2BL_ Thema 5| bs. 3 Variatie in genotype

Wat wordt er van jullie verwacht?
Doe je jas uit 

Pak je spullen op tafel 

Je telefoon weg 

Ga rustig zitten 
timer
2:00
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo lwoo, bLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat wordt er van jullie verwacht?
Doe je jas uit 

Pak je spullen op tafel 

Je telefoon weg 

Ga rustig zitten 
timer
2:00

Slide 1 - Slide

Thema 5| Erfelijkheid en evolutie

Basisstof 3: Variatie in genotypen

Slide 2 - Slide

Planning
  • Terugblik bs. 1+ 2
  • Uitleg bs. 3
  • Opdrachten maken 


Slide 3 - Slide

Leerdoelen
5.1.1 Je kunt benoemen dat alle cellen van je lichaam dezelfde erfelijke informatie bevatten.

5.1.2 Je kunt benoemen wat het genotype en het fenotype zijn.

Slide 4 - Slide

Welke begrippen ken je nog van de vorige lessen?

Slide 5 - Mind map

Zet de volgende woorden van groot naar klein: Gen, Celkern, DNA, Chromosoom, Cel

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

Lesdoelen
5.3.4 Je kunt omschrijven dat door geslachtelijke voortplanting variatie in genotypen ontstaat.

5.3.5 Je kunt omschrijven wat een mutatie is.

Slide 8 - Slide

Variatie?

Slide 9 - Slide

Hoe ontstaat de variatie?
1.Geslachtelijke voortplanting
Een nieuw organisme ontstaat door samensmelten van een eicel en een zaadcel.

23
23

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

3. Mutagene invloeden
Invloeden waardoor een mutatie kan ontstaan.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Hoe krijg je variatie in genotype?
A
Celdeling
B
Evolutie
C
Geslachtelijke voorplanting
D
Natuurlijke selectie

Slide 15 - Quiz

Wat is een mutatie?
A
Verandering in je fenotype
B
Is iemand die er anders uitziet. zoals een albino
C
Een ongecontroleerde celdeling
D
een plotselinge verandering in het genotype van een cel

Slide 16 - Quiz

Aan de slag! 
Wat ga je doen
Lezen en maken basisstof  1 t/m 3
Maken: opdrachten in de ELO

Dinsdag SO Thema 5 bs. 1 t/m 3.


timer
1:00

Slide 17 - Slide