B/15-16

1 / 42
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Question tag

Slide 2 - Mind map

Can you remember the correct adjective forms? Choose the appropriate one!
Excited or Exciting?

Slide 3 - Slide

It’s very _______ to see so many people here.
A
surprised
B
surprising

Slide 4 - Quiz

Was your mother _______ with her birthday present?
A
pleased
B
pleasing

Slide 5 - Quiz

We were very ______ during the lecture.
A
bored
B
boring

Slide 6 - Quiz

When I saw the exam results, I was completely ________.
A
amazed
B
amazing

Slide 7 - Quiz

I thought the food in the restaurant was a bit ________.
A
disappointed
B
disappointing

Slide 8 - Quiz

I’ve had a long and ________ day and all I want to do is go to bed.
A
tired
B
tiring

Slide 9 - Quiz

I’m not very ________ in sport.
A
interested
B
interesting

Slide 10 - Quiz

After the long walk back to the hotel we were completely _________.
A
exhausted
B
exhausting

Slide 11 - Quiz

There are some adjectives that are made up from two words. Can you use them?

Slide 12 - Slide

This is what every well _______ woman is wearing this season.

Your children are very well _______ and they never push or shout.

Max is well _______ in Hollywood.

Although the book was quite expensive, it was money well ______.


Would you prefer your steak rare, medium or well _______?
known
dressed
done
behaved
spent
said

Slide 13 - Drag question

Steak rendelésénél hasznos lehet ;)

Slide 14 - Slide

Geography
Sokrétű témakör. Meg kell néznünk az angol elnevezések mellett a nemzetiségek képzését, illetve a névelőhasználatot is.

Slide 15 - Slide

Find the correct place of the phrases on the map!

Slide 16 - Slide

North Hungarian Mountains
Great Plain
Transdanubia
Little Hungarian Plain

Slide 17 - Drag question

UK/Anglia:
Nagy Britannia ennek a szigernek a neve (nem ország)
Anglia, Skócia és Wales található rajta. 

Ez az Ír-sziget, rajta Írországgal (külön ország), illetve Észak-Íroszággal (ami a fenti trióval kiegészülve alkotja az Egyesült Királyságot).

Slide 18 - Slide

Másként ábrázolva:

Slide 19 - Slide

Ha úgy épül fel a földrajzi név, hogy Melléknév + Köznév, akkor kell a határozott névelő:
the United States / the Great Barrier

The kell még ezek elé is: tengerek, folyók, szigetcsoportok (szigetek nem!), félszigetek, hegységek (hegyek nem!), sivatagok, tájegységek, égtájak:
the Bahamas / the Netherlands / the Carpathians / the Sahara / the British Isles / the Crimea / the Great Plain / the West

Földrajzi nevek:

Slide 20 - Slide

The kell az of-os szerkezetet tartalmazó elnevezésekbe is:
 the Tower of London / the Gulf of Mexico
Nincs névelő: földrészeknél, hidaknál, tereknél, parkoknál, utcáknál, tavaknál, hegyeknél, szigeteknél, erdőknél, bolygóknál:
Europe / Hyde Park / Elizabeth Bridge / Gellért Hill / Margaret Island / Long Island / Nottingham Forest / Saturn
(kivéve: the Moon / the Earth)

Földrajzi nevek (folytatás):

Slide 21 - Slide

Apróság: Az angolban a több szóból álló földrajzi neveknél minden nagybetűs:
  the Baltic Sea 

Még egy apróság: vannak s-re végződő földrajzi nevek, városoknál, országoknál egyes számként kezeljük:
Athens is a wonderful city.
DE
The Alps are the highest mountains in Europe.
Földrajzi nevek (folytatás):

Slide 22 - Slide

Choose the correct article to the geographical names.

Slide 23 - Slide

I want to sail around _____
Lake Geneva.
A
the
B
-
C
A 'B' a jó
D
a

Slide 24 - Quiz

I have been living in _____ Birmingham for seven years.
A
the
B
-
C
the
D
the

Slide 25 - Quiz

_____ Danube runs through many European cities.
A
the
B
-
C
a
D
rain

Slide 26 - Quiz

Wild horses live in
_____ Gobi Desert.
A
the
B
-
C
a
D
wet

Slide 27 - Quiz

_____ Pacific Ocean has many different types of fish.
A
the
B
-

Slide 28 - Quiz

Her husband comes from
_____ California.
A
the
B
-

Slide 29 - Quiz

Her village is near
_____ Lake Titicaca.
A
the
B
-

Slide 30 - Quiz

Would you like to visit
____ South America?
A
the
B
-

Slide 31 - Quiz

Landforms

Slide 32 - Slide

European
countries

Slide 33 - Slide

Nemzetiségek:
Az angolban a nemzetiségeket legtöbbször -n, -ian, -i vagy -ese végződéssel képezzük.
   -n: American, German, Russian
   -ian: Canadian, Iranian, Norwegian, Hungarian
   -ish: British, English, Irish, Spanish, Turkish, Danish
   -i: Iraqi, Pakistani
   -ese: Chinese, Japanese, Taiwanese

Kivételek:
Czech, Dutch, French, Swiss

Slide 34 - Slide

Can you complete the sentences?

Slide 35 - Slide

Tomasz is from _____. He speaks Polish.

Slide 36 - Open question

Ove and Astrid speak _____. They are from Sweden.

Slide 37 - Open question

Heidi and Johann speak Dutch. They live in the _____.

Slide 38 - Open question

Enrique is from Mexico. He speaks _____.

Slide 39 - Open question

Jeopardy game

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Goodbye!

Slide 42 - Slide