Thema 2 - Waarneming en gedrag

Thema 2
Waarneming en gedrag
1 / 29
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 2
Waarneming en gedrag

Slide 1 - Slide

Leerdoelen deze week
- Je kunt de werking van zintuigen beschrijven en de relatie van het zintuigstelsel met het zenuwstelsel beschrijven
- Je kunt de delen van een oog beschrijven en hun functie toelichten


- Basisstof 1 en 2 (Thema 2) lezen en maken

2,3, 4,8, 9, 10, 11


Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Basisstof 1
Interne en externe prikkels
Receptoren
Adequate prikkels

Slide 4 - Slide

Receptoren
 • Proprioreceptoren
 • Mechanische receptoren
 • Chemische receptoren
 • Temperatuurreceptoren
 • Pijnreceptoren
 • Lichtreceptoren

Slide 5 - Slide

Adequate prikkel
Een adequate prikkel is het type prikkel waar een zintuig speciaal gevoellig voor is. 
Voor deze prikkel heeft het zintuig de een lage prikkeldrempel

Slide 6 - Slide

Basisstof 2
Het oog
Accomoderen, bijziend en verziend
Pupilreflex
Diepte zien

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Het oog
 • Straalvormig lichaam  en lens zorgen dat scherp beeld ontstaat op netvlies
 • Lichtreceptoren (staafjes en kegeltjes) in netvlies
 • Scherpste beeld op gele vlek
 • Beeld omgekeerd en verkleind
 • Oogzenuw verlaat oog bij blinde vlek

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Verziend en bijziend
 • Hoornvlies en ooglens breken licht
 • Bolle lenzen convergeren licht, holle lenzen divergeren licht

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Opdrachten
2,3, 4,8, 9, 10, 11

Slide 18 - Slide

Pupilreflex

Slide 19 - Slide

Staafjes en kegeltjes
Pigmenten

Slide 20 - Slide

Programma
Achterstand, hoe nu verder
Bekijk de lessonup thema 2 op Magister
afronden zintuigen
start basisstof 1 en 2

Slide 21 - Slide

Diepte zien afb 26

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Kunnen niet-adequate prikkels in een zintuigcel impulsen opwekken?

Zo ja, in welke gevallen?
A
Nee
B
Ja, niet-adequate prikkels wekken alleen impulsen op als ze zeer zwak zijn
C
Ja, niet-adequate prikkels wekken alleen impulsen op als ze zeer sterk zijn
D
Ja, niet-adequate prikkels wekken alleen impulsen op als de prikkelsterkte gelijk is aan die van adequate prikkels

Slide 24 - Quiz

Bij een patiënte is als gevolg van een bloeding in het gezichtscentrum (de optische schors) een gedeelte van het gezichtsveld verloren gegaan. In onderstaande afbeelding is het gezichtsveld van haar linkeroog en van haar rechteroog weergegeven. Hoe donkerder het beeld, hoe slechter het zicht in dat
gedeelte. Waar heeft de bloeding plaatsgevonden die dit verlies in kwadrant IV van haar
gezichtsveld in het linkeroog en in het rechteroog veroorzaakt heeft?
A
in het gezichtscentrum van de linkerhelft van de grote hersenen
B
in het gezichtscentrum van de rechterhelft van de grote hersenen
C
voor het linkeroog in het gezichts centrum van de linkerhelft van de grote hersenen en voor het rechter oog in het gezichtscentrum van de rechterhelft
D
voor het linkeroog in het gezichtscentrum van de rechterhelft van de grote hersenen en voor het rechteroog in het gezichtscentrum van de linkerhelft

Slide 25 - Quiz

Bij het ouder worden van de mens begint het accommodatievermogen van de ogen te verminderen.
1) Kunnen de ooglenzen dan niet meer voldoende afgeplat of niet meer voldoende bol worden?
2) Is een bril met een positieve of negatieve glazen nodig om dit te corrigeren?
A
niet voldoende afgeplat, positieve glazen
B
niet voldoende afgeplat, negatieve glazen
C
niet voldoende bol worden, positieve glazen
D
niet voldoende bol worden, negatieve glazen

Slide 26 - Quiz

Bij oogonderzoek wordt wel eens gebruik gemaakt van stoffen waardoor pupilverwijdering optreedt. Door de stoffen worden bepaalde spieren tijdelijk verlamd.
Welke spieren zijn tijdelijk verlamd, waardoor deze pupilverwijdering optreedt.
A
de oogspieren
B
de kringspieren in de iris
C
de spieren in het straalvormig lichaam
D
de straalsgewijs verlopende spieren in de iris

Slide 27 - Quiz

Slide 28 - Slide

Leerdoelen deze week
- Je kunt de werking van zintuigen beschrijven en de relatie van het zintuigstelsel met het zenuwstelsel beschrijven
- Je kunt de delen van een oog beschrijven en hun functie toelichten
- Je kunt de beeldvorming door ooglenzen beschrijven en de pupilreflex toelichten
- Je kunt de bouw en werking van het netvlies beschrijven en toelichten hoe je diepte kunt zien

Slide 29 - Slide