Kraam les 1

Werk je/ of heb je ervaring met het werken met deze doelgroep? (zwangeren, baby's, kinderen, etc.)
1 / 23
next
Slide 1: Open question
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Werk je/ of heb je ervaring met het werken met deze doelgroep? (zwangeren, baby's, kinderen, etc.)

Slide 1 - Open question

This item has no instructions

Wat verwacht je van deze module?
Wat zou je graag willen leren?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Studiehandleiding

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

innesteling 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

De zwangere
Gravida = zwanger zijn
Graviditeitstijdperk = gehele zwangerschap
Uitgerekende datum = datum à terme
1e keer zwanger = primigravida
meerdere keren zwanger = multigravida

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

fases zwangerschap
Ontsluitingstijdperk: begin van baring tot volkomen ontsluiting
Uitdrijvingstijdperk: vanaf volkomen ontsluiting tot de baby geboren is
Nageboortetijdperk: waarin placenta geboren wordt
Postplacentaire tijdperk: ongeveer twee uur na de bevalling (uterus trekt samen)

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Hoeveel komt een vrouw aan tijdens de zwangerschap?

Slide 8 - Open question

11,5-16 kilo
Hoeveel komt een vrouw aan tijdens de zwangerschap? 
kind: 3,5 kilo;

baarmoeder: 1 kilo;
vruchtwater: ongeveer 1 liter;
placenta: halve kilo;
extra bloed dat het lichaam aanmaakt: 1 liter;
extra lichaamsvet: 2,5 kilo;
extra lichaamsvocht: ongeveer 2 liter;
groei van de borsten: 0,5 kilo.


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Kunnen zwangeren kiezen tussen de zorg van een verloskundige of van een gynaecoloog?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Hoeveel procent van de vrouwen beviel in 2019 thuis, wat denk jij?
A
4.8%
B
12.7%
C
33.6%
D
61.2%

Slide 11 - Quiz

In 2019 vond het merendeel van de bevallingen in het ziekenhuis plaats
Vrouwen met een ongecom­pliceerde zwangerschap bevallen in Nederland in principe in de eerste lijn. Dat wil zeggen onder begeleiding van een verloskundige of huisarts, thuis, in een polikliniek of geboortecentrum. In 2019 bevielen 161.720 vrouwen (Perined, 2020). Van hen beviel 27,3% in de eerste lijn en 72,7% in de tweede lijn. Een overdracht naar de tweede lijn (in een ziekenhuis) is noodzakelijk als er sprake is van complicaties of een verhoogd risico op complicaties. Een tweedelijnsbevalling is ook noodzakelijk als de vrouw, in overleg met haar verloskundige, gynaecoloog en anesthesioloog, kiest voor pijnstilling met behulp van een epidurale ruggenprik of een pomp die door de vrouw zelf bediend wordt. In de periode 2000-2019 is het aandeel vrouwen dat bevalt in de eerste lijn gedaald (van 36,6% naar 27,3%) en in de tweede lijn gestegen (van 63,0% naar 72,7%) (Perined, 2020).
Gynaecologische zorgZorg voor zwangere, een bevallende vrouw, een kraamvrouw mét medische indicatie. 
Kan je voorbeelden noemen?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Zijn kinderen kleine volwassenen?
Waarom denk je wel/niet?  

Groepjes van 3-4
Benoem minstens 4 punten waarom wel of waarom niet 


Groepsopdracht; zoek uit wat redenen zijn waarom kinderen niet benaderd/ behandeld kunnen worden als kleine volwassenen zijn?

Slide 13 - Slide

https://kindenziekenhuis.nl/kinderen-geen-kleine-volwassenen/?gclid=Cj0KCQiAys2MBhDOARIsAFf1D1fN4bJH_JvDSZZoPR5By8SrVtRuN2qojCLn33_dJxtTOJm-1WLLpjUaAg6HEALw_wcB 
Kinderen zijn geen kleine volwassenen


  • Een kind blijft zich door ontwikkelen ondanks ziek zijn 


  • Veel wilskracht 
(Spelen, ontdekken, beleven, groeien)
Voelt zich iets beter, dan gelijk weer in actie

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Kinderen zijn geen kleine volwassenen 

  • Andere anatomie en fysiologie  • Minder ontwikkeld cognitieve ontwikkeling 
Groter hart, hogere HA, RR is lager, vochtgebruik hoger (snellere uitdroging), op peil houden temp. moelijker (groot lich. opp. in verhouding tot gewicht, weinig isolerend vet en weinig rilvermogen
Beleving vaak anders/ kunnen (nog) niet gevoelens uiten/ beschrijven, bijv. buikpijn bij oorpijn
Anderen emotionele reactie 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Kinderen zijn geen kleine volwassenen.
Welk antwoord klopt NIET bij deze stelling?
A
Kinderen hebben een lagere hartslag dan volwassenen
B
Kinderen kunnen buikpijn als uiting duiden voor pijn bij oorontsteking
C
Kinderen kunnen sneller onderkoeld raken
D
Kinderen zijn nog in ontwikkeling zijn op lich. cognitief, emotioneel en sociaal vlak

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Kinderen hebben recht hun ouders/verzorgers altijd bij zich te hebben
A
juist
B
onjuist

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Kinderen hebben recht op informatie
A
juist
B
onjuist

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Vanaf welke leeftijd hebben kinderen geen toestemming van hun ouders nodig als het gaat om medische zorg?
A
12 jaar
B
16 jaar
C
18 jaar

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Rechten vrouw en partner
Zwangerschapsverlof: 16 weken (4 weken ervoor, 10 weken erna). 
Ouderschapsverlof: 26x wekelijkse arbeidsduur
Zogende werknemers: gelegenheid om het kind borstvoeding te geven

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Afronding les 
- je kan benoemen wat de module
- je kan omschrijven wat je moet doen voor de eindopdracht
- Je hebt kennis rondom de professionele zorg van verloskunde
- je hebt kennis rondom de zorg voor kind en jeugdigen in het ziekenhuis  

Huiswerk: Lees de reader en de eindopdracht door! Neem vragen mee naar de volgende les 
                                                           

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Plichten van ouders
- Geboorteaangifte
- Naamgevingswet
- Erkenning van het kind

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Controle casus
- Wat is jullie kantelpunt?
- Casus aanvullen om 11 gezondheidspatronen goed te kunnen invullen
- Eerst controle voor start uitwerken gezondheidspatronen en PES!

Slide 23 - Slide

This item has no instructions