6.1 deel 2

Havo 4
6.1 Een wereldeconomie
Lesdoelen:
In deze paragraaf leer je:
- hoe de WIC een handelsnetwerk opbouwde.
- hoe een wereldeconomie ontstond

KA: Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie
1 / 10
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Havo 4
6.1 Een wereldeconomie
Lesdoelen:
In deze paragraaf leer je:
- hoe de WIC een handelsnetwerk opbouwde.
- hoe een wereldeconomie ontstond

KA: Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie

Slide 1 - Slide

Havo 4
6.1 Een wereldeconomie

Graanhandel met Oostzeegebied= moedernegotie
Veel zuivelproducten, koeien op slechte grond
--> Oplossing: graan import uit Oostzeegebied <----> export zuivelproducten.
Graanhandel met Oostzeegebied = moedernegotie 
Gdansk: De stad werd beïnvloed door de Hollandse handelaren. 

Slide 2 - Slide

Havo 4
6.1 Een wereldeconomie

Het begin van een wereldeconomie
Rond 1600 werden Nederlandse kooplieden ook actief op de Atlantische oceaan.
--> 1621 oprichting West-Indische Compagnie (WIC):

--> opgericht naar vb. VOC.
- Monopolie op de Nederlandse handel in West-Indië.
- Kaapvaart; doel aanvoer goud en zilver uit de Spaanse koloniën hinderen (Nederlandse opstand).
- Handelsposten, forten, eilanden en kustgebieden bouwen/veroveren.
(Fort Elmina- West-Afrika, Curaçao  en andere Antilliaanse eilanden, Suriname.) 
Fort Elmina 
Voorheen Portugees fort, waar slaven werden opgeslagen voordat ze vervoerd werden.
Benoit - verkoop slavin en kind.
Curaçao

Trans Atlantische slavenhandel ook wel driehoekshandel genoemd.
Nieuw Amsterdam (New York) werd veroverd door de Engelsen. In ruil voor de inname van Nieuw Amsterdam, kregen de Hollanders Suriname als troostprijs.

Slide 3 - Slide

Havo 4
6.1 Een wereldeconomie

Het begin van een wereldeconomie
De VOC was de grootste Europese onderneming in Azië. De WIC was veel minder machtig.
--> de Atlantische oceaan werd gedomineerd door de Spanjaarden, Portugezen, Engelsen en Fransen. zij stichtten in hun koloniën veel plantages.

De handel in o.a. specerijen, suiker, tabak, koffie en zilver tussen Azië, Afrika, Amerika en Europa vormde het begin van een wereldeconomie: economisch systeem van wereldwijde handelscontacten.​

--> ontstaan in de tijd van steden en staten, maar bloeide op in de tijd van regenten en vorsten.

Slide 4 - Slide

Gebruik afbeelding 6.3 blz. 70 tb.
Leg uit waarom deze afbeelding past bij het kenmerkend aspect van deze paragraaf.

Slide 5 - Open question

Lees de tekst 'Handelskapitalisme'. 
Juist
Onjuist
De gouverneur-generaal was de hoogste VOC-bestuurder in Azië.
Compagnieën waren bedrijven die alleen handeldreven.
Een aandeelhouder was mede-eigenaar van een bedrijf en kreeg een deel van de bedrijfswinst.
Het handelskapitalisme ontstond in de 17e eeuw.
Door haar monopolie was de VOC het enige Europese bedrijf dat in Oost-Indië handel mocht drijven

Slide 6 - Drag question

Gebruik afbeelding 6.2
Leg uit waarom deze afbeelding past bij het kenmerkend aspect van deze paragraaf.

Slide 7 - Open question

Gebruik de tekst 'Het handelsnetwerk van de VOC'.
Welke uitspraak is juist?
A
De VOC-bestuurders in Batavia hadden de leiding over het handelsnetwerk van de VOC in Azië.
B
De VOC was een multinational omdat ze personeel uit veel landen had.

Slide 8 - Quiz

Een onderdeel van de wereldeconomie was de driehoekshandel van de WIC tussen Europa, Afrika en Amerika. Leg met voorbeelden uit wat deze handel inhield.

Slide 9 - Open question

Leg uitgebreid het leerdoel uit.
Leg uit hoe de wereldeconomie ontstond.

Slide 10 - Open question