Dagbesteding - Hoofdstuk 3 (les 8) C2

Dagbesteding les 8 - 3.3 Vraaggericht werken 
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Dagbesteding les 8 - 3.3 Vraaggericht werken 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen?
 • Terugblik
 • 3.3 Vraaggericht werken
 • Aan de slag & huiswerk 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
 • Aan het einde van de les kan de student uitleggen wat vraaggericht is.
 • Aan het einde van de les kan de student vertellen wat vraaggericht werken voor de beroepskracht MZ betekend.
 • Aan het einde van de les kan de student uitleggen wat het begrip hulpvraag inhoudt. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Hersengebieden kun je beinvloeden door medicijnen, technieken, operaties, oefeningen.
Veel waarde wordt gehecht aan het aangeboren vermogen van de mens om te willen groeien en ontwikkelen. 
Waarden, informatie en algemene opvattingen spelen een rol in het gedrag. Er kunnen cognitieve conflicten ontstaan. De mens kan denken, een dier niet. 
Deze benadering deelt de menselijke persoonlijkheid in 3 delen.
Kies ik voor wat ik wil (en lekker vind) of kies ik voor wat kan en mag?
Gedrag is aangeleerd. Ons gedrag wordt beinvloedt door de omgeving. 
Biologische benadering
Cognitieve benadering
Psychodynamische benadering
Behavioristische benadering
Humanistische benadering

Slide 4 - Drag question

This item has no instructions

timer
1:00
Waar denk je aan bij vraaggericht werken?

Slide 5 - Mind map

Steek je hand op in Teams wanneer je klaar bent. 
Waar komt de vraag vandaan?
 • De samenleving
 • De instelling
 • Het individu 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat houdt een hulpvraag van een cliënt in?
timer
1:00

Slide 7 - Open question

--> situatie bedenken woolde B of M.?
Wie hebben er invloed op de hulpvraag van de cliënt?
timer
1:00

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Wat is een impliciete hulpvraag?
timer
1:00

Slide 9 - Open question

Hoe kun je achter de hulpvraag komen als beroepskracht MZ?
Vooroordelen
Vanuit de cliënt:
 1. Begeleiding snapt mij niet
 2. Luistert niet naar mij
 3. Doet alleen wat hij zelf wil

Vanuit de beroepskracht
 1. De cliënt wil toch niets
 2. Kun je nooit helpen
 3. Is ongemotiveerd

Slide 10 - Slide

Wat geven deze vragen aan? Kun je met deze gedachten/vragen wel vraaggericht werken?
Inleven 
Begeleider MZ zal:
 • Luisteren
 • Motiveren
 • Volgen
 • Sturen
 • Confronteren
 • Stimuleren 
Écht vraaggericht is overeenstemming tussen cliënt en begeleider.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Het is belangrijk om je te kunnen inleven in de cliënt.

Noem twee oorzaken waardoor dit lastig kan zijn.
timer
1:30

Slide 12 - Open question

Andere achtergrond, andere soort opvoeding, andere normen en waarden, andere kansen, andere mogelijkheden. 
Verantwoordelijk voor het proces & aansluiting 
Verantwoordelijk voor het proces:
- Ingaan op een thema
- Eindresultaat is verantwoording cliënt 

Aansluiting: 
- Doorvragen
- Vertrouwen op oplossenvermogen 

Client en begeleider samen – participatie/ inclusie

Slide 13 - Slide

Wat is ook alweer participatie?
Wat is ook alweer sociale inclusie?
Aan de slag & huiswerk 
 • Digitale leeromgeving niveau 3 & 4: 1 & 2 
 • Verwerkingsopdracht Vraaggericht werken

Digitale leeromgeving & verwerkingsopdracht uiterlijk maandag 18 januari 23:59 af en ingeleverd.
--> verwerkingsopdracht lever je in via Teams. 

Reminder: Toets halverwege periode 3: H1, H2, H3 & H4

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat is vraaggericht werken?
timer
1:00

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Een hulpvraag is een vraag die aangeeft wat de cliënt zelf nog wel kan doen.
timer
0:30
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Wat betekend vraaggericht werken voor de beroepskracht MZ?
Een beroepskracht MZ:
timer
0:45
A
Kan zich inleven in de cliënt.
B
Laat zich leiden door zijn eigen normen en waarden
C
Brengt wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt in kaart
D
Laat de begeleiding van de cliënt aansluiten op het specialisme van de beroepskracht.

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions