Blok 2 les 3 a Methoden van observeren

Verschil Kwalitatief-Kwantitatief
                                                     Kwa·li·ta·tief  
                      wat de kwaliteit betreft: kwalitatief goed (HOE?)

                                                    Kwan·ti·ta·tief  
                           volgens de hoeveelheid (HOEVEEL?)


1 / 10
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Verschil Kwalitatief-Kwantitatief
                                                     Kwa·li·ta·tief  
                      wat de kwaliteit betreft: kwalitatief goed (HOE?)

                                                    Kwan·ti·ta·tief  
                           volgens de hoeveelheid (HOEVEEL?)


Slide 1 - Slide

Kwalitatief observeren
Het gaat vooral om de vraag hoe het gedrag eruit ziet
bijv. onrustig, storend, onopvallend, etc.

Je schrijft tijdens de observatie al het gedrag van het kind op.
 
Waardoor is jouw leerling tijdens de taalles zo onrustig? Je beschrijft de situatie heel nauwkeurig.

Slide 2 - Slide

Voorbeeld 1 van een kwalitatieve observatiemethode:
Intervalobservatie:
Kiezen:    wanneer je een idee hebt wat de reden is van bepaald gedrag, maar nog twijfelt.

Een observatie waarbij je met tussenpozen waarneemt.
Bijv. 3 min. wel / 10 min. niet / 3 min. wel / etc... (zie blz. 227)
Slide 3 - Slide

Voorbeeld 2 van een kwalitatieve observatiemethode:
Logboek:
Kiezen: Als het gedrag dat je wilt observeren steeds in een specifieke situatie voorkomt.

Een soort dagboek.

Bijv. elke dag tijdens buitenspelen observeren.


Slide 4 - Slide

Kwantitatief observeren
Hierbij gaat het vooral om hoe vaak het gedrag voorkomt.

Je telt de gedragingen in een bepaalde periode.
Je kijkt bijvoorbeeld naar hoe vaak leerling X door de leerkracht heen praat tijdens de uitleg.

8.3 Methoden van observeren

Slide 5 - Slide

Voorbeeld 1 van een kwantitatieve observatie methodes:
Tijdsteekproef:
Op vaste momenten noteren wat er gebeurt (zie vb blz. 228)


8.3 Methoden van observeren

Slide 6 - Slide

Voorbeeld 2 van een kwantitatieve observatie methodes:
Checklist:
Van te voren een lijst maken (zie vb blz. 229)


8.3 Methoden van observeren

Slide 7 - Slide

Voorbeeld 3 van een kwantitatieve observatie methodes:
Categorieënmethode:
Gedrag noteren dat op elkaar lijkt (zie vb blz. 230)


8.3 Methoden van observeren

Slide 8 - Slide

Vraag:
Waar ging het bij kwantitatief observeren ook alweer om?

Vraag:
Wie heeft een voorkeur voor één van deze drie observatiemethodes? 
                

8.3 Methoden van observeren

Slide 9 - Slide

Welke zin is waar?
A
Een kwantitatieve observatie gaat om hoe ziet het gedrag eruit.
B
Een kwalitatieve observatie gaat om hoe ziet het gedrag eruit.

Slide 10 - Quiz