H4.5 - Centrummaten

Centrummaten
1 / 15
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Centrummaten

Slide 1 - Slide

Lesdoel
Vandaag gaan we leren wat:
- Gemiddelde
- Gewogen gemiddelde
- Gemiddelde uit tabel
- Mediaan 
- Modus 
is

Slide 2 - Slide

Turftabel
Beelddiagram
staafdiagram
cirkeldiagram
Lijndiagram
Steel-bladdiagram

Slide 3 - Drag question

Gemiddelde
Gemiddelde cijfer krijg je door alle cijfers bij elkaar op te tellen en deze te delen door het aantal cijfers

Bijvoorbeeld:
Een klas heeft op een proefwerk de volgende cijfers gehaald:
5, 5, 6, 8, 9, 4, 7, 7, 6, 8, 8
Wat is het gemiddelde cijfer?
Tel alle cijfers bij elkaar op. Dit is: 73
Dit getal deel je door het aantal cijfers: dus 73:11=6,6
Het gemiddelde cijfer is in dit geval 6,6

Slide 4 - Slide

Gewogen gemiddelde

Slide 5 - Slide

Gewogen gemiddelde
5,8 * 2 + 7,1 * 3 + 6,8 = 39,7
39,7 / 6 = 6,6

Slide 6 - Slide

Gemiddelde uit tabel
Uit een tabel kun je ook 
een gemiddelde berekenen:

Slide 7 - Slide

Gesnapt?
m. oef. 48, pag. 164

5 minuten

Klaar? Huiswerk is 40, 41, 43, 46, 48, 51, 52, 54

Slide 8 - Slide

Mediaan
Het gemiddelde is een centrummaat. Een andere centrummaat is de mediaan.

De mediaan is het middelste getal. 
Belangrijk is dat de getallen dan wel op volgorde staan van klein naar groot.

Bij een even aantal getallen is er geen middelste getal.
De mediaan is dan het gemiddelde van de middelste twee getallen

Slide 9 - Slide

Mediaan 

Slide 10 - Slide

Modus
De modus is ook een centrummaat
De modus het het getal wat het meeste voorkomt

Slide 11 - Slide

Modus

Slide 12 - Slide

Gesnapt?
m. oef. 54, pag. 167

5 minuten

Klaar? Huiswerk is 40, 41, 43, 46, 48, 51, 52, 54

Slide 13 - Slide

Even samengevat
  • Gemiddelde: alles bij elkaar optellen en delen door het aantal cijfers
  • Gewogen gemiddelde: cijfer x het aantal keer dat het meetelt. Dit bij elkaar optellen en delen door het aantal keren dat alles meetelt
  • Gemiddelde uit een tabel: zie gewogen gemiddelde
  • Mediaan: het middelste getal
  • Modus: het getal dat het meest voorkomt

Slide 14 - Slide

Huiswerk
Voor 20 december

m. par. 4.4, oef. Klaar? 40, 41, 43, 46, 48, 51, 52, 54

Slide 15 - Slide