Hoofdstuk 10. Je verandert - Paragraaf 10.1 Opgroeien

Mevrouw Reemer 
 • Mevrouw Reemer > afkorting RMR
 • M&G, biologie
 • f.reemer@vechtdalcollege.nl
 • Zwolle
1 / 37
next
Slide 1: Slide
Biologie / VerzorgingMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 75 min

Items in this lesson

Mevrouw Reemer 
 • Mevrouw Reemer > afkorting RMR
 • M&G, biologie
 • f.reemer@vechtdalcollege.nl
 • Zwolle

Slide 1 - Slide

Hoe was jullie vakantie? Wat heb je allemaal gedaan?

Slide 2 - Open question

Verwachtingen
- Wat ik van jullie verwacht:
 • Spullen voor elkaar (etui met pen, potlood, gum en kleurtjes, liniaal)
 • Iets vergeten? Zeg dat aan het begin van de les.
 • Als iemand aan het woord is luister je.
 • Aantekeningen maken

- Wat jullie van mij verwachten:

Slide 3 - Slide

Wat verwachten jullie
van mevrouw Reemer?

Slide 4 - Mind map

Wat hebben jullie de afgelopen maanden allemaal behandeld met mevrouw Meerholz?

Slide 5 - Open question

De methode
Nectar – Digitaal
Tekstboek en werkboek op iPad
Scores bijhouden
Veel ondersteunend materiaal – oordopjes mee!


Hoe gaan we ermee werken:
Magister inloggen en methode aanklikken
Theorie met opdrachten en practicum wisselen

Slide 6 - Slide

Baby
Peuter
Kleuter
(school)kind
Puber
Jongvolwassene
Volwassene
Oudere

Slide 7 - Drag question

Leerdoelen
- Je leert hoe je groeit;

- Je leert hoe je verandert tijdens je leven.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Levensfasen
Levensfasen zijn perioden in een mensenleven waarin je lichamelijk en geestelijk verandert.

De levensfasen zijn: 
- Baby (0-1,5 jaar)
- Peuter (1,5-4 jaar)
- Kleuter (4-6 jaar)
- Kind (6-12 jaar)
- Puber (12-17 jaar)
- Jongvolwassene (17-21 jaar)
- Volwassene (21-60 jaar) 
- Oudere (60 jaar en ouder)

Slide 10 - Slide

Ontwikkeling
Lichamelijke ontwikkeling: verandering van je lichaam en daarmee verandering van wat je kunt

Geestelijke ontwikkeling: verandering van je hersenen en daarmee verandering van je denken

Slide 11 - Slide

Wat is NIET een voorbeeld van lichamelijke ontwikkeling?
A
Dingen vast kunnen pakken
B
Sterkere spieren krijgen
C
Leren praten
D
Kunnen lopen

Slide 12 - Quiz

Waardoor verander je?
Je lichaam verandert door hormonen
Hormonen zijn regelstoffen die berichten doorgeven.


Slide 13 - Slide

Waardoor verander je?
Hormonen worden gemaakt door hormoonklieren.
De belangrijkste is de hypofyse


Slide 14 - Slide

Waardoor verander je?
Hypofyse geeft hormonen af aan het bloed
Hormonen gaan naar alle organen, maar werken alleen op de plek waar het nodig is

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Hypofyse
Hormoon
Hormoon
Bloed

Slide 17 - Drag question

Hoe groei je?
Cellen in organen gaan zich delen
Dat heet celdeling
Daarna gaan de cellen groeien
Dat heet celgroei

Celdeling en celgroei wordt geregeld door het groeihormoon

Slide 18 - Slide

Stel je hebt 1 cel. Deze cel deelt zich elke 10 minuten. Hoeveel cellen heb je dan na 1 uur?

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Slide

Groeispurt
In de puberteit worden er veel groeihormonen aangemaakt.
Daardoor groei je een tijdje sneller --> groeispurt

Slide 21 - Slide

Groeischijven 
In de uiteinden van lange botten zitten groeischijven van kraakbeen

In de groeischijven delen de cellen zich, waardoor de botten langer worden.

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Heb jij de groeispurt al gehad?
A
Ja
B
Nee
C
Ik zit er nu middenin

Slide 24 - Quiz

Vertel in je eigen woorden wat er gebeurt in de afbeelding hieronder (bron 5 blz 13)

Slide 25 - Open question

Mannen vs. Vrouwen
Mannen zijn langer dan vrouwen, doordat:
 1. De groeispurt bij jongens later begint. 
 2. De groei tijdens de groeispurt sneller gaat. 
 3. De groeispurt langer duurt.

Groeien = Het langer en zwaarder worden van een organisme.

Ontwikkeling = Verandering in de bouw van een organisme.

Slide 26 - Slide

Wat vind je (nog) lastig?
Waar wil je extra uitleg over?

Slide 27 - Open question

Aan het werk
Hoofdstuk 10. Je verandert
Paragraaf 10.1 Opgroeien
Maken opdracht 1 t/m 17 (blz. 9 t/m 15)

BEN JE KLAAR?
Samenvatten paragraaf 10.1of www.biologiepagina.nl 
(maak een begrippenlijstje of ga oefenen)
timer
10:00

Slide 28 - Slide

Hoe groei je?
Cellen in organen gaan zich delen
Dat heet celdeling
Daarna gaan de cellen groeien
Dat heet celgroei

Celdeling en celgroei wordt geregeld door het groeihormoon

Slide 29 - Slide

Wat is ontwikkeling?
A
Het groter en zwaarder worden van een organisme
B
Een groeispurt
C
Een vlinder
D
Verandering in de bouw van een organisme

Slide 30 - Quiz

Hoort het bij lichamelijke of geestelijke ontwikkeling?

De baby herkent zijn oma.
A
geestelijk
B
lichamelijk

Slide 31 - Quiz

Veranderingen in de bouw van een organisme noem je:
A
kieming
B
ontwikkeling
C
aanpassing
D
wijziging

Slide 32 - Quiz

Wat is jouw volgende levensfase?
A
kind
B
adolescent
C
puber

Slide 33 - Quiz

In welke levensfase leer je lezen, schrijven en rekenen?
A
peuter
B
kleuter
C
schoolkind
D
puber

Slide 34 - Quiz

Wat hoort bij geestelijke ontwikkeling?
A
gevoelsleven
B
groeien
C
levenscyclus
D
metamorfose

Slide 35 - Quiz

Tijdlijn van je leven

Slide 36 - Slide

Aan het werk
Hoofdstuk 10. Je verandert
Paragraaf 10.1 Opgroeien
Maken opdracht 1 t/m 17 (blz. 9 t/m 15)

BEN JE KLAAR?
Samenvatten paragraaf 10.1of www.biologiepagina.nl 
(maak een begrippenlijstje of ga oefenen)
timer
10:00

Slide 37 - Slide