Herh. H5: 5.2 en 5.5 Dissimilatie

Herh. 5.2 en 5.5 Dissimilatie
1 / 20
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Herh. 5.2 en 5.5 Dissimilatie

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Dissimilatie
  • Energie uit brandstoffen komt vrij door dissimilatie
  • Verbranding koolhydraten, vetten en eiwitten in mitochondriën met zuurstof
  • Deel van energie komt vrij als warmte
  • Rest van de energie opgeslagen als ATP

Slide 3 - Slide

ATP

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Creatinefosfaat (CP) + ATP = Fosfaataccu

Slide 6 - Slide

Anaerobe dissimilatie

Slide 7 - Slide

Aerobe dissimilatie

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Dissimilatie
  • Ook vetten en eiwitten kunnen verbrand worden
  • Eiwitten dissimilatie naar ureum en pyrodruivenzuur
  • Vetten dissimilatie naar glycerol en vetzuur, glycerol omgezet naar pyrodruivenzuur
  • CO2, H2O en ureum verlaten het lichaam
BINAS 68E

Slide 10 - Slide

Melkzuurbacteriën

Slide 11 - Slide

Melkzuurgisting

Slide 12 - Slide

Gisten (schimmels)

Slide 13 - Slide

Alcoholgisting

Slide 14 - Slide

Welke twee energierijke stoffen vormen de fosfaataccu?
A
ATP en ADP
B
ATP en CP
C
CP en ADP
D
ADP en P

Slide 15 - Quiz

De aerobe afbraak van glucose vindt plaats....
A
alleen in de mitochondriën
B
alleen in het grondplasma
C
in het grondplasma en de mitochondriën

Slide 16 - Quiz

De anaerobe afbraak van glucose vindt plaats....
A
alleen in de mitochondriën
B
alleen in het grondplasma
C
in het grondplasma en de mitochondriën

Slide 17 - Quiz

Welk systeem komt het traagst op gang?
A
aerobe dissimilatie
B
anaerobe dissimilatie
C
creatinefosfaat- noodaccu
D
het gebruiken van de voorraad ATP

Slide 18 - Quiz

Noem een verschil tussen aerobe dissimilatie en anaerobe dissimilatie:

Slide 19 - Open question

Welke andere stoffen dan glucose kan een cel dissimileren?
A
Aminozuren, glycogeen, ureum
B
Eiwitten, glycerol, vitaminen
C
Glycerol, vetzuren, mineralen
D
Aminozuren, glycerol en vetzuren

Slide 20 - Quiz