les 2.4

2.4globalisering na 1980

Emma & Hanneke
1 / 13
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

2.4globalisering na 1980

Emma & Hanneke

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

leerdoelen
Verklaren waardoor mno's (multinationale ondernemingen) de motor achter (economische) globalisering vormen.
Beschrijven welke gevolgen van globalisering optreden in verschillende landen.
Beoordelen waardoor niet alle gebieden voordeel hebben van globalisering.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Startopdracht:

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

De globalisering nam na 1980 sterk toe omdat:
  • mno's hebben een wereldwijd netwerk opgebouwd
  • er een snelle ontwikkeling van de transport- en communicatietechnologie heeft plaatsgevonden
  •   ?

Slide 4 - Slide

Het antwoord = 
Door deregulering en liberalisering komt de internationale handel in een stroomversnelling. Landen als China, India en de landen van de vroegere Sovjet-Unie hebben hun grenzen geopend en zijn opgenomen in de mondiale economie. Ook slaan landen de handen ineen door handelsakkoorden te sluiten waardoor er minder belemmeringen zijn voor internationale handel.
Het grootste deel van de maakindustrie verplaatst na 1980 van centrum naar de semiperiferie en de periferie.
Hoe heet dit proces? En wat is de belangrijkste oorzaak die dit heeft veroorzaakt?

Slide 5 - Open question

De hoofdkantoren van de mno's liggen in centrum. De uitvoering vindt plaats in de (semi) periferie

Antwoord vraag:
Uitschuiving, uiteraard is het verschil in loon de belangrijkste oorzaak voor dit proces.
De welvaart en lonen gaan in (semi) periferie landen omhoog. Dit komt vaak door de aanwezigheid van mno's die uit centrumlanden afkomstig zijn. Naast werk in de maakindustrie zorgen de mno's ook voor...

Slide 6 - Mind map

  1. Winkels (die zorgen voor extra werkgelegenheid en een beter lopende economie)
  2. Kennis (onderwijs)
  3. Toestroom van kapitaal (hulp, overmakingen van migranten)
  4. Externe investeringen 
Wat is core business?

Slide 7 - Open question

Kern activiteiten, mno's besteden alle andere activiteiten zoveel mogelijk uit. Ze nemen bijvoorbeeld onderaannemers.
Hoe noem deze effecten die de mno's uit centrumlanden hebben op (semi) perifirie landen waar mno's actief zijn?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Er zijn ook negatieve gevolgen die landen in (semi) periferie hebben van de aanwezigheid van mno's. Hoe noem je deze gevolgen?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Noem voorbeelden van backwash-effecten

Slide 10 - Mind map

  1. afroming van hulpbronnen
  2. afroming van arbeidskrachten
  3. kapitaal stagneert door economische groei

fast world landen
slow world landen

Slide 11 - Drag question

This item has no instructions

Opdracht 3a

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Einde

Slide 13 - Slide

This item has no instructions