De toren van Babel 2A

De toren van Babel
1 / 28
next
Slide 1: Slide
Beeldende vormingMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havoLeerjaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

De toren van Babel

Slide 1 - Slide

Je leert
 • het Bijbelverhaal "De toren van Babel".
 • de betekenis achter dit verhaal kennen.
 • verschillende kunstenaars en kunstwerken kennen waarbij ''de toren van Babel" als inspiratie is gebruikt.
 • kijken naar kunst.
 • zelf een toren van Babel ontwerpen en bouwen/schilderen waarbij het verhaal zichtbaar is.
 • Materialen en technieken die je in klas 1 hebt geleerd zelfstandig gebruiken.
 • over proces, product en presentatie.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Het verhaal
Het verhaal van de toren van Babel komt uit de Bijbel. Babel, een stad in het land Sinear (het huidige Irak), is de eerste stad die door de nakomelingen van Noach (ark van Noach) gebouwd is. Koning Nimrod besluit een toren te bouwen die tot de hemel zal reiken zodat ze dichter bij God zullen komen. Duizenden mensen bouwen aan de toren. Hij is hoogmoedig en doet daarmee niet wat God hem gevraagd heeft. God veroordeelt deze ambitieuze, ijdele plannen en verstoort de bouw. In Sinear spreekt tot dan toe iedereen dezelfde taal. Als straf voor zijn hoogmoed laat God iedereen die aan de toren bouwt verschillende talen spreken. Daardoor begrijpen de bouwers elkaar niet meer en wordt het een puinhoop. Mensen die dezelfde taal spraken vonden elkaar, vormde clubjes en verspreidde zich over de wereld. Koning Nimrod raakte zijn koninkrijk kwijt.

Slide 4 - Slide

De Bijbel
De Bijbel is het heilige boek van het Christendom. er bestaan twee delen, het oude testament, geschreven voor de geboorte van Jezus en het nieuwe testament, geschreven na de geboorte van Jezus.
Het verhaal van de toren van Babel komt uit het oude testament.

De Bijbel is een grote inspiratie voor heel veel kunstenaars. Vroeger, maar ook nu nog gebruiken kunstenaars verhalen uit de Bijbel om kunst over te maken.

Op de volgende pagina's zie je voorbeelden van kunstwerken waarbij de kunstenaar of ontwerper zich liet inspireren door de toren van Babel.

Slide 5 - Slide

Pieter
Bruegel

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Rob Verwer
          &
Meg Mercx

Slide 8 - Slide

M.C. Escher

Slide 9 - Slide

Marta
Minujin

Slide 10 - Slide

Amazon
Helix Building

Slide 11 - Slide

Wasyl Martynczuk

Slide 12 - Slide

Minecraft

Slide 13 - Slide

Tatlin

Slide 14 - Slide

Materialen
          & Technieken
Je zag dat de toren van Babel op allerlei manieren en met allemaal verschillende materialen en technieken door kunstenaars is gemaakt.
Welke materialen heb jij allemaal gezien?

Slide 15 - Slide

Materialen en technieken

Slide 16 - Mind map

Opdracht 1
 • Kies een materiaal of techniek waarvan je het leuk vindt om mee te werken of waarmee je zou willen leren werken.
 • Kies uit de materialen die in de volgende dia's worden besproken.
 • Vorm een duo met iemand die hetzelfde materiaal / techniek heeft gekozen als jij.
 • Verzamel zoveel mogelijk beeldmateriaal van kunstwerken die gemaakt zijn met jouw gekozen materiaal / techniek.
 • Maak van je beeldmateriaal een collage en print uit.
Proces

Slide 17 - Slide

Schilderen

Slide 18 - Slide

Papier

Slide 19 - Slide

Klei

Slide 20 - Slide

Metaal

Slide 21 - Slide

Minecraft

Slide 22 - Slide

"Waardeloos"
materiaal

Slide 23 - Slide

Hout

Slide 24 - Slide

Opdracht 2
 • Maak een ruwe ontwerpschets voor jouw toren.
 • Verzamel materiaal wat nodig is voor jouw toren.
 • Maak een ruwe opzet van jouw toren. Details komen later!
 • Maak foto's van alle stappen die je zet.
Proces --> Product

Slide 25 - Slide

Opdracht 3
Een toren is een toren, het wordt pas een toren van babel als het verhaal zichtbaar wordt. 
 • Waar gaat het verhaal precies over? Schrijf in het kort op waar het verhaal over gaat.
 • Wat is de boodschap van het verhaal en hoe kan je dat laten zien bij jouw toren?
 • Schrijf op hoe je jouw toren een echte Babel laat worden en teken de details bij de ruwe schets van jouw toren.
Proces --> Product

Slide 26 - Slide

Opdracht 4
 • Maak jouw details en voeg deze toe aan jouw toren en maak van jouw toren een echte toren van Babel.
 • Wees kritisch en kijk. Wat kan ik nog toevoegen, verbeteren enz zodat jouw toren van Babel aan de opdracht voldoet en helemaal klaar is om in te leveren.
Product

Slide 27 - Slide

Opdracht 5
 • Maak doormiddel van een presentatie duidelijk hoe jouw toren van Babel tot stand is gekomen. Gebruik daarvoor alle schetsen, uitprobeersels, verhalen enzovoort die je gemaakt hebt. 
Presentatie

Slide 28 - Slide