Psychogeriatrische aandoeningen les

Inhoud van de les
Terugblik vorige les (Parkinson)
Lesdoelen
Introductie dementie (algemeen)
Uitleg opdracht
Werken/uitvoeren opdracht
Lesdoelen

1 / 37
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 37 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Inhoud van de les
Terugblik vorige les (Parkinson)
Lesdoelen
Introductie dementie (algemeen)
Uitleg opdracht
Werken/uitvoeren opdracht
Lesdoelen

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Na afloop van de les kan je als student.....

 • de 4 fases van dementie benoemen
 • 3 meest bekende vormen van dementie uitleggen
 • het verschil tussen de 3 meest bekende vormen van dementie benoemen

Slide 2 - Slide

Dementie

Slide 3 - Slide

Wat weet je over dementie?

Slide 4 - Mind map

Dementie 
 • Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen, ook wel dementiesyndroom genoemd, waarbij de hersenen niet meer in staat zijn om informatie goed te verwerken. Er zijn ruim 50 hersenziekten die kunnen bijdragen aan  het krijgen van dementie.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Oorzaken dementie 
 • Slechte leefstijl (roken, alcohol, ongezond eten)
 • leeftijd 
 • erfelijkheid  
 • roken vergroot de kans op de ziekte van Alzheimer met ongeveer 45%!

Slide 7 - Slide

Vormen van dementie
 • Ziekte van Alzheimer
 • Vasculaire dementie
 • Frontotemporale dementie (FTD)
 • Lewy-body-dementie
 • Ziekte van Korsakov
 • Ziekte van Parkinson
 • Ziekte van Creutzfeldt-Jacob (CJD)

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Verschijnselen
 • Geheugenverlies
 • Desoriëntatie in tijd, plaats en/of persoon
 • Afasie (taalproblemen)
 • Apraxie (problemen met handelingen)
 • Agnosie (herkenningsproblemen)
 • Decorumverlies (fatsoenverlies)

Slide 10 - Slide

Fasen van dementie


 • Fase 1: Bedreigde ik (begeleidingsniveau)
 • Fase 2: Verdwaalde ik (verzorgingsniveau)
 • Fase 3: Verborgen ik (verzorgings/verpleegniveau)
 • Fase 4: Verzonken ik (verpleegniveau)

Slide 11 - Slide

Behandeling dementie
Helaas is er nog geen adequate medische behandeling!

Veel onderzoek naar medicatie.

Veel bewegen zorgt voor stimuleren van de bloedsomloop 

Slide 12 - Slide

Opdracht
 • We maken drie groepen
 • Per groep ga je een filmpje bekijken en vragen   beantwoorden hiervoor heb je 15 min. de tijd
 • Wanneer de vragen beantwoord zijn geef je een   terugkoppeling aan de hele klas van de antwoorden   hiervoor heb je 5 min. de tijd
 • De opdracht krijg je op papier

Slide 13 - Slide

Alzheimer
• Wat gaat er mis met de eiwitten in de            hersenen bij de ziekte van Alzheimer?
• Wat is het gevolg van deze processen in        de hersenen?
• Welk gebied is meestal als eerste aangedaan en welke gevolgen heeft dat?
• Beschrijf de symptomen van de aantasting    bij de - Temporaalkwab
            - Frontaalkwab
            - Pariëtaalkwab

Slide 14 - Slide

Vasculaire dementie
• Wat gebeurt er bij vasculaire            dementie in de hersenen?
• Welke symptomen kunnen              voorkomen bij vasculaire                  dementie?
• Hoe is het beloop bij vasculaire 
  dementie?
• Wat zijn de risico factoren bij 
  vasculaire dementie?

Slide 15 - Slide

Frontotemporale dementie
• Wat gebeurt er in de hersenen bij    frontotemporale dementie (FTD)?
• Wat zijn verschijnselen bij 
  functiestoornis van de                      frontaalkwab?
• Hoe ontstaat vergeetachtigheid        bij FTD?
• Wat is het verloop van FTD?

Slide 16 - Slide

Even weer terug naar de lesdoelen
Na afloop van de les kan je als student:.....

 • de 4 fases van dementie benoemen
 • 3 meest bekende vormen van dementie uitleggen
 • het verschil in de 3 meest bekende vormen van dementie benoemen

Slide 17 - Slide

Dank jullie wel!

Nog Tips of Tops naar aanleiding 
van deze les?

