Werkwoordspelling vt

Welkom
Nederlands vakles werkwoordspelling
1 / 12
next
Slide 1: Slide
NederlandsMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom
Nederlands vakles werkwoordspelling

Slide 1 - Slide

Doel 
Je kent de verschillende werkwoordsvormen en kunt vaststellen welke vorm een werkwoord heeft.

Slide 2 - Slide

Soorten werkwoorden
 1. Persoonsvorm
  Wij lopen altijd naar school.

 2. Voltooid deelwoord
  Wij hebben gisteren 10 kilometer gelopen.

 3. Onvoltooid deelwoord
  Lopend ging hij naar zijn werk.

 4. Hele werkwoord/infinitief
  Wij willen daar graag lopen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Persoonsvorm TT
ik, .... jij
Persoonsvorm TT
ik, .... jij 

jij 

hij/zij/het 

meervoud 
ik-vorm

ik-vorm + t

ik-vorm + t

'infinitief' 
fiets      word      loop 

fietst    wordt      loopt

fietst     wordt      loopt

fietsen  worden  lopen
werkwoorden die eindigen op dt komen dus alleen voor bij de persoonsvormen in de tegenwoordige tijd van jij + hij/zij/het. De stam van het werkwoord moet dan wel op een d eindigen.

Slide 5 - Slide

Vul bij iedere zin de juiste vorm van de persoonsvorm in tegenwoordige tijd in:

1. Mijn ouders ............................. (afspreken) met mijn oma.
2. De student ............................. (vinden) dat de docent geen fijne uitleg ............................. (geven).
3. ............................. (horen) je wel wat je zegt?
4. ............................ (begrijpen) zijn vader het probleem?
5. Sanne ............................. (worden) morgen 18 jaar.

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

Persoonsvorm VT
 • Om te bepalen of er -te(n) of +de(n) toegevoegd moet worden, gebruik je 't ex kofschip.
 • 't ex kofschip is eigenlijk een trucje om de stemloze medeklinkers te kunnen onthouden.


 • Zit de laatste letter van de stam van het werkwoord wel of niet in 't ex kofschip?
 • wel > ik-vorm + te(n)
 • niet > ik-vorm + de(n) 


Slide 8 - Slide

Vul bij iedere zin de juiste vorm van de persoonsvorm in verleden tijd in:

1. Mijn ouders ............................. (wachten) gisteren twee uur voordat zij naar binnen ............................. (mogen).
2. Hij ............................. (fronsen) zijn wenkbrauwen toen zij zo ............................. (binnenkomen).
3. Sanne en Daan ............................. (plonzen) gelijk in het water toen ze bij het zwembad ................... (arriveren).
4. Messi ............................. (vergroten) zijn kans op scoren.
5. Hij ............................. (branden) zijn hand tijdens het kerstdiner.

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Slide

Bij de meeste werkwoorden  werkt het dus hetzelfde als bij de Nederlandse werkwoorden.

Slide 11 - Slide

maar..... let op goed de uitspraak           -n

Slide 12 - Slide