Hoofdstuk 5 - Voeding en energie

Herhaling 5H
Voeding en energie
1 / 51
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Herhaling 5H
Voeding en energie

Slide 1 - Slide

Energie
Voedingsstoffen

Slide 2 - Slide

Energie

Slide 3 - Slide

Dissimilatie
 • Energie uit brandstoffen komt vrij door dissimilatie
 • Verbranding koolhydraten, vetten en eiwitten in mitochondriën met zuurstof
 • Deel van energie komt vrij als warmte
 • Rest van de energie opgeslagen als ATP

Slide 4 - Slide

ATP

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Vetten
 • Brandstof
 • Bouwstof voor celmembranen en hormonen
 • Opgeslagen onder huid, merg van holle beenderen en rond organen

Slide 7 - Slide

Eiwitten
 • Bouwstof voor (spier)cellen, enzymen
 • Brandstof
 • Kan niet worden opgeslagen

Slide 8 - Slide

Koolhydraten
 • Brandstof
 • Glucose
 • Opgeslagen als glycogeen in spieren en lever

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Ruststofwisseling
 • Energieverbruik in rust
 • Ademhaling, hartslag, bewegen darmen, werking nieren

Slide 11 - Slide

Water
 • Belangrijk bestanddeel bloed, lymfe, weefselvloeistof, grondplasma
 • Bouwstof
 • Transportmiddel
 • Oplosmiddel, warmtebuffer, koelvloeistof

Slide 12 - Slide

Vitaminen en mineralen
 • Beschermende stoffen
 • Vitaminen: stofwisseling
 • Mineralen: osmotische waarde, bouwstof, zenuwcellen, enzymen, hormonen
 • Spoorelementen

Slide 13 - Slide

Voedingsvezels
 • Cellulose uit celwanden
 • Moeilijk verteerbaar
 • Goed voor stoelgang

Slide 14 - Slide

Herhaling 5h
ATP,  CP,  fosfaataccu
Anaerobe en aerobe dissimilatie
Dissimilatie vetten en eiwitten
Glycogeen

Slide 15 - Slide

2. Welke voedingsstof bevat naast C-, H-, en O- ook N-atomen?
A
Eiwitten
B
Koolhydraten
C
Vetten
D
Mineralen

Slide 16 - Quiz

ATP

Slide 17 - Slide

Creatinefosfaat (CP)

Slide 18 - Slide

Anaerobe dissimilatie

Slide 19 - Slide

Aerobe dissimilatie

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Dissimilatie
 • Ook vetten en eiwitten kunnen verbrand worden
 • Eiwitten dissimilatie naar ureum en pyrodruivenzuur
 • Vetten dissimilatie naar glycerol en vetzuur, glycerol omgezet naar pyrodruivenzuur
 • CO2, H2O en ureum verlaten het lichaam

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Herhaling 5H
Essentiële aminozuren en vetzuren
Verzadigde en onverzadigde vetzuren
Voedingsvezels
Vaatbundels planten

Slide 24 - Slide

Essentiële en niet-essentiële aminozuren

Slide 25 - Slide

Verzadigde en onverzadigde vetzuren

Slide 26 - Slide

Celwand plant
 • Cellulose: voedingsvezel
 • Lignine
 • Pectine: tussencelstof, plakt plantencellen aan elkaar

Slide 27 - Slide

Vaatbundels

Slide 28 - Slide

Herhaling
Klassieke biotechnologie
Melkzuurbacteriën
Alcoholgisting

Slide 29 - Slide

In de cellen van een bruine beuk vindt fotosynthese plaats. Ze gebruiken hierbij
A
bijna alle kleuren licht
B
vooral blauw en rood licht
C
vooral bruin licht
D
vooral geel licht

Slide 30 - Quiz

De hoeveelheid CO2 bij het compensatiepunt die een plant bij de dissimilatie vormt, is
A
groter dan hoeveel de plant gebruikt bij fotosynthese
B
gelijk aan hoeveel de plant gebruikt bij fotosynthese
C
kleiner dan hoeveel de plant gebruikt bij fotosynthese

Slide 31 - Quiz

Melkzuurbacteriën

Slide 32 - Slide

Melkzuurgisting

Slide 33 - Slide

Gisten (schimmels)

Slide 34 - Slide

Alcoholgisting

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Welke van de onderstaande stoffen bevatten als gevolg van deze assimilatie stikstof?
A
Aminozuren
B
Cellulose
C
Glucose
D
Vetzuren

Slide 37 - Quiz


A
Geen van beide uitspraken
B
Alleen uitspraak 1
C
Alleen uitspraak 2
D
Beide uitspraken

Slide 38 - Quiz

Aerobe dissimilatie
Alcoholgisting
Melkzuurgisting
Voortgezette assimilatie
Koolstofassimilatie

Slide 39 - Drag question

1. Welke twee energierijke stoffen vormen de fosfaataccu?
A
ATP en ADP
B
ATP en CP
C
CP en ADP
D
ADP en P

Slide 40 - Quiz

2. De aerobe afbraak van glucose vindt plaats....
A
alleen in de mitochondriën
B
alleen in het grondplasma
C
in het grondplasma en de mitochondriën

Slide 41 - Quiz

3. Welk systeem komt het traagst op gang?
A
aerobe dissimilatie
B
anaerobe dissimilatie
C
creatinefosfaat- noodaccu
D
het gebruiken van de voorraad ATP

Slide 42 - Quiz

4. Noem een verschil tussen aerobe dissimilatie en anaerobe dissimilatie:

Slide 43 - Open question

5. Welke andere stoffen dan glucose kan een cel dissimileren?
A
Aminozuren, glycogeen, ureum
B
Eiwitten, glycerol, vitaminen
C
Glycerol, vetzuren, mineralen
D
Aminozuren, glycerol en vetzuren

Slide 44 - Quiz

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Slide

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide

Slide 49 - Slide

Slide 50 - Slide

Voor een goede gezondheid moeten de volgende stoffen in je voeding zitten:
A
Essentiële aminozuren en vetzuren
B
Niet-essentiële aminozuren en vetzuren

Slide 51 - Quiz