Les 1 - Wat is een licht verstandelijke beperking

Cursus LVB 
 • Online lessen (teams) 
 • Kennistoets (toetsweek) 
 • Weekrooster (sharepoint)
 • Opdrachten (sharepoint) 
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Cursus LVB 
 • Online lessen (teams) 
 • Kennistoets (toetsweek) 
 • Weekrooster (sharepoint)
 • Opdrachten (sharepoint) 

Slide 1 - Slide

Programma 
 • Quiz: wat weten we al? 
 • Theorie 
 • Huiswerk: video 'net ff anders'
 • Afsluiting les 

Slide 2 - Slide

1. Hoe hoog is de IQ-score van een cliënt met een licht verstandelijke beperking?
A
De IQ score ligt tussen de 80 en de 90.
B
De IQ score ligt tussen de 90 en 100.
C
De IQ score ligt tussen de 50 en 75.
D
De IQ score ligt tussen de 75 en 80.

Slide 3 - Quiz

2. Cliënten met een LVB zijn beïnvloedbaar.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

3. Cliënten met een LVB worden vaak overschat omdat je niet altijd aan hun kunt zien dat zij een beperking hebben.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

4. Cliënten met een LVB kun je praktische vaardigheden aanleren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

5. Cliënten met een LVB voelen zich vaak onbegrepen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

Diagnose 
 • DSM-IV 
 • IQ-score tussen 50-75 
 • Beperking vanaf geboorte, voor 18e levensjaar 
 • 70 - 85 = zwakbegaafd (geen LVB) 

Slide 8 - Slide

Kenmerken 
 • Niet alleen een lager IQ 
 • Meerdere beperkingen in het algehele functioneren

Slide 9 - Slide

Functioneren op verstandelijk gebied 
 • Kunnen onvoldoende abstract denken, problemen oplossen, leren van ervaringen, complexe ideen vorm geven 
 • Beperkt werkgeheugen aanwezig: informatie verwerken gaat langzamer, onthouden gaat moeilijker. 
 • Beperking in de executieve functies (plannen, organiseren, gevoelens beheersen, concentratie, reflecteren op gedrag) 


Slide 10 - Slide

Taal ontwikkeling
 • Vertraagde spraak- en taalontwikkeling. Beperkte woordenschat. 
 • Taalbegrip laag, taalgebruik hoog (overschatting)

Slide 11 - Slide

Functioneren op sociaal gebied
 • Moeite om emoties bij zichzelf en anderen te herkennen en zich in emoties van anderen te verplaatsen 
 • Moeite om een situatie in te schatten en gepast te reageren 
 • Moeite intenties anderen in te schatten (goedgelovig) 

Slide 12 - Slide

Motorisch gebied
 • Korte spanningsboog
 • Praktische vaardigheden 
 • 'Gewone' lichamelijke ontwikkeling 

Slide 13 - Slide

Emotioneel gebied 
 • Laag zelfbeeld
 • Overschat eigen kunnen
 • Goedgelovig
 • Onbegrepen voelen 
 • Schaamte 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Opdracht 
 • Video 'net ff anders' + opdracht 

Opdracht staat op sharepoint in het mapje 'LVB'. Neem ingevulde opdracht mee naar volgende les. 

Slide 16 - Slide

Afsluiting 
 • Vragen? 
 • Tot volgende week :) 

Slide 17 - Slide