Dementie

Dementie
1 / 28
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Dementie

Slide 1 - Slide

Wat wil je leren/weten?

Slide 2 - Mind map

Dementie
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.

Slide 3 - Slide

Herkennen en symptomen
De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Het valt op dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite om te onthouden welke dag het is, of wordt sneller boos.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Link

Soorten dementie
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid.
De meest voorkomende soorten dementie zijn:
 • Ziekte van Alzheimer
 • Vasculaire dementie
 • Frontotemporale dementie
 • Lewy body dementie

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Ziekte van Alzheimer
In het begin van de ziekte van Alzheimer zijn de verschijnselen vaak niet duidelijk aanwezig. De verschijnselen worden duidelijker naarmate de dementie erger wordt. Sommige mensen met alzheimer gaan snel achteruit. Anderen hebben nog lang een redelijk gewoon leven.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Symptomen alzheimer
Veelvoorkomende symptomen van alzheimer:
 • Geheugenstoornissen
 • Moeite met alledaagse handelingen
 • Veranderingen in karakter en gedrag
 • Problemen met taal

Slide 12 - Slide

Vasculaire dementie
Vasculaire dementie is een van de meest voorkomende soorten dementie. Problemen in de doorbloeding van de hersenen veroorzaken deze ziekte. Bij één op de zes mensen met dementie is vaatschade de hoofdoorzaak. Dan spreken we van vasculaire dementie. Nog veel vaker komt vaatschade in de hersenen naast andere oorzaken van dementie voor.

Slide 13 - Slide

Symptomen vasculaire dementie
Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van het hersengebied dat beschadigd is geraakt.
Wat opvalt is dat men langzamer gaat denken, spreken en handelen.
Men kan zich moeilijker concentreren en moeilijker meerdere dingen tegelijk doen.
Naast de geestelijke achteruitgang kan iemand ook lichamelijke verschijnselen hebben, zoals wankeler of langzamer lopen.
Ook kan bijvoorbeeld verlamming, of gevoelsverlies ontstaan.

Slide 14 - Slide

Frontotemporale dementie
Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie. Een van de meest opvallende kenmerken van frontotemporale dementie is dat deze ziekte al op relatief jonge leeftijd voorkomt. Het grootste deel van de mensen die de ziekte krijgt, is tussen de 40 en 60 jaar. Op jonge leeftijd is het -op de ziekte van Alzheimer na- de meest voorkomende vorm van dementie.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Symptomen FTD
Wat de eerste kenmerken van FTD zijn, is afhankelijk van waar de hersenen beschadigd zijn. Er zijn drie verschillende varianten van FTD. Je herkent deze varianten als eerste aan gedragsveranderingen, veranderingen in spraak of problemen met bewegen. Geheugenproblemen volgen vaak pas in een later stadium.

Slide 17 - Slide

Lewy body dementie
Lewy body dementie is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang. Ook heeft iemand met Lewy body dementie vaak verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Denk aan tremoren (beven van lichaamsdelen zoals handen), stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Slide

Downsyndroom en alzheimer
Veel mensen met Downsyndroom krijgen de ziekte van Alzheimer. Vaak al op relatief jonge leeftijd. Het is moeilijk om onderscheid te maken tussen normale veroudering en een beginnende dementie. Bovendien maakt de bestaande verstandelijke beperking het moeilijker om het begin van de ziekte van Alzheimer te herkennen.

Slide 21 - Slide

Erfelijke factor
Mensen met Downsyndroom hebben een extra chromosoom 21. Op dit chromosoom zit een gen dat verband houdt met de ziekte van Alzheimer. Dit gen zorgt voor de aanmaak van het zogenaamde amyloid voorloper eiwit. Door de extra kopie van dit gen wordt er meer eiwit gemaakt. Daardoor ontstaat er ook een grotere hoeveelheid amyloid-beta eiwit, dat zich op kan hopen in de hersenen. In de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer zijn veel van deze zogenaamde plaques aanwezig.

Slide 22 - Slide

Verschijnselen
De eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer bij mensen met Downsyndroom zijn meestal:
 • geheugenproblemen;
 • minder actief en sneller vermoeid zijn;
 • traagheid in denken en doen.

Slide 23 - Slide

Verschijnselen
Wanneer de ziekte erger wordt, treden de volgende verschijnselen op:

 • minder interesse voor allerlei zaken;
 • sufheid overdag;
 • achteruitgang van de activiteiten van het dagelijks leven;
 • minder verstaanbaar spreken;
 • oriëntatieproblemen;
 • moeite om nieuwe informatie te onthouden;
 • moeite met bewegen en onzekere motoriek.

Slide 24 - Slide

Verschijnselen
In een later stadium verergeren de symptomen. Degene krijgt:

 • oriëntatie- en geheugenstoornissen;
 • taalverlies;
 • moeite met handelingen die eerst moeiteloos gingen (apraxie);
 • problemen met het herkennen van bijvoorbeeld voorwerpen en geluiden;
 • epileptische verschijnselen;
 • problemen met slikken;
 • incontinentie.

Slide 25 - Slide

Diagnostiek
Vaak zijn er bij mensen met een verstandelijke beperking weinig gegevens over hoe iemand vroeger functioneerde. Dit maakt het moeilijker om de diagnose dementie te stellen. De bestaande verstandelijke beperking zorgt ervoor dat het sluipende begin van dementie vaak niet snel wordt opgemerkt.

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Link

MMSE
https://meetinstrumentenzorg.nl/wp-content/uploads/instrumenten/MMSE-form.pdf 

Slide 28 - Slide