1th 11.1- 11.3

Programma

Leerdoelen


Aan de slag

Afsluiten


Programma      25 mei
 • Start
 • Terugblik
 • Aan de slag
 • Afsluiting

Symmetrie

Vlakke figuren


1 / 26
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Programma

Leerdoelen


Aan de slag

Afsluiten


Programma      25 mei
 • Start
 • Terugblik
 • Aan de slag
 • Afsluiting

Symmetrie

Vlakke figuren


Slide 1 - Slide

Lesdoelen

Aan het eind van deze les ..


.. weet je wat je fout hebt gedaan bij de toets van hoofdstuk 10.
.. weet je wat lijnsymmetrie en spiegelsymmetrie is.
.. kun je een symmetrieas tekenen in een figuur.
.. weet je wat draaisymmetrie is.
.. kun je de kleinste draaihoek berekenen in een figuur.
.. ken je de eigenschappen van vlakke figuren.

Slide 2 - Slide

Terugblik 10.1 t/m 10.3

11.1  Lijnsymmetrie

11.2 Draaisymmetrie 

11.3 Vlakke figuren

Slide 3 - Slide

11.1 Lijnsymmetrie
Een figuur is lijnsymmetrisch of spiegelsymmetrisch  als deze uit twee helften bestaat, die elkaars spiegelbeeld zijn.

De vouwlijn noemen we de symmetrieas.

Slide 4 - Slide

11.1 Draaisymmetrie
Een figuur is draaisymmetrisch als je het rondom een draaipunt kunt draaien en het weer precies op zichzelf past.

De kleinste draaihoek moet altijd kleiner dan 180 graden zijn.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

11.3 Vlakke figuren

Slide 8 - Slide

Welke eigenschappen ken je van een driehoek?

Slide 9 - Mind map

Eigenschappen van driehoeken
 • De som van alle hoeken van een driehoek is altijd 180 graden.


Slide 10 - Slide

Eigenschappen van driehoeken
 • De som van alle hoeken van een driehoek is altijd 180 graden.

Drie soorten driehoeken ..
Gelijkbenige driehoek:   
                                
Gelijkzijdige driehoek:   

Rechthoekige driehoek: 

Slide 11 - Slide

Eigenschappen van driehoeken
 • De som van alle hoeken van een driehoek is altijd 180 graden.

Drie soorten driehoeken ..
Gelijkbenige driehoek:   twee gelijke zijden (benen)
                                twee gelijke hoeken (basishoeken)
Gelijkzijdige driehoek:   drie gelijke zijden 
                                drie gelijke hoeken (allen 60 graden)
Rechthoekige driehoek: een rechte hoek (90 graden)

Slide 12 - Slide

Welke eigenschappen ken je van een vlieger?

Slide 13 - Mind map

Eigenschappen van een vlieger
 • één diagonaal is de symmetrieas
 • de symetrieas deelt de andere diagonaal doormidden
 • de diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • twee paar zijden zijn even lang

Slide 14 - Slide

Welke eigenschappen ken je van een parallellogram?

Slide 15 - Mind map

Vijf eigenschappen van een parallellogram.

 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormiddenSlide 16 - Slide

Welke eigenschappen ken je van een ruit?

Slide 17 - Mind map

Eigenschappen van een ruit

Een ruit is een bijzondere parallellogram, dus onderstaande eigenschappen gelden ook!!

 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormidden


En voor een ruit geldt ook nog ..

 • alle zijden zijn even lang
 • diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • diagonalen zijn de symmetrieassen 

Slide 18 - Slide

Aan de slag

Maken en nakijken 

5 (wb kt), 6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19.22

 Werken in stilte of op fluitstertoon!
timer
10:00

Slide 19 - Slide


Noteer 2 dingen die je tijdens 
deze les hebt geleerd.

Slide 20 - Open question


Noteer 1 vraag die je nog
wilt stellen 
of een opgave die je lastig vindt.

Slide 21 - Open question

Einde les.
Bedankt voor je inzet en 
tot de volgende keer!

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video


twee van de drie benen zijn even lang
alleen als het rechte hoek tekentje in de hoek staat
alle zijden zijn even lang

Slide 25 - Slide

11.2 driehoeken

Slide 26 - Slide