GHZ MZVZ-2 opstart zelfstandig

GHZ introductie les
beeldvorming
ervaring
voorbeelden
1 / 16
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

GHZ introductie les
beeldvorming
ervaring
voorbeelden

Slide 1 - Slide

Vraag
In de volgende dia wil ik graag dat je aangeeft wat verstandelijk gehandicapt voor jou betekent

Slide 2 - Slide

Verstandelijk gehandicapt

Slide 3 - Mind map

Welke ervaring heb je met mensen met een verstandelijke beperking

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Video

vraag
In de volgende dia wil ik graag dat je aangeeft welke kwaliteiten iemand zou moeten hebben om in de GHZ te kunnen werken

Slide 6 - Slide

Kwaliteiten die je nodig
hebt in de GHZ

Slide 7 - Mind map

Welke kwaliteiten die je hiervoor genoemd hebt heb je zelf al.

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Video

Vormen van Beperking
Hierna volgen 3 filmpjes die een beeld geven van de verschillende vormen van beperking die je tegen kunt komen binnen de GHZ. 
1: Lichamelijke beperking
2: Verstandelijke beperking
3: Meervoudige beperking

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Wat is het verschil tussen een Stoornis, een Beperking en een Handicap

Slide 14 - Open question

Op Blz. 22 t/m 24 (H1.3.3) worden 3 manieren van indeling van mensen met een verstandelijke beperking aangegeven. Welke van deze drie manieren zou jij bij voorkeur gebruiken en waarom.

Slide 15 - Open question

Huiswerk voor volgende week
Maak de test je kennis opdrachten in Edition van Thema 1, hoofdstuk 1 en 2 (Cliënten in de gehandicaptenzorg + Geschiedenis van de gehandicaptenzorg...)

Slide 16 - Slide