uitscheidingsstelsel

Uitscheiding

 Uitscheiding via de nieren
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Uitscheiding

 Uitscheiding via de nieren

Slide 1 - Slide

Vandaag leer je:
- bouw van de nieren,
- functie van de nieren: filteren van je bloed, 
- twee processen spelen een rol:
> ultrafiltratie
> terugresorptie

Slide 2 - Slide

Bouw van de nier

Nier is opgebouwd uit vier duidelijk te onderscheiden onderdelen:

 • Nierkapsel
 • Nierschors 
 • Niermerg 
 • Nierbekken

Bijnier = hormoonklier die bovenop elke nier ligt

Slide 3 - Slide

Vorming van urine

Lichaam van Malpighi

Door bloeddruk wordt deel van het bloed uit glomerulus (opgerold kluwen slagader) in de holte van het kapsel van Bowman  geperst: Ultrafiltratie


Vocht in kapsel van Bowman: voorurine.

Voorurine bevat:

water/glucose/aminozuren/opgeloste zouten/afvalstoffen

Voorurine bevat geen:

grote bloedeiwitten/bloedcellen/bloedplaatjes

Slide 4 - Slide

Vorming urine

In een niereenheid (nefron) wordt urine gevormd.


De ultrafiltratie --> vorming van voorurine in kapsel van Bowman


Terugresorptie heropname bruikbare stoffen in het bloed: lis van Henle, verzamelbuis, tubulus
Slide 5 - Slide

Vorming urine

De urine vorming hangt af van een aantal factoren:

 • De hoeveelheid opgenomen vocht.
 • De hoeveelheid opgenomen zouten.
 • De hoeveelheid vocht en zouten die je verliest door transpiratie.

Slide 6 - Slide

Urine

Elke dag produceer je  ±180 liter voorurineNa terugresorptie blijft er maar 1% voorurine over: 1,5 - 2L urine.


Ong. 178L water, 1,5kg keukenzout en 270gr glucose teruggeresorbeerd. 

Slide 7 - Slide

Urinewegen

Urine sijpelt vanuit de verzamelbuizen in de nierkelken.

Hier beginnen de urinewegen.

De volgende organen maken deel uit van de urinewegen:

 • Nierkelken
 • Nierbekken
 • Twee urineleiders
 • Urineblaas
 • Plasbuis

Slide 8 - Slide

Urineblaas (vesica urinae)


Slide 9 - Slide

Nieren en urinewegen bs 7

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Nieren

Taak van de nieren:

 • Afvalstoffen verwijderen uit het bloed (uitscheiding).

 • Door nierslagader -> zuurstofrijkbloed naar de nieren. Bloed bevat afvalstoffen van veel organen.


Slide 12 - Slide

Doorbloeding nieren

Per minuut stroomt er ruim 1 liter bloed door de nieren.

Slide 13 - Slide

Nier bestaat uit:
- Nierschors
- Niermerg
- Nierbekken

Nierschors en niermerg verwijderen afvalstoffen en overtollig water -> urine


Slide 14 - Slide

Het merg heeft uitstulpingen. Daarzin zitten verzamelbuisjes waarmee de urine naar de nierbekken kan worden vervoerd. 

Slide 15 - Slide

Nierbekken is een holte waarin urine zit en wordt via de urineleider naar de urineblaas afgevoerd. 

Slide 16 - Slide

Urine gaat via de urineleiders van de nieren naar de urineblaas.

Slide 17 - Slide