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Ziekte van Alzheimer
Bij 60 tot 70% van de mensen met 
verschijnselen van dementie is de 
ziekte van Alzheimer de oorzaak


- Ophopingen van bepaalde eiwitten  (zgn. Plaques) in de                   hersenen tussen de  hersencellen, zenuwcellen gaan kapot

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Verschijnselen Alzheimer

 • Afasie: Moeite met het vinden van de juiste woorden
 • Agnosie: moeite met herkennen van voorwerpen/geluiden
 • Apraxie: Moeite met praktische handelingen
 • Uitvoerende functies verstoord: abstract denken (bv rekenen)

Slide 23 - Slide

Vasculaire dementie

 • Ontstaat door stoornissen in de doorbloeding van de hersenen.
 • De oorzaak is meestal ziekte van hart en bloedvaten

 • Vaak hebben zorgvragers in het verleden chronische hoge bloeddruk, diabetes of een herseninfarct gehad

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Verschijnselen vasculaire dementie
 • Cognitieve stoornissen zie je eerder dan geheugen                      stoornissen
 • Vaker depressies omdat de zv zich lang bewust blijft van zijn    achteruitgang
 • Grilliger verloop
 • Combinatie van geestelijke/lichamelijke achteruitgang

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Lewy-bodydementie
Lewy-bodydementie: Door de gehele hersenen heen worden abnormale eiwitneerslagen gevonden in een typische vorm (lewy -lichaampjes). De arts die deze het eerst beschreven heeft, heette Lewy. 

Verschijnselen:
 • Wisselende verwardheid en hallucinaties  
 • Verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals tremoren (beven).
 • Depressie 

Slide 29 - Slide

Frontaalkwabdementie
Bij deze vorm van dementie zijn de frontale of voorkwab van de hersenen gekrompen door het afsterven van hersencellen tgv een defect gen..

Kenmerken:
 • Begint op jonge leeftijd (meestal tussen 50 en 60 jaar)  
 • Persoonlijkheidsveranderingen (extravert of juist terugtrekken)  
 • Onbeleefd, ongeduldig, egoïstisch of agressief gedrag  
 • Spraakproblemen of geheel verlies van spraak  

Slide 30 - Slide

Begeleiding 

In het boek worden vormen van begeleiden verteld, zoals reminiscentie individueel of in de een groep en belevingsgerichte benadering.
Onderstaande video (duur 17 min.)  geeft mooi de praktijk weer..........

Slide 31 - Slide

Dementie/verstandelijke handicap
Het herkennen van dementie is bij mensen met een verstandelijke beperking niet eenvoudig. 
Het risico bestaat daarom ook dat begeleiders, gedragsdeskundigen of naasten het veranderende gedrag verkeerd verklaren
Zo wordt weleens onterecht gedacht aan een depressie of een spannende gebeurtenis. Maar gedrag kan ook toegeschreven worden aan dementie, terwijl er een heel andere oorzaak is bijvoorbeeld een niet goed werkende schildklier of een verslechtering van het zicht.

Slide 32 - Slide

Verschijnselen bij mensen met een verstandelijke
handicap?
 • Feitelijk zijn de verschijnselen van dementie bij mensen met een verstandelijke handicap niet anders
dan bij normaal begaafden.

 • Sommige mensen met een verstandelijke handicap hebben bepaalde vaardigheden echter nooit gehad. Bij andere
vaardigheden hebben zij altijd ondersteuning gehad
Achteruitgang in vaardigheden zijn daarom lastig op te merken.

Slide 33 - Slide

 • Sneller geïrriteerd zijn, ineens niet meer naar vaste activiteiten willen, zich steeds meer terugtrekken, passiever worden, of steeds vaker moeite hebben met dagelijkse taken. Dit zijn voorbeelden van gedragingen die kunnen wijzen op (beginnende) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Slide 34 - Slide

 Dementie bij mensen met een verstandelijke
handicap te testen
De testen die beschikbaar zijn voor normaal begaafde mensen zijn niet te gebruiken voor mensen meteen verstandelijke handicap. De vragen en getoetste vaardigheden zijn veelal niet op hen van toepassing.

Voor mensen met een verstandelijke handicap zijn daarom speciale testen beschikbaar. In Nederland is de NETOL (Neuropsychologische testserie voor oudere licht verstandelijk gehandicapten)11 voormensen met een lichte verstandelijke handicap geschikt. Voor mensen met een matige en (zeer) ernstige verstandelijke handicap is de DSVH (Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap) geschikt, dit is een gedragsobservatieschaal

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

Slide 37 - Video