Les 2: Oog dl2

Les 2: Oog dl2
1 / 28
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Les 2: Oog dl2

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je kan in het algemeen uitleggen dat er verschillende soorten prikkels zijn en deze koppelen aan verschillende zintuigen.
  • Je kan uitleggen wanneer een prikkel wel of niet tot een reactie leidt met behulp van de begrippen adequate prikkel en drempelwaarde. 
  • Je kan het verschil in de werking en verdeling van staafjes en kegeltjes binnen het netvlies uitleggen en toepassen (m.b.t. de gele en de blinde vlek). 
  • Je kan kleurenblindheid en nachtblindheid uitleggen met behulp van de werking van de staafjes en kegeltjes in het netvlies.
  • Je kan uitleggen wat er aan de hand is bij oogafwijkingen als verziendheid, bijziendheid en staar met behulp van de werking van de ooglens. 
  • Je kan uitleggen met welke middelen deze lensafwijking verholpen kunnen worden, zoals een operatie of een bril/lenzen met holle (-) of bolle (+) glazen.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Link

Leg in je eigen woorden uit wat er aan de hand is wanneer iemand verziend of bijziend is.
Meer info nodig? Kijk op: https://maken.wikiwijs.nl/104497#!page-3409750

Slide 7 - Open question

Neem de tabel over in en vul in. Maak een foto en lever deze hier in, plaats hem ook in je portfolio.

Slide 8 - Open question

Zoek op internet wat staar is en hoe deze aandoening verholpen kan worden. Leg in eigen woorden uit.

Slide 9 - Open question

Zintuigen algemeen
Lees de volgende twee bronnen over zintuigen:
1. https://maken.wikiwijs.nl/104497#!page-3408859
2. https://maken.wikiwijs.nl/104497#!page-3408864

en bekijk het uitlegfilmpje over adequate prikkels en de drempelwaarde -->

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Noem voorbeelden van mechanische en chemische prikkels en de bijbehorende zintuigen.


Slide 12 - Open question

Wat zijn de adequate prikkels voor de lichtreceptoren in je ogen, de haarcellen in je oren en de verschillende receptoren (zintuigcellen) in je huid?


Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Welke zintuigcellen in je netvlies gebruik je voor het zien van kleur?

Slide 19 - Open question

Welke kegeltjes worden actief bij het zien van wit licht?

Slide 20 - Open question

Noem 3 verschillen tussen staafjes en kegeltjes.

Slide 21 - Open question

Welke lichtgevoelige zintuigcellen hebben een lage drempelwaarde?

Slide 22 - Open question

Je kijkt in de nacht recht naar een ster: Je ziet hem niet. Maar als je er net naast kijkt zie je hem wel. Ra, ra hoe kan dit?

Slide 23 - Open question

Testje met je blinde vlek:
Je houdt je linkeroog dicht en kijkt met je rechteroog naar het kruisje. Je brengt je gezicht dichterbij je scherm en op een bepaald moment zie je het rondje niet meer.

Slide 24 - Slide

Leg uit wat er in voorgaand testje gebeurd. Waar zit de blinde vlek in je netvlies?

Slide 25 - Open question

Slide 26 - Link

Afronding les 2: Oog dl2
Bekijk de leerdoelen en begrippen bij les 2 in de module: 
- Verwerk de leerdoelen tot een samenvatting van de lesstof in je portfolio, gebruik ook afbeeldingen van internet. 
- Geef een omschrijving van de begrippen.

Lever het tweede deel van je portfolio in via Classroom.

Slide 27 - Slide

Heb je alle leerdoelen en begrippen goed kunnen verwerken? Over welke leerdoelen/begrippen zou je graag nog wat uitleg willen? Stel hier je vragen:

Slide 28 - Open question