Actuele ontwikkelingen jeugdzorg

Programma 
 • Lesdoelen
 • Stukje geschiedenis :) 
 • Actuele ontwikkelingen
 • Opdracht
 • Afsluiting 
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 22 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Programma 
 • Lesdoelen
 • Stukje geschiedenis :) 
 • Actuele ontwikkelingen
 • Opdracht
 • Afsluiting 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
 • Je kent de geschiedenis van het ontstaan van de jeugdzorg
 • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Een stukje geschiedenis.. 
In 1874 is de bescherming van kinderen bij wet vastgelegd. 
 • Hoe heette deze wet?
 • Wat werd hier in vastgelegd? 


Slide 3 - Slide

In 1874 moet de Kinderwet van Samuel van Houten hier verbetering in brengen. De wet, geïnitieerd door het liberale kamerlid Van Houten, verbiedt fabrieksarbeid voor kinderen onder de twaalf. Zij mogen nog wel thuis en op het veld werken. Oudere kinderen zijn daarmee niet aan werken ontsnapt.
1901 
Ongeveer 25 jaar later volgde er nog een wet. 
 • Welke wet was dit?  Wat was er via deze wet geregeld? 
In 1900 volgde de wet op de leerplicht. Door deze wet moesten kinderen van 6 tot 12 jaar verplicht onderwijs volgen. Veel mensen waren het hier niet mee eens. Er was veel armoede. 

Slide 4 - Slide

Vanaf 1901 moeten alle kinderen van zes tot twaalf jaar naar school.
Jeugdzorg
 • 1980: alle hulp betaald en geregeld via 'het Rijk' (overheid) 
 • 1989: Wet op de Jeugdhulpverlening (regionaal).
 • 1994: jeugdhulp versnipperd, kwaliteit indicaties
    onvoldoende. Verbetering objectieve indicaties, betere hulp. 
 • 1996: bureau Jeugdzorg (consultatie, advies, ambulante hulp,
    indicatiestelling)
  als netwerkorganisatie, waarin lokale instellingen,
    jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugd-ggz samenwerken. 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wet op de jeugdzorg (2005) 
 • Regeling van de aanspraak op, toegang tot en bekostiging van de jeugdzorg. 
 • Bureau jeugdzorg geeft indicatiebesluiten af voor de jeugdhulp, de jeugd-ggz en LVB. 
 • Het verzorgt civielrechtelijke plaatsing in justitiële jeugdinrichtingen. 
 • Taken in het kader van maatregeluitvoering, jeugdreclassering en
   het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. 
 • Het bureau krijgt beperkte mogelijkheden om ambulante zorg te bieden.

De indicaties worden gefinancierd vanuit het Rijk door de WLZ en de AWBZ. Bureau Jeugdzorg vraagt de indicaties aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
In 2007 werden de gemeentes verantwoordelijk voor de preventie in de jeugdhulp. Hun taken zijn: 
 • Informatie en advies geven
 • Signalering en toeleiding naar hulp 
 • Pedagogische hulp (licht ambulante hulp)
 • Coördinatie van zorg.

Andere zorg werd nog gefinancierd door het Rijk (de WLZ en de AWBZ). 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Vanaf 2011 'Transitie jeugdzorg' 
 • Waarom een transitie? 
 • Wat zou deze transitie inhouden?  
Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Uitgaan van eigen kracht, het netwerk. Hulp moet dichterbij de gezinnen. Gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en het verstrekken van indicaties. 

Slide 8 - Slide

Vanaf 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van het Rijk en de provincies overgedragen aan de gemeenten. Dit wordt de transitie van de jeugdzorg genoemd. De landelijke en provinciale kaders die we nu kennen, verdwijnen na de overheveling naar gemeenten.
Jeugdwet (2015) 
Doel van de jeugdwet: de zorg en hulp dichter bij het gezin organiseren. 

Zorg is beter bereikbaar, dichter bij gezin, hierdoor kan hulp sneller ingezet worden. 


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Jeugdhulp gefinancierd door de gemeente 
 • Jeugdhulp zonder verblijf
 • Jeugdhulp met verblijf 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

 • Veel verschillende nieuwe initiatieven
 • Integraal, eigen kracht 
 • Gemeente geven beleid op eigen wijze
    vorm 

 • Opdracht: kies je een gemeente. Kijk op 
   hun website: hoe is de jeugdhulp   georganiseerd? 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

 • Zo laag mogelijke prijs, zoveel mogelijk zorg
 • Gemeentes onvoldoende geschoold
 • Groot verschil in gemeentes  
 • Geld gemeente op? geen zorg.  
 • Overheid blijft bezuinigen op jeugdhulp. 
 • In 2020 1,5 miljard tekort. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Jeugdzorg
Verzamelnaam voor alle vormen van hulp in de jeugdhulpverlening 

Jeugdhulp + jeugdbescherming + jeugdreclassering = jeugdzorg 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Jeugdbescherming- en reclassering 
 • Gefinancierd door gemeente d.m.v. jeugdwet 
 • Samen met jeugdhulp vormt dit de jeugdzorg Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Jeugd-bescherming 
"Als ouders niet in staat blijken hun kind een gezonde en veilige opvoeding te bieden en vrijwillige hulp afwijzen, kan een kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen."

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Jeugd
bescherming 
 • Gedwongen (opgelegd door rechter) 
 • Andere hulpverlening niet toereikend 
 • Sprake van een bedreigde ontwikkeling kind (door kind- en/of ouder factoren) 

Voorbeeld bedreigde ontwikkeling? 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

2022 
 • Zorg onder druk (voor Savanna, ná Savanna)
 • Gesloten jeugdzorg

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Link

This item has no instructions

Slide 21 - Link

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions