GHZ MZVZ-2 Les 5 T3 H10 + H11

1 / 19
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Huiswerk vorige week
De 4 casussen (Zie Word document)
Edition, Themaopdracht 1.1 t/m 1.3

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Ik heb ervaring met mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking
A
Ja, zowel vanuit mijn sociaal netwerk als vanuit werk/stage
B
Ja, vanuit mijn sociaal netwerk
C
Ja vanuit mijn werk/stage
D
nee

Slide 4 - Quiz

Slide 5 - Slide

1

Slide 6 - Video

00:08-00:16
Let vooral op hoe de zorgverleners communiceren met de zorgvragers en hoe de zorgvragers reageren op de zorgverleners en op hun omgeving

Slide 7 - Slide

Wat is je opgevallen als je kijkt naar hoe de zorgverleners met de zorgvragers communiceren

Slide 8 - Open question

wat is je opgevallen in de reacties van zorgvragers op acties van de zorgverleners.

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Slide

1

Slide 11 - Video

00:49
Jip is in deze video twee jaar. Wat valt je op als je naar Jip kijkt en je weet dat hij twee jaar is.

Slide 12 - Open question

Reageer op de volgende uitspraak: een gezin met een ernstig verstandelijk gehandicapt kind in huis is een gehandicapt gezin.

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Noem verschillende
communicatie vormen

Slide 15 - Mind map

Licht 
Verstandelijk 
beperkt
Matig
verstandelijk 
beperkt
Ernstig
verstandelijk
beperkt
Zeer ernstig 
verstandelijk 
beperkt
Taal 
praten
Pictogrammen
foto's uit  bijvoorbeeld magazines

Zelf gemaakte foto's van bekende situaties
voorwerpen die overeenkomen met de werkelijkheid, bijvoorbeeld een auto als iemand weggaat
voorwerpen die herkenbaar zijn voor de zorgvrager bijvoorbeeld een doekje met een bepaalde geur

Slide 16 - Drag question

Huiswerk
Kijk op de website: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ernstige-meervoudige-beperkingen/emb-film-leven-gezinnen-eiv
naar de video "dit is ons leven" het stuk over Luuk (0.00 tot 12.20) en over Bento (24.08 tot uit)
Maak in Edition bij Thema 3, thema opdrachten opdracht 1.4 (Maak dus GEEN gebruik van de site die zij aangeven maar gebruik bovenstaande documentaire!)

Slide 17 - Slide

Huiswerk vervolg
Maak in edition van Thema 3 de test je kennis opdrachten

Slide 18 - Slide

Volgende week
4.12.4 Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
4.12.5 Sterven en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking
4.13.7 Epilepsie
4.13.8 Gedragsproblemen
4.13.9 Fysieke agressie

Slide 19 - Slide