v5_11_Redox

H11 Redoxreacties 
Elektronenoverdracht
Redoxkoppels
Redoxreacties in oplossing
Toepassingen

1 / 40
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H11 Redoxreacties 
Elektronenoverdracht
Redoxkoppels
Redoxreacties in oplossing
Toepassingen

Slide 1 - Slide

Vindt hier wel of geen redoxreactie plaats?
A
WEL een redoxreactie
B
GEEN reactie
C
WEL reactie, geen redox
D
Kleur wordt lichter door verdunning

Slide 2 - Quiz

Vindt hier wel of geen redoxreactie plaats?
A
WEL een redoxreactie
B
GEEN reactie
C
WEL reactie, geen redox
D
Kleur wordt donker door verschil concentratie

Slide 3 - Quiz

Redoxreacties

Slide 4 - Mind map

wat weet je van redox reacties?
A
er wordt H+ overgedragen
B
er wordt e- overgedragen
C
er treedt een reactie met zuurstof op
D
er komt energie bij vrij

Slide 5 - Quiz

Elektronenoverdracht
Wat is een redoxreactie?
Reductor en Oxidator
Halfreactie en  Totaalreactie
Redoxreacties kloppend maken

Slide 6 - Slide


Deze reactie is een...
A
Totaalreactie
B
Halfreactie (reductor)
C
Zuur-basereactie
D
Halfreactie (oxidator)

Slide 7 - Quiz


Deze reactie is een...
A
Totaalreactie
B
Halfreactie (reductor)
C
Zuur-basereactie
D
Halfreactie (oxidator)

Slide 8 - Quiz

Geef de halfreacties van de reactie hiernaast

Slide 9 - Open question

Geef de totaalreactie van de halfreacties hiernaast

Slide 10 - Open question

Redoxreactie
Géén redox

Slide 11 - Drag question

In je boek staat wat er gebeurt als een reductor met zuur reageert (blz. 116, Mg). Geef de reactievergelijking van de reactie tussen een oxidator en een base (Ag+ en OH-).
Hint: bij deze reactie komt O2 vrij, maar geen H2.

Slide 12 - Open question

Wat vind je nog moeilijk aan Redox?

Slide 13 - Open question

Redoxkoppels
Edele en onedele metalen
Standaardelectrodepotentialen (Binas 48)
Wanneer krijg je een reactie?

Slide 14 - Slide

Edele en onedele metalen
Ag, Au, Pt        vs.          Fe, Cu, Zn
3 Fe2+ + 2 Au    -->    2 Au3+ +  Fe
OF?
2 Au3+ + Fe    -->    3 Fe2+ + 2 Au

Tabel 48!

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Kies de redoxreactie:
A
Ca2++2OHCa(OH)2
B
2H3O++CO323H2O+CO2
C
3O22O3
D
H2+2Cu2+2H++2Cu+

Slide 17 - Quiz

Geef de redoxreactievergelijking en vermeld de waarnemingen van:
Zwaveldioxide + aangezuurd kaliumdichromaat

Slide 18 - Open question

Voorspel of er een redoxreactie zal plaatsvinden tussen water en natrium.

Slide 19 - Open question

Welke tabellen heb je vaak nodig bij opgaven over redoxreacties?

Slide 20 - Open question

Aan een basische oplossing van natriumnitriet wordt een oplossing van kaliumpermaganaat toegevoegd.
Verloopt er een redoxreactie? Zo ja, geef de halfreacties.

Slide 21 - Open question

Aan salpeterzuuroplossing wordt een stukje aluminium toegevoegd.
Leg uit of er een redoxreactie verloopt. Zo ja, geef de halfreacties.

Slide 22 - Open question

Als ijzer(II)oxalaat wordt verwarmt, zal het ontleden in ijzer en koolstofdioxide. Stel de redoxreactie op. De halfreactie van oxalaat zul je zelf moeten opstellen.

Slide 23 - Open question

Geef de halfreacties + totaalvergelijking van de redoxreactie tussen aluminium en aangezuurd waterstofperoxide.

Slide 24 - Open question

De e- in een redoxreactie gaan van de ... naar de ... .
A
oxidator naar de reductor
B
oxidator naar de emulgator
C
emulgator naar de reductor
D
reductor naar de oxidator

Slide 25 - Quiz

11.4 Toepassingen
Alcoholen als reductoren
Redoxtitraties

Slide 26 - Slide

Oxidatiereacties aan alcoholen
 • Ongesubstitueerd/primair alcohol -> aldehyde -> carbonzuur
 • Secundair alcohol -> keton 
 • Tertiair alcohol -> kan niet

Slide 27 - Slide

Primair, secundair en tertiair
 1. Ongesubstitueerd alcohol
 2. Primair alcohol 
 3. Secundair alcohol
 4. Tertiair alcohol

Slide 28 - Slide

primaire alcohol als reductor stap 1
 • primair alcohol -> aldehyde
 • Waarom kan dit niet bij een tertiair alcohol?

Slide 29 - Slide

Oxidatie alcohol - stap 2
 • Stap 2: aldehyde -> carbonzuur

 • Waarom kan dit niet bij een secundair alcohol? 

Slide 30 - Slide

Oxidatie alcohol - stap 1
 • Ongesubstueerd/primair alcohol -> aldehyde
 • Wat verwacht je bij een secundair alcohol?
 • Waarom kan dit niet bij een tertiair alcohol?

Slide 31 - Slide

Een 'secundair' C-atoom in een molecuul heeft altijd de volgende eigenschap:
A
is verbonden aan 2 andere C-atomen
B
heeft een dubbele binding
C
het molecuul is vertakt
D
is verbonden aan 2 zuurstofatomen

Slide 32 - Quiz

Wat is het resultaat als je een primair alcohol oxideert?
A
Een aldehyde
B
Een keton
C
Een zuur
D
Een alcohol

Slide 33 - Quiz

Wat is het resultaat als je een secundair alcohol oxideert?
A
Een aldehyde
B
Een keton
C
Een zuur
D
Een alcohol

Slide 34 - Quiz

Wat is het resultaat als je een
tertiair alcohol oxideert?
A
Een aldehyde
B
Een keton
C
Een zuur
D
Een alcohol

Slide 35 - Quiz

Wat zijn de producten van een reactie tussen butaandizuur en chroom?
A
butaan-1,4-diol en Chroom
B
butaan-2,3-diol en Chroom(III)-ionen
C
butaan-1,4-diol en Chroom(III)-ionen
D
butaan-2,3-diol en Chroom(VI)-ionen

Slide 36 - Quiz

 Wat voor soort alcohol is het?
Sleep de structuur naar de juiste plek. 
Primair
Secundair
Tertiair

Slide 37 - Drag question

Geef de reactievergelijking in structuurformules van de volledige oxidatie van propaan-2-ol (in neutraal milieu)

Slide 38 - Open question

Geef de halfreactie in structuurformules van de volledige oxidatie van butaan-1,4-diol in basisch milieu (overmaat base)

Slide 39 - Open question

Redox-titraties
Deze reacties werken niet met een kleur-omslag van een pH-indicator, maar met een kleuromslag in een halfreactie:

Bijvoorbeeld: MnO4- (permanganaat) is paars en een (sterke) oxidator, als je dit bij een reductor druppelt, zal de oplossing pas gaan kleuren als de reductor op is!

Slide 40 - Slide