les 1

1 / 22
next
Slide 1: Video
Zelf - samenredzaamheidMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Begeleiden bij zelf - en samenredzaamheid 

Slide 2 - Slide

Vandaag:
 - Opdracht begrippen + uitleg
- Wet Maatschappelijke zorg
- Beroepshouding van de verzorgende
- Stellingen 
- Debat 

Slide 3 - Slide

Opdracht:
Wat: Beantwoord de vragen 
Wie: Individueel 
Hulpmiddel: geen, 
Tijd: 5/ 10 minuten 
Klaar: Klassikaal bespreken 

Slide 4 - Slide


Zelfredzaamheid:
Het vermogen om je in het leven zelf te redden. 

S
amenredzaamheid:
Het vermogen om je in het leven zelf te redden met hulp van mensen in jouw netwerk. 

Eigen kracht:
 
Je talenten en je mogelijkheden om zelf oplossingen te bedenken voor situaties. 

Zelfregie:
Zelf richting geven aan je leven, ook wanneer je een beroep op anderen moet doen om zelfredzaam te kunnen zijn. 

Slide 5 - Slide

Zelfregie: zelf richting geven aan het leven.  
  1. Kracht: Benadruk de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen.

  2. Drijfveren: Ga uit van de drijfveren en motivatie van mensen. 

  3. Zeggenschap: Laat mensen zelf beslissen hun leven en over eventuele professionele ondersteuning. 

  4. Met het netwerk: Laat mensen niet alles zelf doen, maar zorg voor voortdurende interactie met het eigen sociale netwerk. Je kunt voor elkaar van betekenis zijn. 

Slide 6 - Slide

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De uitgangspunten:

  • Ondersteun de eigen kracht, de eigen regie van burgers (met beperkingen). 
  • Benut en ondersteun het netwerk/de mantelzorgers.
  • Benut en ondersteun vrijwilligers.
  • Zet zo min mogelijk professionele ondersteuning in.

Slide 7 - Slide

WMO

Slide 8 - Slide

Wat vraagt dit van jou?
Jouw basishouding: 
- De wensen en behoeften van de cliënt zijn jouw uitgangspunt. - Je gaat uit van mogelijkheden. 
- Je kijkt verder dan je cliënt alleen. Je kijkt ook naar de     mogelijkheden van:
          - Het netwerk van de cliënt
          - De initiatieven en voorzieningen in de buurt


Slide 9 - Slide

Wat vraagt dit van jou?
Jouw kwaliteiten:
- Je herkent en erkent de eigen kracht van de cliënt en je helpt de cliënt deze te benutten. 
- Je brengt het eigen netwerk van de cliënt in kaart en samen bepalen jullie hoe dit netwerk te benutten. 
- Je betrekt vrijwilligers en brengt ze in contact met de cliënt en mantelzorger. 

Je stemt goed af met de cliënt en mantelzorger.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Hoe zouden jullie hiermee omgaan?

Slide 12 - Slide

Stellingen:

Slide 13 - Slide

‘Mensen kunnen veel meer zelf dan we (en zijzelf) denken.’ 

Geel = eens
Roze = oneens 

Slide 14 - Slide


‘Mensen die ondersteuning nodig hebben, moeten deze zoveel mogelijk van familie, vrienden of buren krijgen.’Geel = eens 
Roze = oneens 

Slide 15 - Slide

‘Iemand die ondersteuning nodig heeft, kan vrijwel altijd samen met zijn persoonlijke netwerk passende oplossingen bedenken.’

 
Geel = eens
Roze = oneens 

Slide 16 - Slide

‘Het is goed dat de overheid verwacht dat mensen meer voor elkaar zorgen.’
Geel = eens
Roze = oneens 

Slide 17 - Slide

Debat:

"Zelfredzaamheid bij ouderen boven de 65 moet worden bevorderd"  

Slide 18 - Slide

Debat:
- Groep 1 is voor 'meer zelfredzaamheid'
         Schrijf zo veel mogelijk voordelen van zelfredzaamheid op!

- Groep 2 is tegen 'meer zelfredzaamheid'
         Schrijf zo veel mogelijk nadelen van zelfredzaamheid op!

10 minuten --> dan gaan we tegen elkaar debatteren

Slide 19 - Slide

Groep 1:


-  1 afgevaardigde mag 30 seconden spreken.

- Vervolgens mag iedereen zijn vinger opsteken om wat te zeggen

Groep 2:


- 1 afgevaardigde mag 30 seconden spreken.

- Vervolgens mag iedereen zijn vinger opsteken om wat te zeggen.

Slide 20 - Slide

Regels: 
Debatleider: Marit Pansier 
Wil je iets zeggen: Steek je vinger op. 
Heb je geen beurt? Dan houd je je mond.
Discussie: Met respect praten 
De winnaar: Wint een prijs

Slide 21 - Slide

Debat:

"Zelfredzaamheid bij ouderen boven de 65 moet worden  bevorderd"  

Slide 22 - Slide