Verkeersquiz

1 / 13
next
Slide 1: Slide
WOLager onderwijs

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Waarom is het belangrijk om een fluohestje te dragen?
A
Omdat juf Paulien het vraagt
B
Omdat het cool is
C
Omdat je dan zelf iedereen goed kan zien.
D
Voor de zichtbaarheid

Slide 2 - Quiz

EEN KOPTELEFOON DRAGEN HEEFT GEEN INVLOED OP MIJN VEILIGHEID IN HET VERKEER

Slide 3 - Poll

Hier mag je NIET fietsen.
Hier begint de autosnelweg.
Hier begint een woonerf.
Hier moet je fietsen.
Je moet naar links.
Opgepast! Er is een school in de buurt.
Opgepast! Je komt aan verkeerslichten.
Je mag NIET naar rechts.

Slide 4 - Drag question

Wat is de betekenis van dit verkeersbord?
A
Stop altijd! Je moet voorrang verlenen
B
Iedereen moet hier stoppen voor jou
C
Verboden in te rijden, je mag deze straat niet in

Slide 5 - Quiz

Wat is de betekenis van dit verkeersbord?
A
Hier moet ik verplicht hand in hand lopen
B
Voetpad: Je moet hier lopen
C
Hier mogen alleen ouders met hun kinderen lopen

Slide 6 - Quiz

Wat betekenen deze
verkeersborden?
A
Fietsers en brommers moeten hier naar links rijden.
B
Iedereen moet naar links behalve fietsers en bromfietsen.
C
Het fietspad maakt een bocht naar links.

Slide 7 - Quiz


A
let op, een kruispunt met verkeerslichten
B
hier zijn verkeerslichten
C
let op, hier moet je oversteken
D
je mag niet op rood, geel of oranje gaan staan

Slide 8 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?
A
Je mag hier niet rechts rijden.
B
Je moet hier rechts rijden.
C
Je mag hier rechts rijden.
D
Er komt een daling aan.

Slide 9 - Quiz

Een fluovestje is zichtbaar vanaf ....
50 meter
35 meter
20 meter

Slide 10 - Drag question

Wat betekend dit bord?

A
Pas op !
B
Dit is een voorrangsweg
C
Voorrang verlenen
D
Gevaar!

Slide 11 - Quiz


A
Eerst de rode, dan de zwarte, dan de blauwe
B
Eerst de blauwe, dan de zwarte, dan de rode
C
Eerst de blauwe, dan de rode, dan de zwarte

Slide 12 - Quiz

Goed gedaan!


Slide 13 - Slide