Inleiding in de palliatieve zorg

Inleiding palliatieve zorg
1 / 36
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Inleiding palliatieve zorg

Slide 1 - Slide

Programma
- Kennis maken
- Voorkennis en (persoonlijke) ervaring in het verlenen van 
   palliatieve zorg   
- Verschillende fases in de palliatieve zorg en de daarbij 
   voorkomende symptomen
- Presentie theorie
- Feiten en Fabels over Morfine (interactief)
- Zorgpad Stervensfase
- Palliatieve sedatie 
- Euthanasie
Verschillende onderdelen worden toegelicht in een filmpje

Slide 2 - Slide

Doel
Het doel van deze scholing is het verbreden van de kennis in de palliatieve zorg zodat deze toegepast kan worden in de praktijk.

- Herkenning van de verschillende fases zodat hierop geanticipeerd kan worden.
- Het toepassen van presentie 
- Kennis over gebruik van morfine
- Kennis over palliatieve sedatie en euthanasie

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Ik heb regelmatig te maken met palliatieve cliënten op de afdeling waar ik werkzaam ben
A
Ja
B
Nee
C
Nee, maar wel eerder op een andere afdeling

Slide 5 - Quiz

Palliatieve zorg is een thema dat regelmatig aan de orde is in het MDO en/of cliënt evaluatie
A
Ja
B
Nee
C
Soms

Slide 6 - Quiz

Wie ben je en waar
werk je?

Slide 7 - Open question

Wat versta je onder palliatieve zorg

Slide 8 - Mind map

Slide 9 - Video

Belangrijke termen

Slide 10 - Slide

Palliatieve fase
- Het moment waarop duidelijk wordt dat genezing niet (meer)       mogelijk is.
- Niet altijd makkelijk te markeren..., bij oncologische patiënten     vaak makkelijker dan bij chronische zieke.
- Markeren door de 'surprise question' van Murray

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Wat is het verschil tussen de palliatieve fase en de terminale fase

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Palliatieve zorg in combinatie met positieve gezondheidEr volgt een indrukwekkend filmpje over de kijk op leven en doodgaan 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Presentie theorie (van Andries Baart)
Wat is presentie
 1. Zorg dat je erbij bent (met je hoofd, lijf en handen)
 2. Relatie opbouwen (professioneel met vriendschappelijke kenmerken)
 3. Streef naar aansluiten (taal, niveau etc.)

Met iemand zijn, er voor iemand zijn!

Slide 17 - Slide

Wat zijn de meest voorkomende
ziektebeelden waar mensen aan komen te overlijden?

Slide 18 - Open question

Symptomen 
Let op vier dimensies (integraal)
1. Lichamelijk
2. Psychisch
3. Sociaal
4. Spiritueel
Patiënten hebben gemiddeld last van zes symptomen tegelijkertijd!
 

Slide 19 - Slide

Welke symptomen zijn passend bij de terminale fase?
Welke symptomen zijn passend in de stervensfase
(Ernstige)
vermoeidheid

Pijn
Obstipatie
Angst
Delier
Nauwelijks eten en drinken
Verminderde urineproductie
Verminderd bewustzijn
Toenemende desoriëntatie

Hoorbare, reutelende ademhaling

Slide 20 - Drag question

Morfine 

feiten en fabels

Slide 21 - Slide

Morfine werkt niet verslavend
timer
0:10
A
Ja, dat klopt
B
nee, dat klopt niet

Slide 22 - Quiz

Van morfine heb je steeds meer nodig
timer
0:10
A
ja
B
nee

Slide 23 - Quiz

Morfine werkt levensbekortend
timer
0:10
A
Ja
B
Nee

Slide 24 - Quiz

Morfine veroorzaakt
ademhalingsmoeilijkheden
timer
0:10
A
Ja
B
Nee

Slide 25 - Quiz

Van morfine wordt je suf
timer
0:10
A
Ja
B
Nee

Slide 26 - Quiz

 Zorgpad Stervensfase

Vanuit het kwaliteitskader
*zorgdossier
*checklist
*evaluatie-instrument

Verdieping vind plaats in een andere module/scholing

Slide 27 - Slide

Palliatieve Sedatie
Besluitvorming wordt beïnvloed door veel factoren (opvatting over 'goed sterfbed', hoeveelheid symptomen, draagkracht-Besluitvorming wordt beïnvloed door veel factoren (opvatting over 'goed sterfbed', hoeveelheid symptomen, draagkracht-
= Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase
- continue sedatie
- kortdurend of intermitterend (bv `s nachts)
Doel is het verlichten van lijden dmv verlagen van bewustzijn 
Bij ondraaglijk lijden door onbehandelbare (refractaire) symptomen
- arts bepaald vanuit professionaliteit of een symptoom onbehandelbaar is
- randvoorwaarde; het overlijden wordt binnen 1-2 weken verwacht 

Besluitvorming wordt beïnvloed door veel factoren (opvatting over 'goed sterfbed', hoeveelheid symptomen, draagkracht-draaglast cliënt/mantelzorg, lichamelijke uitputting)


Slide 28 - Slide

Wat zijn aandachtspunten voor de zorgverlener?

Slide 29 - Open question

Aandacht palliatieve sedatie
• Psychosociale zorg voor cliënt/bewoner en naasten.
• Voorlichting geven over sedatie, aan zowel cliënt/bewoner en naasten als overige hulpverleners en betrokkenen over afspraak diepe sedatie? of mogelijkheid om wakker te worden.
• Afspraken maken over 'afscheid' nemen
• Assisteren arts bij sedatie
• Verpleegtechnisch handelen - subcutane toediening (Midazolam via
   vlindernaald) intermitterend of via pomp
• Evaluatie comfort cliënt/bewoner - start Zorgpad Stervensfase


Slide 30 - Slide

Is hier sprake van euthanasie
A
Ja
B
Nee

Slide 31 - Quiz

Continue sedatie versus euthanasie

Slide 32 - Slide

Euthanasie
Opzettelijk levensbeëindigende handelen door een ander dan de betrokkene op diens uitdrukkelijke verzoek.
 
Zorgvuldigheidseisen arts:
 •  Vrijwilligheid bij de patiënt
 •  Herhaald en weloverwogen verzoek
 •  Uitzichtloos en ondraaglijk lijden
 •  Een andere arts moet geraadpleegd zijn (SCEN)
 •  Arts moet melding maken, regionale toetsingscommissie zal toetsen of er zorgvuldig is     gehandeld
Als hieraan niet wordt voldaan is Euthanasie strafbaar 

Slide 33 - Slide

Samenvatting
 1. Huidige kennis in de palliatieve zorg.
 2. Verschillende fases in de palliatieve zorg en de daarbij voorkomende symptomen 
 3. De Presentie theorie en de meerwaarde hiervan
 4. Morfine en de Feiten en Fabels hiervan
 5. In het kort even gehad over het Zorgpad Stervensfase
 6. Wat palliatieve sedatie is en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn.
 7. Euthanasie en de verschillen met betrekking op palliatieve sedatie

Slide 34 - Slide

Wat vonden jullie van deze scholing
😒🙁😐🙂😃

Slide 35 - Poll

Slide 36 - Slide