reanimeren geleerd.
Kan de student de reanimatieprocedures en protocollen uitleggen.
Is de student bewust van de emotionele impact van reanimeren.
Weet de student hoe je specifieke doelgroepen moet reanimeren.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is reanimeren?
Bij een circulatiestilstand bijvoorbeeld een hartstilstand, kunnen zorgverleners of mensen in jouw omgeving proberen jouw hart en ademhaling weer op gang te krijgen.  

Voorbeelden circulatiestilstand:
Een acuut hartinfarct
Hartritmestoornissen
Verstikking en verdrinking
 
Hoe?
Dit gebeurt door hartmassage, mond-op-mondbeademing en/of het geven van een stroomstoot op de borstkas met een AED.

Een circulatiestilstand kan optreden door verschillende oorzaken zoals:

Een acuut hartinfarct
Hartritmestoornissen
Verstikking en verdrinking

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Hoe ?

Reanimeren gebeurt door hartmassage, mond-op-mondbeademing en/of het geven van een stroomstoot op de borstkas met een AED.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Informatie:
- Reanimatie komt vaak voor (± 300 p/w) 
- Direct handelen kan levensreddend zijn
- Overleving in Nederland is 1 op de 4/5 (met een goede kwaliteit van leven).

Slide 5 - Slide

https://www.reanimatieraad.nl/alles-over-reanimeren/overlevingskans-en-kwaliteit-van-leven/
Factoren die de kans beïnvloeden om een hartstilstand al dan niet te overleven:
-de ernst van de oorzaak van de hartstilstand, bijvoorbeeld een groot hartinfarct;
-het soort hartritmestoornis; is het wel of geen schokbare ritmestoornis;
-de snelheid waarmee de hulpverlening op gang komt;
-de algehele lichamelijke en geestelijke situatie van het slachtoffer voor de hartstilstand.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Keten van overleving

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

Handen midden op borstkas
Indrukken borstbeen 5-6 cm
Frequentie 100-120/min
Gelijkmatig indrukken en omhoog komen
Laat volledig omhoogkomen

Slide 17 - Slide

Open de luchtweg
Lippen rond de mond
Knijp de neus dicht
Blaas rustig in tot de borstkas omhoog komt
Onderbreek borstcompressies niet langer dan 10 seconden

30
2

Slide 18 - Slide

Indien mogelijk: wissel iedere 2 minuten van hulpverlener

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Reanimeren met AED
Automatische Externe Defibrillator

Automatische = zelfwerkend na aansluiten.
Externe = van buitenaf.
Defibrillator =poging tot herstel van hartritme bij fibrilleren

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat doet een AED?
- Weergeven en analyseren van het hartritme.
- Toedienen van een schok om hartritme te herstellen.

De kans op succes bij defibrilleren daalt met bijna 10% bij elke minuut vertraging.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Aandachtspunten:
-Zet de AED aan zodra deze er is.
-Er zijn verschillende AED’s (Volg de instructies)
-Natte huid van de borstkas droogmaken
-Overtollige beharing op de plakplaats scheren
-Elektroden naast een pacemaker of ICD plakken

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Video

This item has no instructions

Op de zij
Wanneer het slachtoffer (weer) normaal ademt of braakt: 
-Draai het slachtoffer op de zij
-Laat eventuele AED elektroden zitten
-Laat de AED aan staan

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Reanimatie kinderen

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

Penning, tatoeage of wilsverklaring, in schrift
en direct herleidbaar naar het slachtoffer.
NRR:
Artsen en andere professionele zorgverleners zijn verplicht jouw wens tot niet-reanimeren op te volgen zodra zij jouw niet-reanimeren verklaring aantreffen. EHBO’ers, burgerhulpverleners en bedrijfshulpverleners zijn hier echter niet wettelijk toe verplicht en mogen zelf beslissen of ze stoppen of doorgaan totdat professionele hulpverleners aankomen.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Nazorg - praten
Praat over jouw ervaringen
Dit kan met familie en vrienden en eventuele collega’s, maar natuurlijk ook met andere burgerhulpverleners of mensen die bij de reanimatie aanwezig waren
Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Nazorg - Bij wie kan je terecht?
- Collega's, andere burgerhulpverleners of mensen die aanwezig waren of ambulancepersoneel
- De helpdesk van het oproepsysteem: HartslagNu
- De instructeur van de reanimatiecursus
- Je huisarts: indien nodig een verwijzing voor professionele hulp
- MIND Korrelatie : professionals bieden anoniem psychische steun – per telefoon en online
- Luisterlijn: vrijwilligers bieden 24 uur per dag een luisterend oor
- Een voorlichter van de Infolijn Hart en Vaten

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Kan de student uitleggen wat reanimeren is.
Kan de student uitleggen waarom reanimeren belangrijk is.
Heeft de student de basisprincipes van reanimeren geleerd.
Kan de student de reanimatieprocedures en protocollen uitleggen.
Is de student bewust van de emotionele impact van reanimeren.
Weet de student hoe je specifieke doelgroepen moet reanimeren.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Vragen?

Slide 32 - Slide

This item has no instructions